Rendibilitat dels plans de pensions: quina ha de ser

Un pla de pensions ha d'oferir un estalvi per al futur i a més una rendibilitat

Un pla de pensions ha d'oferir rendibilitat, a més d'un estalvi per al futur, a través de la inversió. Això vol dir que el capital aportat pel client al llarg dels anys no es queda immobilitzat, sinó que s'inverteix seguint uns criteris de risc i rendibilitat prèviament establerts en un document aprovat pel regulador i coneguts pel partícip amb l'objectiu d'obtenir beneficis. D'aquesta manera, en el moment de rescatar el pla de pensions, el partícip pot esperar no només els diners acumulats a través de les aportacions, sinó una rendibilitat, que dependrà dels factors que analitzarem tot seguit.

La rendibilitat d'un pla de pensions creix amb les aportacions periòdiques que fan els seus partícips; es poden fer de manera periòdica (mensual, trimestral…) o de manera esporàdica (aportacions puntuals sense periodicitat definida) i no poden, en cap cas, excedir el límit màxim establert per llei, que puja a 8.000 €.

A mesura que els diners es van acumulant en el pla, els gestors els aniran invertint en diferents actius financers que dependran del perfil d'inversió a què respongui el pla. Hi ha tres perfils d'inversió freqüentment acceptats i que depenen del nivell de risc que assumeixen i, per tant, de la rendibilitat a què aspirin. Els perfils de què dependrà la rendibilitat dels plans de pensions són: conservador, moderat o decidit.

D'aquesta manera arribem a una de les claus de la rendibilitat dels plans de pensions: com més gran és el risc de la inversió, més gran pot ser la rendibilitat obtinguda, però també les pèrdues a què es pot enfrontar el partícip. Altrament, com més petit és el risc assumit, més petita és la rendibilitat potencial, però també minven les possibles pèrdues en què pot incórrer la inversió.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

En què inverteix un pla de pensions per augmentar la rendibilitat

Els plans de pensions inverteixen principalment en productes financers de renda fixa i de renda variable . Una altra manera d'augmentar la rendibilitat dels plans de pensions és invertir en instruments derivats o en actius del mercat monetari. Així, es poden dividir els plans de pensions pel tipus d'inversions que fan:

 • Plans de renda fixa a curt i llarg termini : inverteixen el capital principalment en títols de renda fixa de diversos venciments tant d'organismes públics com d'empreses privades. Per les característiques d'aquest tipus d'inversió, els plans de renda fixa tenen un risc teòric menor però, alhora, també tenen una rendibilitat estimada menor.
 • Plans de renda variable : inverteix el capital en accions d'empreses que cotitzen en la borsa de valors. Aquests actius estan subjectes a més volatilitat i, per tant, a un més alt nivell de risc, per bé que aspiren a oferir rendibilitats notablement superiors a la dels actius sense risc o de baix risc.
 • Plans de renda mixta: els plans de pensions de renda mixta combinen la inversió en renda fixa i variable. La proporció d'aquestes rendes dependrà del perfil d'inversor del mateix pla, per la qual cosa, com més decidit sigui, més gran serà el capital invertit en renda variable i, com més conservador, més gran el capital invertit en renda fixa.
 • Plans garantits: poden ser de renda variable o fixa, i poden garantir la devolució del 100% del capital i/o una revaloració mínima sempre que es mantinguin els diners al pla fins al venciment del termini contractat.

Amb tota aquesta informació sobre la taula, és important aclarir que no hi ha un pla de pensions millor o pitjor, sinó plans que s'adapten millor als objectius i perfils d'inversor del client.

Per exemple, per als estalviadors joves que encara tenen pel davant un horitzó de 20 o 30 anys fins a jubilar-se, s'aconsella adoptar un perfil d'inversor decidit i apostar per renda variable. El motiu és que els guanys potencials són majors i, en cas de donar-se pèrdues en les inversions, el client encara té molt de temps pel davant per recuperar-les.

El cas contrari el representen els estalviadors que s'acosten a la seva data de jubilació i ja tenen pocs anys pel davant per aportar al seu pla de pensions abans de rescatar-lo. Per a ells, s'aconsella adoptar un perfil inversor conservador en què s'inverteix en renda fixa, de menor rendibilitat, però també de menor risc. La prioritat en aquest moment és consolidar el capital i no exposar l'estalvi de molts anys a riscos innecessaris.

La importància de les aportacions periòdiques

La rendibilitat que ofereix un pla de pensions és molt important de cara a fer créixer els estalvis del client. Tanmateix, no és l'únic factor que cal tenir en compte a l'hora d'estimar l'objectiu d'estalvi que es vol assolir amb el pla de pensions. De fet, és fonamental que el client es plantegi una filosofia d'estalvi en què s'aporti capital de manera regular.

Estalviar 100 € mensuals a una rendibilitat del 3% és més beneficiós que estalviar 50 € mensuals a una rendibilitat del 6%, com es pot comprovar en l'exemple següent:

Pla A Pla B
Pla A
Tipus d'interès nominal: 3%
Pla B
Tipus d'interès nominal: 6%
Pla A
Tant anual equivalent (12 m.): 0,25%
Pla B
Tant anual equivalent (12 m.): 0,49%
Pla A
Edat (30 anys)
Pla B
Edat (30 anys)
Pla A
Jubilació (65 anys)
Pla B
Jubilació (65 anys)
Pla A
Termini (35 anys)
Pla B
Termini (35 anys)
Pla A
Termini (420 mesos)
Pla B
Termini (420 mesos)
Pla A
Import mensual: 100 € 
Pla B
Import mensual: 50 € 
Pla A
Total estalviat: 73.547 €
Pla B
Total estalviat: 68.680 €

Exemple extret de l'Institut BBVA de Pensions

Com es pot comprovar, un volum d'estalvi més gran en un pla de pensions de rendibilitat reduïda proporciona més benefici que un estalvi més petit en un pla de pensions de més rendibilitat.

Igual d'important és la constància de les aportacions, cosa que té especial efecte positiu en terminis llargs. Convé més fer petites aportacions de manera constant que aportacions d'un import més elevat però de manera irregular en el temps.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Les comissions del pla de pensions

Finalment, per saber quina rendibilitat pot oferir el pla de pensions, cal atendre també a les comissions que porta associades. Hi ha dos tipus de comissions: de gestió i de dipòsit. Cada entitat bancària i cada pla de pensions tenen associats uns percentatges variables de cobrament de comissions, i és important conèixer-los per saber quins costos comporta per al client.  Hi ha, en qualsevol cas, unes comissions màximes establertes per llei que no es poden excedir.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?