Fondos de retorno absoluto

Que é “retorno absoluto”?
Os fondos de retorno absoluto teñen como obxectivo conseguir unha rendibilidade positiva, con independencia das condicións de mercado. Estes fondos non seguen ningún índice de referencia, senón que buscan obter altas rendibilidades axustadas ao seu nivel de risco, pondo énfase na preservación do capital. Ademais, adoitan non estar relacionadas cos investimentos tradicionais, polo que achegan un gran poder diversificador nas carteiras de investimento.
Báner superior xestoras internacionais Báner superior xestoras internacionais
Fondos doutras xestoras ao teu alcance
Consulta os fondos das mellores xestoras internacionais.

Como o fan?

Con moita flexibilidade: tanto nos activos nos que invisten (de renda fixa, renda variable, divisas…), coma nas súas políticas de investimento e estilos de xestión: estes fondos poden aproveitarse tanto das subas (adoptando posicións compradoras coñecidas como “longas”), como das caídas dos activos (adoptando posicións vendedoras ou “curtas”). Ademais, utilizan de forma intensiva diferentes instrumentos financeiros (derivados, principalmente) para xestionar os seus riscos e poder adaptarse axeitadamente a diferentes medios de mercado.

Hai diferentes tipos de fondos de retorno absoluto?

Existen diferentes maneiras de clasificar os fondos de retorno absoluto, en función do tipo de activo no que invisten (renda variable, renda fixa, divisas ou multiactivo), do seu estilo de xestión (de valor relativo ou oportunístico), do seu grao de exposición ao mercado (mercado neutral ou direccional) ou do seu nivel de risco (esta é a clasificación que máis nos gusta en BBVA QF). Tamén é moi frecuente ver os fondos de retorno absoluto clasificados polo tipo de estratexia de xestión alternativa que seguen (“equity market neutral”, “long/short equity”, “CTA”, multiestratexia de renda fixa e divisas, global macro, etc).

Esta variada casuística entre os fondos de retorno absoluto fai que este universo de fondos sexa moi heteroxéneo, e, en consecuencia, que as súas rendibilidades sexan moi dispares.
Non obstante, o que é realmente importante á hora de valorar un fondo de retorno absoluto é a súa capacidade para obter atractivas rendibilidades axustadas ao seu nivel de risco, a súa capacidade para protexer o capital e o poder diversificador que ofrece.

Báner central Quality Funds Báner central Quality Funds
Encontra fondos destacados por Quality Funds
Coñece os fondos de investimento internacionais e elixe a túa mellor opción.

Cales son as principais estratexias de investimento dos fondos de retorno absoluto?

Os fondos de retorno absoluto seguen diversas estratexias de investimento alternativo, que provén diferentes graos de exposición a mercado. As máis habituais son:

 • Equity market neutral”(mercado neutral): investimento en renda variable (accións ou derivados), tomando posicións compradoras (longas) e vendedoras (curtas), conseguindo un efecto neutral a mercado, buscando a rendibilidade polo diferencial neto de ambos os dous investimentos (tomando o seu risco específico), independentemente de cal sexa a dirección do mercado (evitando o risco de mercado).
 • Multiestratexia de renda fixa e divisas: investimento flexible e dinámico en débeda soberana, renda fixa corporativa e/ou divisa, buscando beneficiarse das infra ou sobrevaloracións destes activos. -“CTA (commodity trading advisor)”: investimento sistemático en diferentes activos, tomando posicións compradoras (chamadas longas) e vendedoras (chamadas curtas), utilizando sofisticados modelos algorítmicos, capaces de analizar gran cantidade de información, co obxectivo de seleccionar os que ofrecen maiores probabilidades de revalorización en función da súa tendencia.
 • Long Short Equity”: investimento dinámico en renda variable (accións ou derivados), tomando, como anteriormente, posicións compradoras (longas) e vendedoras (curtas), de maneira oportunística, intentando aproveitar a dirección do mercado, tanto á alza, como á baixa, podendo conseguir rendibilidade en escenarios alcistas e en baixistas de mercado. A gran diferenza coa estratexia “Equity market neutral” é o seu grao de exposición a mercado, que adoita ser moito máis relevante neste caso (a súa exposición neta é superior ao 20 % ou inferior ao - 20 %).

Hai que ter en conta:

 • É importante non confundir o investimento en retorno absoluto cos Hedge Funds (chamados así os fondos de xestión libre). Os fondos de retorno absoluto están regulados pola normativa europea UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive), marco regulador unificado con requirimentos de protección do investidor, e son fondos líquidos, ao contrario dos Hedge Funds que presentan peores condicións de liquidez e non están regulados pola devandita normativa.
 • Risco xestor: neste tipo de fondos, o equipo xestor adquire unha importancia esencial, xa que o éxito do fondo depende directamente da súa calidade e capacidade para axeitarse a diferentes condicións do mercado. En moitos casos, trátanse de “fondos de autor”, cuxo devir está intimamente ligado ao do xestor.
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.