Els principals riscos dels fons d'inversió

Descobreix els riscos a què t'enfrontes en invertir en un fons.
En els anys posteriors a la crisi financera global, molts inversors i estalviadors van començar a mostrar més aversió al risc i a la inestabilitat dels mercats financers. Passada la crisi, molts inversors van comprendre que rendibilitzar adequadament el seu estalvi a llarg termini implicava assumir determinats riscos de manera controlada, per la qual cosa la inversió va iniciar una recuperació lenta, però afermada. De fet, a Espanya s'ha observat que en els últims sis anys ha augmentat la proporció d'estalviadors que inverteixen en productes de més risc, com els fons d'inversió, en detriment de productes més segurs i de menys rendibilitat, com els dipòsits bancaris, penalitzats pels baixos tipus d'interès. En aquest article t'expliquem tot el que necessites saber sobre els riscos dels fons d'inversió.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Conceptes importants per comprendre els riscos d'un fons d'inversió

A l'hora de determinar el risc d'un fons d'inversió, cal conèixer a fons alguns conceptes que determinen en gran mesura aquest risc. Aquestes són: la volatilitat, el termini de durada i la política d'inversió del fons.

 • Volatilitat: aquest concepte es refereix a les variacions històriques que experimenta el valor liquidatiu d'un actiu o, dit d’una altra manera, quant es desvia de la seva mitjana històrica. D'aquesta manera, si un actiu mostra gran volatilitat, el seu risc serà més gran, ja que en el moment del reemborsament hi poden haver grans pèrdues o guanys.
 • Durada: aquest concepte indica com es veu afectat el valor de l'actiu en funció dels canvis en els tipus d'interès. Quan pugen els tipus, cau el preu dels actius de renda fixa. Com més llarga sigui la durada, més gran serà l'impacte de la variació en els tipus en el preu de l'actiu.
 • Política d'inversió: un altre aspecte en què cal fixar-se a l'hora de subscriure fons és la seva política d'inversió, és a dir, les estratègies d'inversió que segueix, així com els tipus d'actius en què inverteix. La política d'inversió del fons donarà una bona idea del nivell de risc màxim i mínim en què pot incórrer. A més, també és molt recomanable obtenir els últims informes del fons per fer-se una idea de la composició de la seva cartera.

D'altra banda, hi ha altres factors que tenen un impacte en el risc d'un fons d'inversió. Un és el denominat risc país: les inversions en països emergents tenen un risc afegit clar que deriva de la possible inestabilitat econòmica, social i política de la regió en què s'inverteix. A més, invertir en actius denominats en altres divises que no siguin l'euro també suposa un risc addicional, que està relacionat amb les fluctuacions del tipus de canvi.

Tipus de fons d'inversió i els seus riscos associats

En general, el risc d'un fons d'inversió depèn del tipus de fons que sigui. D'aquesta manera, de menys a més risc, els fons d'inversió es poden classificar en:

 • Fons monetaris: aquest tipus de fons és el que menys risc presenta i és el que es compon d'actius de molta liquiditat i alta qualitat creditícia, com per exemple, les lletres del tresor. El seu valor fluctua amb els tipus d'interès a curt termini, cosa que fa que el seu risc sigui baix.
 • Renda fixa: els fons formats per actius de renda fixa, com per exemple els bons emesos per governs i empreses, són el segon tipus de fons amb menys riscos, ja que el seu valor està afectat pels tipus d'interès a mitjà i llarg termini, així com els ratings dels seus emissors. No obstant això, dins d'aquesta categoria hi ha un ampli espectre: hi ha fons de renda fixa de risc alt, com els que inverteixen en high yield.
 • Fons mixtos: els fons mixtos són els que tenen tant actius de renda fixa com de renda variable. El risc depèn de la proporció que cadascun tingui en la composició del fons.
 • Renda variable: aquests fons estan formats per actius de renda variable, com per exemple accions d'empreses que cotitzen a borsa. Ja que el valor de les accions és molt sensible a la volatilitat dels mercats a curt termini, aquests fons són els que presenten més risc.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Finalment, també hi ha els fons garantits, que suposen un cas especial, ja que el risc és realment reduït. Aquest tipus de fons permet a l'inversor assegurar la recuperació del capital invertit i, a més, en alguns casos ofereix una rendibilitat afegida, sempre que s'esperi a la data de venciment de la garantia.

En definitiva, hi ha una gran varietat de tipus de fons d'inversió, i cadascun implica un nivell de risc diferent. A més, cada persona té un perfil d'inversor diferent, amb una determinada tolerància al risc. Per això, a BBVA Asset Management oferim una gran varietat de fons d'inversió destinats a tota mena de perfils. Visita bbva.es o ves a qualsevol de les nostres sucursals per obtenir més informació.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.