Que son os fondos de investimento garantidos

Explicámosche como conseguir rendibilidade co teu diñeiro cos fondos garantidos

Os fondos de investimento garantidos, como o seu propio nome indica, garanten que, nunha determinada data futura, se conservará de forma total ou parcial o capital investido. Ademais, nalgúns casos ofrécese tamén unha certa rendibilidade asegurada.

Principais conceptos

 • Data de vencemento de garantía: data futura na que se asegura que as participacións do fondo alcanzarán un determinado valor liquidativo (valor liquidativo garantido). Só teñen dereito á garantía os partícipes que manteñan o seu investimento ata a data de vencemento. Se se reembolsa antes desta data, poderíanse sufrir perdas
 • Garante: entidade que asume o compromiso de achegar a cantidade necesaria para que o partícipe conserve o seu investimento inicial, en caso de que a evolución da carteira do fondo de investimento garantido non permitise alcanzar o valor liquidativo garantido. Cando esta cantidade se entrega directamente ao fondo fálase de garantía interna; se é o partícipe o que recibe o importe, a garantía é externa.
 • Período de comercialización: período durante o que se poden comprar participacións dun fondo garantido sen pagar comisións de subscrición.
 • Xanelas de liquidez: algúns garantidos establecen datas predeterminadas, nas que o partícipe pode reembolsar total ou parcialmente sen pagar comisión de reembolso. Para iso, é necesario respectar os prazos de aviso previo recollidos no folleto. Xa que estes reembolsos se realizan ao valor liquidativo da data, a garantía non é aplicable, podendo xerar perdas.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Tipos de fondos de investimento garantidos

Segundo o alcance da garantía, pódense distinguir dous tipos:

 • Garantidos de rendemento fixo: na data de vencemento da garantía non só aseguran a conservación do capital inicial, senón tamén unha rendibilidade fixa e predeterminada (que se indica no folleto en termos de xuro anual, TAE).
 • Garantidos de rendemento variable: só aseguran o investimento inicial, na data de vencemento da garantía. Ademais, ofrecen a posibilidade de obter unha rendibilidade vinculada ao comportamento de diversos activos financeiros ou índices (de acordo con fórmulas de cálculo máis ou menos complexas). O investidor debe ter en conta que, se a evolución dos instrumentos subxacentes non é a esperada, é posible que non obteña ningunha rendibilidade.

Que facer cando vence a garantía

O partícipe debe estar atento á data de vencemento da garantía (indicada no folleto do fondo e na información periódica que lle é remitida) xa que nese momento deberá valorar a situación e decidir que lle convén facer.

Nalgúns casos, chegado o vencemento da garantía, estes produtos establecen ou inician un novo período garantido que inclúe cambios significativos na súa natureza e características. Noutros casos, o fondo pode deixar de ser garantido e seguir funcionando normalmente, con outra política de investimento.

E por último tamén é posible que o fondo, unha vez vencida a súa garantía sexa absorbido, mediante un proceso de fusión por outro fondo.

Os investidores dispoñen das seguintes opcións:

 • Non aceptar as novas condicións: en tal caso, o partícipe debe de exercer o dereito de separación, que lle permite recuperar o seu investimento ou traspasalo a outro fondo sen soportar comisións de reembolso durante un período limitado (un mes, como mínimo). Este prazo vén indicado na carta remitida pola entidade.
 • Permanecer como partícipe no fondo: esta opción non esixe ningunha actuación, xa que se o investidor non ordena o reembolso durante o prazo que dispón para separarse, sobreenténdese que está conforme coas novas características (ou, se for o caso, coas características do fondo absorbente) e desexa manter o seu investimento. A partir dese momento o partícipe queda suxeito ás novas condicións (entre as que se pode incluír a aplicación de comisión por reembolso, por exemplo).
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

A ter en conta con este tipo de fondos

 • En xeral, os fondos garantidos non aseguran o investimento en todo momento, senón só nunha data determinada: a de vencemento da garantía.
 • Non todos aseguran a obtención de rendementos. Antes de investir, comprobe se o fondo de investimento garantido ofrece unha rendibilidade fixa e segura ou só garante o investimento inicial.
 • Se decide investir nun fondo garantido, é conveniente que invista durante o período de comercialización, e se desexa reembolsar, fágao no prazo previsto despois do vencemento da garantía, ou ben aproveitando os momentos sen comisión de reembolso (xanelas de liquidez) ao longo da vida do produto.
 • Os fondos garantidos adoitan cobrar elevadas comisións por realizar subscricións e reembolsos durante o período de garantía, co fin de restrinxir a entrada e a saída de partícipes (salvo nas xanelas de liquidez).
 • Os reembolsos realizados nunha xanela de liquidez non se benefician da garantía. Aínda que están exentos de comisión de reembolso poden provocar perdas.
 • Non esqueza consultar o folleto informativo do produto garantido para coñecer o período de comercialización, data de vencemento da garantía, obxectivo de rendibilidade, comisións, xanela de liquidez, avisos previos, etc. É importante consultalo tanto antes de realizar o investimento como unha vez que se ten a condición de partícipe.
 • É importante revisar atentamente as comunicacións remitidas pola entidade sobre o vencemento e as condicións de renovación da garantía.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.