Què és la TAE?

T'expliquem què és la taxa anual equivalent i quin paper té en un préstec
La TAE (taxa anual equivalent o taxa anual efectiva) és el tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte. S'utilitza com a tipus d'interès de referència per homogeneïtzar diferents tipus i condicions d'operacions de préstec i crèdit quan hi ha diferents períodes de liquidació, despeses, comissions, etc.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
La taxa anual equivalent es presenta com un percentatge i es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
En el cas dels préstecs o crèdits a tipus d'interès variable no és possible conèixer l'evolució futura del tipus d'interès, per la qual cosa la TAE es calcula suposant que el tipus es manté en el valor que té en el moment del càlcul. En aquests casos, l'expressió que utilitzaran les entitats serà “TAE Variable”, i l'entitat haurà d'indicar que aquesta només té efectes informatius i que variarà amb les revisions del tipus d'interès.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.
Si tens dubtes sobre la TAE, o vols fer-nos alguna pregunta relacionada amb aquest tema, posa't en contacte amb nosaltres.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.