Que supón investir en renda variable temática?

Coñece todos os detalles da renda variable temática e a rendibilidade que pode fornecer

O investimento temático consiste en investir en activos que impliquen exposición a algunha tendencia de longo prazo, co obxectivo de obter unha rendibilidade atractiva.

Que características comúns teñen os fondos temáticos?

1. Adóitanse centrar en certos sectores e / ou industrias que estean relacionados coa temática á que se pretende ter exposición.

2. En xeral adoitan investir en pequenas e medianas compañías que están en crecemento ou das que se espere un alto crecemento.

Báner superior xestoras internacionais Báner superior xestoras internacionais
Fondos doutras xestoras ao teu alcance
Consulta os fondos das mellores xestoras internacionais.
Son todos os fondos temáticos iguais?
Non, poden presentar perfís de rendibilidade e/ou risco, moi distintos. Ademais, en moitas ocasións, a liña que delimita un fondo temático doutro que non o é, é moi fina e está aberta a interpretacións.

Poderíanse clasificar 3 grandes bloques de fondos temáticos:

1. Aqueles que buscan unha maior rendibilidade, cun risco elevado (perfil de rendibilidade/risco máis elevado): Encontrariamos temáticas con alto potencial de crecemento, como as relacionadas cos sectores de tecnoloxía.

2. Aqueles que buscan unha rendibilidade máis moderada, cun risco máis baixo (perfil de rendibilidade/risco máis baixo): Aquí entrarían as temáticas de menor crecemento aínda que máis estables, como son aquelas relacionadas con infraestruturas.

3. Outros: os que non encaixan cun perfil de rendibilidade/risco concreto e adoitan mostrar unha gran desviación dos seus resultados con respecto ás bolsas de valores tradicionais. Aquí encadraríanse fondos coma os de mineiras de ouro, por exemplo.

Báner central Quality Funds Báner central Quality Funds
Encontra fondos destacados por Quality Funds
Coñece os fondos de investimento internacionais e elixe a túa mellor opción.

Que riscos existen con este tipo de investimento?
O principal risco é identificar as tendencias gañadoras e as compañías que se verán beneficiadas da devandita tendencia.

Coma o resto do investimento en renda variable, os seus resultados finais procederán dos beneficios das compañías nas que se inviste e das expectativas dos investidores que se verán reflectidas no prezo das mesmas, polo que estas variacións poden ser dunha gran magnitude.

Por outra banda, a diversificación é menor neste tipo de investimento con respecto a outros equivalentes dentro da renda variable, ao centrarse exclusivamente nun segmento do mercado. Esta concentración do investimento supón un risco para o investidor.

Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.