Pasos para a apertura dunha conta bancaria

Decidir que tipo de conta bancaria queres, reunir todos os requisitos xerais ou encher o

formulario en liña son algúns dos pasos que terás que dar

Así que nos incorporamos ao mercado laboral e comezamos a recibir un salario mensual, xorde unha das grandes necesidades dos adultos: para a apertura dunha conta bancaria. O proceso para realizar a devandita apertura é sinxelo e non debería presentar contratempos, pero é importante coñecer que aspectos xerais solicitan todas as entidades ao respecto. Aínda que se trata dun trámite, como dicimos, fácil, hai unha serie de pasos que nunca está de máis coñecer.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Tipos de contas bancarias

O concepto de conta bancaria é amplo e engloba todos os tipos de contas que oferta unha entidade bancaria. Por iso, o primeiro paso que se debería dar para realizar a apertura dunha conta é coñecer os diferentes tipos de contas bancarias que existen. Así poderemos decidir cal nos convén máis en función do que queiramos facer e, sobre todo, obter con ela.

 • Conta corrente: son as máis habituais e todas as entidades bancarias teñen polo menos un tipo de conta corrente. Non ofrecen rendibilidade senón que dan a posibilidade de depositar nela diñeiro e recorrer a el en calquera momento. Ademais desta función de “moedeiro”, cunha conta corrente tamén se poden domiciliar pagamentos, realizar transferencias, ter asociadas tarxetas de crédito e débito, etc.
 • Conta remunerada: nesta conta si que se obtén unha rendibilidade polo diñeiro depositado nela. Ademais de funcionar como un mecanismo de aforro ao xerar xuros, tamén se diferencia da conta corrente en que non dá a posibilidade de domiciliar pagamentos nin de realizar operacións habituais tales como dispor de efectivo en caixeiros.
 • Conta nómina: este produto funciona como instrumento de aforro, aínda que, en xeral, dá unha menor rendibilidade que a conta remunerada. A súa principal vantaxe é que permite a domiciliación de recibos como a conta corrente.
 • Conta vivenda: esta conta funciona tamén como un mecanismo de aforro, igual que unha conta remunerada ou nómina, pero con vantaxes fiscais. Para poder aproveitarse do beneficio fiscal hai que, en primeiro lugar, dedicar o saldo íntegro á compra dunha vivenda, de aí o seu nome, ou á reforma da actual, e, en segundo lugar, dispor do efectivo nun prazo máximo de catro anos.

Unha vez coñecidos os diferentes tipos, vexamos como funciona a apertura dunha conta corrente, xa que esta é a máis habitual e estendida de entre as contas.

Requisitos e documentación necesaria para abrir unha conta bancaria

O primeiro paso (ou o segundo se contamos a elección do tipo de conta) para abrir unha conta bancaria é coñecer os requisitos mínimos que piden todas as entidades bancarias, así como a documentación que hai que achegar. Se non reúnes algunha das características persoais ou se che falta algunha documentación, deberaste informar de como solucionar esa falta para poder abrir a conta.

Os requisitos comúns a todas as entidades bancarias son os seguintes:

 • Ser maior de idade (hai algunhas contas que están deseñadas especialmente para nenos ou mozos pero, polo xeral, hai que ter máis de 18 anos).
 • Ter un bo historial crediticio con certa solvencia económica e ingresos habituais
 • Non aparecer en ningunha lista de morosos, como Asnef, Equifax ou Badexcug.

Para acreditar que cumpres estes requisitos básicos para abrir unha conta bancaria, cómpre achegar documentos como o DNI, o contrato laboral, as últimas nóminas cobradas e as últimas declaracións da Renda ou o pagamento trimestral do IVA. Unha vez esteas seguro de que cumpres todos os requisitos e de que estás en posesión de todos os documentos que debes achegar, o segundo paso é informarte do procedemento de cada entidade bancaria para a apertura. Pode que teñas que ir á sucursal e entregar a documentación a un axente para que valore a túa situación e conceda a apertura. Ou, polo contrario, como ocorre en entidades que apostan polas vantaxes tecnolóxicas como o BBVA, poderás facer os pasos virtualmente e abrir unha conta completamente en liña en moi poucos minutos.

Pasos para abrir a Conta Online Sen Comisións BBVA

 • Entrar no separador “Contas e tarxetas” de bbva.es. 
 • Seleccionar a conta que desexes e premer o botón “Contratar”.
 • Especificar se xa es cliente do BBVA ou non.
 • Se es cliente, entra na área privada de bbva.es e abre a conta bancaria ao instante.
 • Se non es cliente do BBVA, ten á man o teu móbil para confirmar a operación e enche o formulario da web, que consta de cinco partes: acceso, datos persoais, actividade económica, identificación, contrato e sinatura. Cando completases estes simples pasos totalmente en liña, xa poderás comezar a utilizar a túa nova conta BBVA e a gozar de todas as súas vantaxes.

Servizo de alta inmediata do BBVA

BBVA dá un paso máis alá na tarefa de facilitar a apertura dunha conta bancaria deseñando a nova ferramenta de Alta Inmediata. Non se trata dun nome pretensioso, xa que abrir unha conta bancaria agora é moi fácil e, en menos de 5 minutos, podes facerte cliente e ter a túa conta operativa sen necesidade de papelorios nin desprazamentos. Os pasos completos que hai que seguir para conseguir a conta con ese método son os seguintes:

 • Acceder a m.bbva.es ou á App BBVA desde un smartphone.
 • Identificarse enchendo os datos persoais.
 • Mandar unha foto do DNI canda o selfie para que o sistema poida corroborar a identidade mediante o uso dun innovador proceso de recoñecemento biométrico.
 • Responder á videochamada dun axente BBVA.
 • Cando o axente BBVA confirme a identidade da persoa a través da videoconferencia, a conta quedará habilitada para que o seu recente titular poida ingresar diñeiro, domiciliar recibos e nóminas, asociar unha tarxeta de crédito ou débito, etc.

Se queres abrir unha conta bancaria, non dubides en visitar bbva.es para te informares acerca das contas que ofrece, así como das súas características e vantaxes. Non esquezas que para abrir unha conta só necesitarás o teu smartphone e unha cámara dianteira que saque o teu mellor perfil.

Servizo de Mudanza Central Servizo de Mudanza Central
Trae os teus recibos, ingresos e máis
Coñece todo o que podes facer a través do Servizo de Mudanza.

E se tes a túa conta noutro banco?

Se xa tes aberta unha conta noutra entidade e desexas traera a O BBVA de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición o noso Servizo de Mudanza que se encarga de levar a cabo todo o proceso. Un servizo que che permite, tamén, cambiar os teus ingresos (por exemplo, a túa nómina ou pensión) ou os teus recibos (auga, gas, teléfono, internet, colexios, etc.) de forma cómoda, rápida e sen ningún tipo de custo. Entra en bbva.es ou en teu app e infórmate.
CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
 • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
 • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas