Les pensions estan exemptes d'IRPF?

T'expliquem quins pensionistes estan exempts de presentar la declaració de la renda

Els pensionistes, igual que la resta de ciutadans que reben una renda, estan subjectes a tributar per aquesta i a presentar la seva declaració anual de l'IRPF si superen els mínims establerts. És a dir, igual que un salari normal, la pensió pública per jubilació està subjecta al pagament d'impostos en consideració de rendiments del treball.

Tanmateix, hi ha situacions en què el pensionista no està obligat a presentar la declaració de l'IRPF o la seva pensió està exempta de tributar. Vegem aquestes excepcions.

Per norma general, tots els ciutadans que percebin menys de 22.000 euros anuals estan exempts de presentar la declaració de la renda.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Aquest límit baixa a 12.000 euros quan hi ha més d'un pagador i els diners procedents d'aquest segon pagador superen els 1.500 euros anuals. Per exemple, es considera que un pensionista té doble pagador si, d'una banda, rep la seva pensió pública per part de l'Estat i, de l'altra, obté unes rendes derivades del seu pla de pensions.

Val a dir que les pensions estrangeres tributen de manera normal en la majoria de casos, ja que l'obligació de tributar és al país de residència. Per evitar tributar dues vegades, Espanya manté convenis de doble imposició amb nombrosos països. A més, les rendes derivades d'aquestes pensions estrangeres suposen un segon pagador en el cas que el pensionista també estigui rebent una renda de l'Estat espanyol, per la qual cosa s'estableix el límit per a dos o més pagadors esmentat anteriorment.

Quines pensions estan exemptes de tributar?

 • Pensions d'incapacitat permanent o gran invalidesa, ja siguin pensions de la Seguretat Social o d'una assegurança privada. Hi ha un límit a l'exempció d'impostos per aquest concepte, que se situa en la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social; qualsevol quantitat superior tributarà de manera normal, com a rendiments de treball.
 • Pensions d'orfandat.
 • Auxili per defunció.
 • Pensió a favor de familiars per incapacitat absoluta del titular.
 • Prestacions derivades d'actes de terrorisme.
 • Prestació familiar per fill a càrrec.

Com tributen les rendes rebudes de plans de pensions?


L'import procedent del rescat d'un pla de pensions tributa com a rendiments del treball, de la mateixa manera que ho fan les pensions públiques.

Tanmateix, els plans de pensions tenen un important avantatge fiscal en el moment de l'aportació: es pot desgravar l'IRPF de les quantitats dipositades en el pla de pensions, amb un límit anual que serà la menor de les següents quantitats:

 • 8.000 euros.
 • El 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

A més, els contribuents el cònjuge dels quals acrediti rendiments nets del treball i activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros anuals, podran aportar al pla d'aquest un màxim de 2.500 euros anuals i desgravar addicionalment aquesta quantitat.

Als efectes de la declaració d'IRPF, és important destacar que el rescat de drets consolidats de plans de pensions s'addiciona als ingressos per salaris o retribucions de treball que s'hagin percebut durant l'exercici, inclosa la pensió pública que es percebi durant la resta de l'exercici. En aquest sentit, i si ens plantegéssim rescatar quantitats elevades del nostre pla de pensions, convindria valorar la possibilitat de donar l'ordre de rescat en el següent exercici fiscal, als efectes de minorar la factura fiscal d'IRPF en l'exercici actual.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?