Canto tarda unha transferencia en ser efectiva?

Sabes canto tempo tarda unha transferencia? Explicámosche en que consiste este tipo de operación bancaria

Unha transferencia bancaria é unha operación pola que unha persoa (o ordenante) dá instrucións á súa entidade bancaria para que con cargo a unha conta súa envíe unha determinada cantidade de diñeiro á conta doutra persoa (o beneficiario da transferencia) na mesma ou noutra entidade. Cales son as características das transferencias?

 • Identifícanse mediante o código IBAN, unha referencia alfanumérica internacional única para cada conta bancaria.
 • O prazo máximo de aboamento en euros e na Unión Europea é dun día hábil, tras a data de envío polo banco emisor.
 • No referente aos gastos que supón realizar unha transferencia, cada cliente asume as comisións que a súa entidade lle aplique.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Cales son as características das transferencias?

 • Identifícanse mediante o código IBAN, unha referencia alfanumérica internacional única para cada conta bancaria.
 • O prazo máximo de aboamento en euros e na Unión Europea é dun día hábil, tras a data de envío polo banco emisor.
 • No referente aos gastos que supón realizar unha transferencia, cada cliente asume as comisións que a súa entidade lle aplique.

Que tipos de transferencias hai?

As transferencias bancarias pódense clasificar en función de distintos criterios.

 • Segundo a área xeográfica:
  • Nacionais: Cando quen envía o diñeiro e o que o reciben están en España.
  • Exteriores ou transfronteirizas: Cando o que envía o diñeiro faino desde España e o que o recibe está noutro país, ou cando o que envía o diñeiro está noutro país e o que o recibe en España.
 • Segundo o prazo de execución:
  • Ordinarias: aquelas cuxo prazo para recibir o diñeiro é o habitual.
  • Urxentes: aquelas cuxo prazo para recibir o diñeiro é menor ao habitual.

Outras transferencias bancarias máis específicas son as ordes de movementos de fondos (OMF) que utilizan as contas das entidades no Banco de España.

Canto tarda unha transferencia en ser efectiva?

Se a transferencia é en euros e as dúas entidades, a que envía e a que recibe o diñeiro, están na Unión Europea:

 • O importe da transferencia teralo na túa conta o día seguinte ao que che enviaron o diñeiro, sempre que sexa un día hábil. Cada entidade pode establecer unha hora a partir da que as ordes recibidas se realizarán ao día seguinte hábil. Polo tanto, se che envían o diñeiro despois desa hora nese caso recibiralo dous días despois.
 • Se a transferencia ou o traspaso faise entre contas do mesmo banco podes recibir o diñeiro na túa conta o mesmo día que cho enviaron.

Para operacións tramitadas en moeda distinta ao euro, nas que tanto a entidade que envía como a que recibe o diñeiro están na Unión Europea:

 • Se acordaches co teu banco un prazo superior ao indicado anteriormente, este non poderá superar os catro días hábiles a contar desde a recepción da orde por parte do banco.

De todos os xeitos, se non podes esperar e desexas maior rapidez, podes realizar unha transferencia OMF (orde de movemento de fondos), e recibirana nunhas horas, aínda que tamén ten unha comisión máis elevada.

Que comisións teño que pagar polas transferencias?

Cada entidade cobra unhas comisións distintas por realizar unha transferencia. Podes consultar as tarifas de comisións e gastos aplicables ás transferencias do teu banco para saber o que che van cobrar.  Algunhas entidades cobran un importe menor se a transferencia se realiza por Internet.
Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Que é a zona SEPA?

SEPA responde ás siglas inglesas Single Euro Payments Area (é dicir, zona única de pagamentos en euros). Basicamente, constitúe o territorio no que podemos efectuar e recibir pagamentos en euros en Europa, cunhas condicións, dereitos e obrigas comúns.

A SEPA comprende os 28 estados membros da Unión Europea (UE), e tamén Suíza, San Marino, Mónaco, Islandia, Noruega e Lietchestein.

Cal é a principal normativa que regula as transferencias?

 • A Lei de servizos de pagamento (Lei 16/20019, en vigor desde novembro de 2009).
 • A Orde EHA/1608/2010 sobre transparencia das condicións e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento.
 • O Regulamento 260/2012 do Parlamento Europeo e do Consello en que se recollen os requisitos técnicos que deben cumprir as transferencias.

Esperamos que resolvésemos as túas dúbidas acerca desta cuestión. De todos os xeitos, se che quedan dúbidas, podes consultarnos; no BBVA estamos para axudarte.

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas

Tamén che podería interesar

 • Decidir o tipo de conta desexada, os seus requisitos xerais ou encher o formulario son algúns deles.
 • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
 • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.