Fons de retorn absolut

Què és “retorn absolut”?
Els fons de retorn absolut tenen com a objectiu aconseguir una rendibilitat positiva independentment de les condicions de mercat. Aquests fons no segueixen cap índex de referència, sinó que pretenen obtenir rendibilitats elevades ajustades al seu grau de risc posant l'accent en la preservació del capital. A més, solen no estar relacionades amb les inversions tradicionals, per la qual cosa aporten un gran poder diversificador a les carteres d'inversions.
Bàner superior gestores internacionals Bàner superior gestores internacionals
Fons d'altres gestores al teu abast
Consulta els fons de les millors gestores internacionals.

Com ho fan?

Amb molta flexibilitat: tant en els actius en què inverteixen (de renda fixa, renda variable, divises…) com en les seves polítiques d'inversió i els seus estils de gestió. aquests fons poden aprofitar-se tant de les pujades (adoptant posicions compradores conegudes amb el nom de “llargues”) com de les caigudes dels actius (adoptant posicions venedores o “curtes”). A més, utilitzen de forma intensiva diferents instruments financers (derivats, principalment) per gestionar els seus riscos i poder-se adaptar adequadament a diferents entorns de mercat.

Hi ha diferents tipus de fons de retorn absolut?

Hi ha maneres diferents de categoritzar els fons de retorn absolut, segons el tipus d'actiu en què inverteixen (renda variable, renda fixa, divises o multiactiu), el seu estil de gestió (de valor relatiu o oportunista), el seu grau d'exposició a mercat (mercat neutral o direccional) o el seu grau de risc (aquesta és la categorització que més ens agrada a BBVA QF). També és molt freqüent veure els fons de retorn absolut classificats pel tipus d'estratègia de gestió alternativa que segueixen (“equity market neutral”, “long/short equity”, “CTA”, multiestratègia de renda fixa i divises, global macro, etc).

Aquesta casuística tan variada entre els fons de retorn absolut fa que aquest univers de fons sigui molt heterogeni i, en conseqüència, que les seves rendibilitats siguin molt diferents.
No obstant això, el que és realment important a l'hora de valorar un fons de retorn absolut és la seva capacitat per obtenir rendibilitats atractives ajustades al seu grau de risc, la seva capacitat per protegir el capital i el poder diversificador que ofereix.

Bàner central Quality Funds Bàner central Quality Funds
Troba fons destacats per Quality Funds
Coneix els fons d'inversió internacionals i tria la teva millor opció.

Quines són les estratègies d'inversió principals dels fons de retorn absolut?

Els fons de retorn absolut segueixen diverses estratègies d'inversió alternativa, que ofereixen diferents graus d'exposició a mercat. Les més habituals són:

 • Equity market neutral”(mercat neutral): inversió en renda variable (accions o derivats) prenent posicions compradores (llargues) i venedores (curtes) per aconseguir un efecte neutral a mercat tot cercant la rendibilitat mitjançant el diferencial net d'ambdues inversions (prenent el seu risc específic), independentment de quina sigui la direcció del mercat (evitant el risc de mercat).
 • Multiestratègia de renda fixa i divises: inversió flexible i dinàmica en deute sobirà, renda fixa corporativa i/o divisa per beneficiar-se de les infravaloracions o les sobrevaloracions d'aquests actius. -“CTA (commodity trading advisor)”: inversió sistemàtica en diferents actius prenent posicions compradores (anomenades "llargues") i venedores (anomenades "curtes") utilitzant sofisticats models algorítmics, capaços d'analitzar gran quantitat d'informació, amb l'objectiu de seleccionar els que ofereixen més probabilitats de revaloració en funció de la seva tendència.
 • Long Short Equity”: inversió dinàmica en renda variable (accions o derivats) prenent, igual que en el cas anterior, posicions compradores (llargues) i venedores (curtes) de manera oportunista per intentar aprofitar la direcció del mercat, tant a l'alça com a la baixa, per aconseguir rendibilitat en escenaris alcistes i baixistes de mercat. La gran diferència amb l'estratègia “Equity market neutral” és el seu grau d'exposició a mercat, que sol ser molt més rellevant en aquest cas (la seva exposició neta és superior al 20% o inferior al -20%).

Cal tenir en compte:

 • - És important no confondre la inversió en retorn absolut amb els hedge funds (nom amb què es coneixen els fons d'inversió lliure). Els fons de retorn absolut estan regulats per la normativa europea UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive), que és un marc regulador unificat amb requisits de protecció de l'inversor, i són fons líquids, al contrari que els hedge funds, que presenten unes condicions de liquiditat pitjors i no estan regulats per aquesta normativa.
 • Risc gestor: en aquest tipus de fons, l'equip gestor adquireix una importància essencial, ja que l'èxit del fons depèn directament de la seva qualitat i la seva capacitat per adequar-se a diferents condicions de mercat. En molts casos són “fons d'autor”, l'esdevenidor dels quals està íntimament lligat al del gestor.
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.