Renda fixa corporativa

Tot el que has de saber de les emissions que fan les empreses

El mercat de renda fixa, en totes les seves tipologies i tal com assenyalem en totes les nostres publicacions referents a aquest actiu, és el mercat financer més gran del món, al qual acudeixen governs, empreses i administracions locals a la recerca de finançament.

Si ens centrem en les emissions realitzades per les empreses, aquestes se solen diferenciar en dos grups segons la capacitat de pagament de la companyia: grau d'inversió (emissors amb una capacitat de pagament elevada) i high yield –o alt rendiment– (emissors amb capacitat de pagament més reduïda):

 • Grau d'inversió o crèdit: el subconjunt format per les emissions de renda fixa realitzades per empreses amb una capacitat de pagament elevada.
 • High yield o alt rendiment: el subconjunt format per les emissions realitzades per empreses amb menys capacitat de pagament. En aquest cas, com que es tracta d'empreses amb una capacitat de pagament reduïda i, per tant, amb més risc d'impagament, ofereixen cupons més elevats que les emissions grau d'inversió per compensar l'increment del risc.
Bàner superior gestores internacionals Bàner superior gestores internacionals
Fons d'altres gestores al teu abast
Consulta els fons de les millors gestores internacionals.

Aquests mercats solen classificar-se de manera geogràfica, per la qual cosa l'inversor trobarà fons de Crèdit Europa, Crèdit EUA i Crèdit Global, d'una banda, i de High Yield Europa, High Yield EUA i High Yield Global, de l'altra. A més, a cada geografia hi podem trobar fons enfocats al curt termini o a tot l'espectre de venciments.

L'evolució d'aquests fons es veurà influenciada pels moviments en els tipus d'interès i pels canvis en la salut financera de les empreses en què estiguin invertits. En el cas de high yield, l'evolució de la salut financera de les companyies en què s'inverteix té una importància especial i, en aquest sentit, seleccionar correctament les empreses que entren dins la cartera, així com les empreses que cal descartar sigui com sigui, és clau per a la rendibilitat del fons.

Vocabulari que cal tenir en compte

A més de les definicions dels termes per a qualsevol inversió en renda fixa, en els fons que inverteixen en el mercat de crèdit podem destacar les següents:

 • Corba de tipus: també coneguda com a "estructura temporal de tipus d'interès", és la representació gràfica que relaciona el tipus d'interès amb els diferents terminis a què s'ha emès el deute. En una situació normal és creixent, és a dir, que com més gran és el termini, més alt és el tipus d'interès.
 • Ràting: qualitat creditícia atorgada per les agències de ràting, que reflecteix la solvència de l'emissor analitzat. Els millors ràtings es denominen grau d'inversió (investment grade), mentre que els pitjors es coneixen com a alta rendibilitat (high yield).
Bàner central Quality Funds Bàner central Quality Funds
Troba fons destacats per Quality Funds
Coneix els fons d'inversió internacionals i tria la teva millor opció.

Per què és interessant invertir en bons corporatius? 

 • Cobrament d'interessos periòdics.
 • Protecció del capital, en recuperar l'import inicial de la inversió al final de la vida del bo.
 • Diversificació, ja que permet reduir el risc de les carteres en combinar-ho amb altres actius com renda variable.

Coses que cal tenir en compte en invertir en bons corporatius

 • La capacitat de pagament de l'empresa a la qual prestem és clau.
 • Si no és capaç de pagar els interessos i tornar l'import en el termini establert, l'inversor podria arribar a perdre una part o la totalitat dels seus diners.
 • El termini del préstec també és important. És més fàcil saber si l'entitat serà capaç de tornar els diners d'aquí 5 anys que d'aquí 30, ja que en períodes tan llargs poden passar moltes coses.
 • Hi ha diverses agències privades encarregades d'analitzar els diferents emissors i d'establir una qualificació o "rating" en funció de la seva qualitat creditícia. Les més conegudes són Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch. Això permet comparar diferents emissors amb un mateix criteri.

Les gestores de fons, en les fitxes que generalment fan dels fons periòdicament, publiquen la qualificació mitjana del conjunt de bons en què inverteix el fons, juntament amb altres dades d'interès. Aquesta fitxa, si existeix, la pots consultar en l'apartat “Veure documentació” dins la informació del fons a bbva.es.

Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.