Com funciona el sistema de pensions a Espanya

T'expliquem com funcionen les pensions públiques de jubilació a Espanya

El sistema de pensions públiques a Espanya funciona sota cinc principis:

1. Principi de repartiment: Les cotitzacions dels treballadors en actiu financen les prestacions existents en aquest moment.

2. Principi de proporcionalitat contributiva: La quantia de les prestacions té relació directa amb les quantitats aportades al sistema públic i al període de cotitzacions efectuades.

3. Principi d'universalitat: Aquells que no hagin contribuït al sistema podran accedir al nivell no contributiu de prestacions per poder cobrir les necessitats més bàsiques.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

4. Principi de gestió pública: El sistema de la Seguretat Social estarà gestionat i finançat per entitats públiques.

5. Principi de suficiència de prestacions: La quantia de les prestacions ha de ser suficient per assegurar les necessitats protegides.

L'organisme encarregat de gestionar aquest sistema és la Seguretat Social, que a més salvaguarda l'assistència per als treballadors que hagin perdut la seva ocupació o causin baixa per malaltia o discapacitat. Vegem més en detall de quina manera s'organitzen i reparteixen les pensions a Espanya.

Un fons comú per a tots els treballadors

Les prestacions socials, com la pensió pública per jubilació, estan protegides i reconegudes per la Constitució espanyola en l'article 41: “Els poders públics han de mantenir un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l'assistència i les prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació. L'assistència i les prestacions complementàries han de ser lliures”.

Per sostenir aquest dret, a diferència d'altres països, en què cada treballador cotitza i aporta diners per al seu pla de pensions privat i individual, a Espanya el sistema públic de pensions es nodreix de les aportacions de tots els treballadors; aquests contribueixen, a través de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, a una denominada "caixa única" de la qual surten els diners per pagar les pensions públiques per jubilació del nivell contributiu dels treballadors ja retirats. És l'anteriorment esmentada solidaritat intergeneracional, a la qual cal sumar-hi la solidaritat interregional, que garanteix que tots els ciutadans de l'Estat espanyol tinguin dret a la seva pensió per jubilació, independentment de la regió on visquin.

L'accés a la pensió pública per jubilació

En el moment de la jubilació, que a Espanya i de manera ordinària es produeix durant el 2016 als 65 anys i 4 mesos (65 anys per als que hagin cotitzat almenys 36 anys), el treballador accedeix a una pensió mensual de caràcter vitalici la quantia de la qual depèn de les bases per les quals hagi cotitzat els últims anys de vida laboral (últims 19 anys el 2016 i últims 25 anys el 2022 i anys successius), així com dels anys que hagi cotitzat i del tipus de jubilació al qual accedeixi (ordinària, anticipada o diferida).

Això passa sempre que compleixi els requisits d'accés a aquesta pensió:

1. Acreditar almenys quinze anys de cotitzacions.

2. Acreditar un mínim de dos anys de cotitzacions en l'interval de quinze anys immediatament anteriors a l'accés a la jubilació.

És important assenyalar que l'edat ordinària de jubilació canviarà durant els pròxims anys arran d'una reforma legislativa, per la qual cosa aquests 65 anys i 4 mesos s'aniran incrementant a poc a poc fins a assolir els 67 anys el 2027. Podran seguir jubilant-se sense penalització als 65 anys els qui acreditin almenys 38 anys i 6 mesos de cotitzacions.

El motiu té a veure amb la sostenibilitat del sistema, que es basa, com hem vist anteriorment, en el nombre de treballadors actius, en el nombre de beneficiaris de prestacions i en les quanties tant de les cotitzacions com de les prestacions, entre altres.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Sostenibilitat del sistema

De manera simplificada, perquè el sistema públic de pensions sigui sostenible hi ha d'haver més treballadors actius que nombre de pensionistes, és a dir, que la continuïtat del sistema té una forta dependència de la piràmide poblacional. Tanmateix, en els últims anys el nombre de treballadors ha baixat com a conseqüència de l'elevada taxa d'atur, mentre que el nombre de pensionistes s'ha vist incrementat; això, unit a una evolució de la població en què la tendència indica que hi haurà cada vegada més gent gran i que aquesta viurà més anys, ha posat en dubte la sostenibilitat del sistema.

Paral·lelament, els nous jubilats accedeixen a una pensió mitjana més elevada, atès que han cotitzat per bases més altes, mentre que els nous cotitzadors s'incorporen amb salaris i, per tant, amb bases de cotització menors.

Un clar exemple d'aquesta situació el representa l'estat del Fons de Reserva de la Seguretat Social, una "guardiola" en què des de l'any 2000 s'ha anat guardant el superàvit del sistema de la Seguretat Social. En els últims cinc anys s'ha recorregut a aquest fons perquè el sistema gasta més del que ingressa, és a dir, que els treballadors actius ja no poden sostenir per si sols les pensions públiques.

Davant d'aquesta realitat, als treballadors actuals se'ls planteja un futur en què el seu nivell de vida en la jubilació d'acord amb la seva pensió pública pot ser menor de l'esperat, per la qual cosa productes d'estalvi i inversió com ara els plans de pensions poden suposar una interessant alternativa a l'hora de complementar els ingressos en la jubilació.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?