Os principais riscos dos fondos de investimento

Descubre os riscos aos que te enfrontas ao investires nun fondo.
Nos anos posteriores á crise financeira global, moitos investidores e aforradores comezaron a mostrar unha maior aversión ao risco e á inestabilidade dos mercados financeiros. Pasada a crise, moitos investidores comprenderon que rendibilizar adecuadamente o seu aforro a longo prazo pasaba por asumir determinados riscos de maneira controlada, polo que o investimento iniciou unha recuperación lenta pero afianzada. De feito, en España observouse que nos últimos seis anos aumentou a proporción de aforradores que invisten en produtos de maior risco, como os fondos de investimento, en detrimento de produtos máis seguros e de menor rendibilidade, como os depósitos bancarios, penalizados polos baixos tipos de xuro. Neste artigo contámosche todo o que necesitas saber sobre os riscos dos fondos de investimento.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Conceptos importantes para comprender os riscos dun fondo de investimento

Á hora de determinar o risco dun fondo de investimento, é necesario coñecer a fondo algúns conceptos que determinan en gran medida o risco. Estes son: a volatilidade, o prazo de duración e a política de investimento do fondo.

 • Volatilidade: este concepto refírese ás variacións históricas que experimenta o valor liquidativo dun activo ou, dito doutro xeito, canto se desvía da súa media histórica. Deste modo, se un activo mostra gran volatilidade, o seu risco será maior, xa que no momento do reembolso pode sufrir grandes perdas ou ganancias.
 • Duración: este concepto indica como se ve afectado o valor do activo en función dos cambios nos tipos de xuro. Cando soben os tipos, cae o prezo dos activos de renda fixa. Canto maior sexa a duración, maior será o impacto da variación nos tipos no prezo do activo.
 • Política de investimento: outro aspecto no que se hai que fixar á hora de subscribir fondo é a súa política de investimento, é dicir, as estratexias de investimento deste, así como os tipos de activos nos que inviste. A política de investimento do fondo dará unha boa idea do nivel de risco máximo e mínimo en que pode incorrer. Ademais, tamén é moi recomendable obter os últimos informes do fondo para ter unha idea da composición da súa carteira.

Por outra parte, existen outros factores que teñen un impacto no risco dun fondo de investimento. Un deles é o denominado risco país: os investimentos en países emerxentes teñen un claro risco engadido que deriva da posible inestabilidade económica, social e política da rexión en que se inviste. Ademais, investir en activos denominados noutras divisas que non sexan o euro tamén supón un risco adicional, que está relacionado coas flutuacións do tipo de cambio.

Tipos de fondo de investimento e os seus riscos asociados

En xeral, o risco dun fondo de investimento depende do tipo de fondo de que se trate. Deste modo, de menor a maior risco, os fondos de investimento poden ser clasificados en:

 • Fondos monetarios: este tipo de fondo é o que menor risco presenta e é aquel que está composto por activos de moita liquidez e alta calidade crediticia, como por exemplo, as letras do tesouro. O seu valor flutúa cos tipos de xuro a curto prazo, o que fai que o seu risco sexa baixo.
 • Renda fixa: os fondos formados por activos de renda fixa, como por exemplo os bonos emitidos por gobernos e empresas, son o segundo tipo de fondo con menores riscos, xa que o seu valor está afectado polos tipos de xuro a medio e longo prazo, así como os ratings dos emisores destes. Non obstante, dentro desta categoría hai un amplo espectro e existen fondos de renda fixa de alto risco, como os que invisten en high yield.
 • Fondos mixtos: os fondos mixtos son os que posúen tanto activos de renda fixa como de renda variable. O risco depende da proporción que cada un deles teña na composición do fondo.
 • Renda variable: estes fondos están formados por activos de renda variable, como por exemplo accións de empresas que cotizan na bolsa. Xa que o valor das accións é moi sensible á volatilidade dos mercados a curto prazo, estes fondos son os que maior risco presentan.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Por último, existen tamén os fondos garantidos, que supoñen un caso especial, xa que o seu risco é realmente reducido. Este tipo de fondos permite ao investidor asegurar a recuperación do capital investido nel e, ademais, nalgúns casos ofrece unha rendibilidade engadida, sempre que se espere á data de vencemento da garantía.

En definitiva, existe unha gran variedade de tipos de fondos de investimento e cada un deles implica un nivel de risco diferente. Ademais, cada persoa ten un perfil de investidor distinto, cunha determinada tolerancia ao risco. Por iso, en BBVA Asset Management ofrecemos unha gran variedade de fondos de investimento destinados a todo tipo de perfís. Visita bbva.es ou vai a calquera das nosas sucursais para obter máis información.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.