PEFZtik salbuetsita daude pentsioak?

Errenta-aitorpena aurkeztetik zer pentsionista dauden salbuetsita azalduko dizugu.

Pentsionistek, errenta bat jasotzen duten gainerako biztanleek bezala, errenta horregatik zergak ordaindu behar dituzte eta, ezarrita dauden gutxienekoak gainditzen badituzte, PFEZren urteko aitorpena aurkeztu behar dute. Hau da, soldata normal bat bezala, erretiroko pentsio publikoa zerga-ordainketei lotuta dago, lan-errendimendutzat hartzen direnei.

Hala ere, zenbait egoeratan pentsiodunak ez du PFEZren aitorpena aurkeztu behar edo pentsio zergak ordaintzetik salbuetsita dago. Ikusi ditzagun salbuespen horiek.

Orokorrean, urtean 22.000 euro baino gutxiago jasotzen dituzten herritarrak salbuetsita daude errenta-aitorpena aurkeztetik.

Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Muga hori txikiago bihurtzen da ordaintzaile bat baino gehiago dagoen eta bigarren ordaintzaile horrek ordaintzen duen diru-kopurua 1.500 euro baino handiagoa den kasuetan. Orduan, muga 12.000 eurokoa da. Esate baterako, pentsionista batek ordaintzaile bi dituela kontsideratzen da, baldin eta, alde batetik, Estatuak bere pentsio publikoa ordaintzen badio, eta, bestetik, bere pentsio-planetik eratorritako errentak jasotzen baditu.

Adierazi beharra dago atzerriko pentsioek zergak era normalean ordaintzen dituztela kasu gehienetan, zergak bizileku-herrialdean ordaindu behar dira eta. Zergak bi aldiz ordaintzea saihesteko, Espainiak zergapetze bikoitzeko hitzarmenak ditu hainbat herrialderekin. Gainera, atzerriko pentsio horietatik eratorritako errentak bigarren ordaintzailea dira, baldin eta pentsiodunak Espainiako Estatuaren aldetik errenta jasotzen badu. Horregatik, aurrez aipatutako muga ezarri da bi ordaintzaile edo gehiago dituztenentzat.

Zer pentsio daude salbuetsita zergak ordaintzetik?

 • Ezintasun iraunkorreko edo baliaezintasun handiko pentsioak, alde batera utzita Gizarte Segurantzarenak edo aseguru pribatu batekoak diren. Nolanahi ere, kontzeptu horregatiko zerga-salbuespenak muga bat du. Muga hori da, hain zuzen ere, Gizarte Segurantzak aitortzen duen gehieneko prestazioa. Hori baino handiagoa den zenbateko guztiek zergak normal ordainduko dituzte, lan-errendimendu gisa.
 • Zurztasun-pentsioak.
 • Heriotzagatiko laguntza.
 • Ezintasun absolutua duten titularren familiako kideen aldeko pentsioa.
 • Ekintza terroristetatik eratorritako prestazioak.
 • Ardurapeko seme-alaba bakoitzeko familiako prestazioa.

Nola ordaintzen dituzte zergak pentsio-planetatik jasotako errentek?


Pentsio-plan baten erreskatetik datorren zenbatekoak lan-errendimenduak gisa ordaintzen ditu zergak, pentsio publikoek egiten duten bezala.

Hala ere, pentsio-planek abantaila fiskal garrantzitsu bat dute ekarpena egiterako orduan: pentsio-planean jarritako kopuruen zergak PFEZn arindu daitezke, honako zenbateko hauetatik txikiena izango den urteko mugarekin:

 • 8.000 euro.
 • Laneko eta jarduera ekonomikoetako errendimendu garbien % 30.
Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

Gainera, 8.000 euro baino gutxiagoko laneko edota jarduera ekonomikoetako errendimendu garbiak egiaztatzen dituen ezkontidea duten zergadunek haren planari, gehienez, 2.500 euroko ekarpena egin ahal izango diote hilero, eta, horrez gain, zenbateko horren zergak arintzeko aukera izango dute.

PFEZren aitorpenaren ondoreetarako, garrantzitsua da adieraztea pentsio-planen bidez finkatutako eskubideen erreskatea ekitaldi horretan soldatak edo laneko ordainsarien bidez sartu diren diru-sarrerei gehitzen zaiela, ekitaldiko gainerako denbora-tarteagatik jasoko den pentsio publikoa barne. Horren harira, eta gure pentsio-planetatik zenbateko handiak erreskatatzea gure buruari planteatuko ez bagenio, komenigarria litzateke erreskate-agindua hurrengo ekitaldi fiskalean egiteko aukera baloratzea, ekitaldi honetako PFEZren faktura fiskala murriztearren.

Pentsioen CTA simulatzailea Pentsioen CTA simulatzailea
Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke

Honek ere interesatu zaitzake

 • Hauek dira 2018an egindako aldaketak pentsioen eta erretiroa hartzean jasotzen den gehienezko zenbatekoaren inguruan.
 • Hauek dira erretiroa hartu ondoren jasoko duzun pentsioaren prestazioa jakiteko egin beharreko kalkuluak.
 • Hainbat faktorek dute eragina erretiro pentsioen PFEZeko atxikipenean. Aurkitu dagokizun ehunekoa.
Pentsio planak - Tresnak Pentsio planak - Tresnak

Pentsio planei buruzko tresnak

 • Zenbateko pentsio publikoa jasoko duzu erretiroa hartzean? Ezagutu hiru urratsetan.
 • Aurkitu aurrezteko zure beharrei hobeen egokitzen den pentsio-plana, eta hasi etorkizuna planifikatzen.
 • Gure konparatzaileak planen ezaugarri guztiak ezagutzen lagunduko dizu, hobekien egokitzen zaizuna aukeratzeko.
 • Gure simulatzailearekin, ezagutu jasoko duzun prestazioa erretiroa hartzean.
 • Jakin nahi al duzu zenbat aurrez dezakezun zerga aitorpenean pentsio plan batera ekarpenak eginez gero?