Renda fixa corporativa

Todo o que debes saber das emisións feitas polas empresas

O mercado de renda fixa, en todas as súas tipoloxías e segundo sinalamos en todas as nosas publicacións referentes ao devandito activo, é o mercado financeiro máis grande do mundo, onde acoden gobernos, empresas e administracións locais en busca de financiamento.

Se nos centramos nas emisións realizadas polas empresas, estas adóitanse diferenciar en dous grupos segundo a capacidade de pagamento da compañía: grao de investimento (emisores cunha elevada capacidade de pagamento) e high yield, ou alto rendemento, (emisores con capacidade de pagamento máis reducida):

 • Grado de investimento ou crédito: o subconxunto formado polas emisións de renda fixa realizadas por empresas de elevada capacidade de pagamento.
 • High Yield ou alto rendemento: o subconxunto formado polas emisións realizadas por empresas con menor capacidade de pagamento. Neste caso, ao tratárense de empresas con capacidade de pagamento reducido e, polo tanto, maior risco de non pagamento, ofrecen cupóns máis elevados que as emisións grao de investimento, para compensar o incremento en risco.
Báner superior xestoras internacionais Báner superior xestoras internacionais
Fondos doutras xestoras ao teu alcance
Consulta os fondos das mellores xestoras internacionais.

Estes mercados adoitan clasificarse de forma xeográfica, polo que o investidor encontrará fondos de Crédito Europa, Crédito USA e Crédito Global, por un lado, e de High Yield Europa, High Yield USA e High Yield Global, por outro. Ademais, en cada xeografía, podemos atopar fondos enfocados no curto prazo ou en todo o espectro de vencementos.

A evolución destes fondos vaise ver influenciada polos movementos nos tipos de xuro e polos cambios na saúde financeira das empresas nas que estean investidos. No caso de High Yield, cobra especial importancia a evolución da saúde financeira das compañías nas que se inviste, e neste sentido, seleccionar correctamente as empresas que entran dentro da carteira, así coma as empresas que hai que descartar a toda costa, é clave para a rendibilidade do fondo.

Vocabulario que debe ser tido en conta

Ademais das definicións xa sinaladas para todo investimento en renda fixa, dentro dos fondos que invisten no mercado de crédito destacariamos as seguintes definicións:

 • Curva de tipos: tamén coñecida coma estrutura temporal de tipos de xuro. É a representación gráfica que relaciona o tipo de xuro cos diferentes prazos aos que se emitiu a débeda. En situación normal é crecente, é dicir, canto maior é o prazo maior é o tipo de xuro.
 • Rating: calidade crediticia outorgada polas axencias de rating, que reflicte a solvencia do emisor analizado. Os mellores ratings denomínanse grao de investimento (investment grade), mentres que os peores coñécense coma alta rendibilidade (high yield).
Báner central Quality Funds Báner central Quality Funds
Encontra fondos destacados por Quality Funds
Coñece os fondos de investimento internacionais e elixe a túa mellor opción.

Por que é interesante investir en bonos corporativos? 

 • Cobramento de xuros periódicos.
 • Protección do capital, ao recuperar o importe inicial do investimento ao final da vida do bono.
 • Diversificación, xa que permite reducir o risco das carteiras ao combinalo con outros activos como renda variable.

A ter en conta ao investir en bonos corporativos

 • A capacidade de pagamento da empresa á que prestamos é clave.
 • Se non pode pagar os xuros e devolver o importe no prazo establecido, o investidor podería chegar a perder parte ou todo o seu diñeiro.
 • O prazo do préstamo tamén é importante. É máis fácil saber se a entidade será capaz de devolver o diñeiro dentro de 5 anos que dentro de 30, xa que en períodos tan longos poden pasar moitas cousas.
 • Existen varias axencias privadas encargadas de analizar os distintos emisores e establecer unha cualificación ou rating en función da súa calidade crediticia. As máis coñecidas son Standard & Poor ’s, Moody’s e Fitch. Isto permite comparar distintos emisores cun mesmo criterio.

As xestoras de fondos, nas fichas que adoitan facer periodicamente dos fondos, publican o rating medio do conxunto de bonos nos que inviste o fondo, canda outros datos de interese. Esta ficha, se existe, pode ser consultada no apartado “Ver documentación” dentro da información do fondo en bbva.es.

Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.