Pensió d'incapacitat: Què és

Coneix la prestació que et correspondria en cas d'incapacitat.

Els avatars del destí, de vegades, porten revessos en les nostres vides. Tant un accident (sigui o no de treball) com una malaltia (professional o comuna) poden suposar no només una minva de les capacitats personals per seguir exercint una professió, sinó també un perillós desajust econòmic. I malgrat que és cert que existeix una notable cobertura de prestacions per part de la Seguretat Social, en molts dels casos et sorprendrà conèixer que la pensió per incapacitat pot ser una ínfima part del que t'agradaria guanyar.

De tot això, i també de com planificar-se per poder fer front a un imprevist –per exemple amb un pla de pensions–, te'n parlem en aquest article.

Les prestacions per incapacitat

La pensió d'incapacitat permanent de la Seguretat Social és una prestació que es reconeix al treballador quan, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i haver estat d'alta mèdicament (en una fase prèvia d'incapacitat temporal), presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Una incapacitat es pot traduir en quatre tipus de prestacions, que varien en funció del perfil de la inhabilitació soferta per a l'exercici de l'activitat:

 • Pensió per incapacitat permanent parcial.
 • Pensió per incapacitat permanent total.
 • Pensió per incapacitat permanent absoluta.
 • Pensió per gran invalidesa.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

La pensió d'incapacitat té caràcter contributiu i la seva quantia depèn de l'origen de la incapacitat i del grau d'aquesta. Generalment suposa un percentatge de la base reguladora corresponent, però en alguns casos correspon a una indemnització per un import fix.

La gestió d'aquest tipus d'ajudes les efectua l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general, llevat en el cas dels treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar, que és competència de l'Institut Social de la Marina (ISM). Aquestes institucions proporcionen a les seves pàgines web i als seus telèfons d'informació l'ajuda necessària, així com els documents relacionats per a la tramitació de les ajudes.

Incapacitat permanent parcial

Una incapacitat permanent parcial suposa que, sense arribar al grau total, existeix una disminució en el rendiment professional de la persona afectada. Aquest rendiment, sense ser superior a una incapacitat del 33%, capacita encara per a la realització de les tasques fonamentals d'una professió.

En aquest cas, la persona en qüestió pot accedir a una prestació que consisteix en una indemnització per un preu fix, que serà igual a 24 mensualitats de la base reguladora. El seu abonament, que s'efectua en un pagament únic, no implica, per tant, la percepció d'una pensió per incapacitat.

Incapacitat permanent total

S'entén que una persona està en situació d'incapacitat permanent total quan es troba inhabilitada per fer totes les tasques o les fonamentals de la seva professió habitual.

Aquest tipus d'incapacitat permet l'accés a una pensió d'incapacitat permanent total, la quantia de la qual dependrà de l'origen de la incapacitat i del període de cotització. Per norma general, ascendeix al 55% de la base reguladora corresponent, i s'incrementarà fins al 75% a partir dels 55 anys si els treballadors acrediten especials dificultats de reinserció en el mercat laboral.

L'abonament d'aquest tipus de pensions pot tenir lloc en catorze pagues (una per cada mes natural i dues pagues extra), quan la incapacitat va ser causada per una malaltia comuna o accident no laboral, o en dotze pagues, amb les dues extra prorratejades, si la incapacitat va succeir per un accident de treball o malaltia professional.

Aquesta pensió és compatible amb qualsevol feina, llevat del desenvolupament del mateix lloc en l'empresa.

Incapacitat permanent absoluta

Una incapacitat permanent absoluta és aquella per la qual la persona està completament inhabilitada a exercir no només la seva professió, sinó qualsevol altra activitat laboral. La prestació que es preveu per llei en aquests casos té en compte una pensió del 100% de la base reguladora, que es podrà augmentar fins i tot en casos d'accident de treball o de malaltia professional, així com amb complements per maternitat en el cas d'aquelles dones que hagin tingut dos o més fills.

Aquí hi ha, a més, la possibilitat legal d'exercir unes certes activitats, siguin lucratives o no, sempre que siguin compatibles amb l'estat de l'invàlid i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a l'efecte de revisió.

La modalitat d'abonament és la mateixa que en el cas de la pensió d'incapacitat permanent total: 12 o 14 pagues anuals depenent de la causa de la incapacitat.

Gran invalidesa

La gran invalidesa és la situació per la qual un treballador que pateix incapacitat permanent necessita assistència per als actes més essencials de la vida arran de pèrdues anatòmiques o funcionals.

La quantia de la pensió per gran invalidesa està formada per l'import que correspongui a l'afectat (bé sigui total o absoluta la seva incapacitat), així com d'un complement destinat a remunerar la persona que l'atén, i que ascendirà al 45% de la base mínima de cotització més el 30% de l'última base de cotització del treballador per la contingència corresponent.

En aquells casos en què la incapacitat derivi d'un accident de treball o d'una malaltia professional, les pensions augmentaran en funció de la gravetat fins a un 50%. En aquest cas, per afegiment, es podrà sol·licitar, també, un complement per maternitat per a aquelles dones que hagin tingut dos fills o més.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Alternatives a la pensió per incapacitat

Una incapacitat, malgrat les prestacions estatals, suposarà una minva dels teus ingressos. Per això, si la teva situació econòmica t'ho permet, una interessant opció pot ser contractar un pla de pensions, com els que ofereix BBVA. Aquests plans, que en primera línia estan destinats a la jubilació, permeten, no obstant això, el rescat en cas d'incapacitat laboral, que pot ser total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol treball, o gran invalidesa. Aquest fet, per tant, els fa atractius si no només et preocupes per una pensió en la teva jubilació, sinó també si tems un revés del destí.

A BBVA.es pots accedir a una àmplia gamma de productes per garantir-te un futur davant de qualsevol imprevist. Accedeix a eines com el simulador per conèixer alguns números sobre això, a més de descobrir quins avantatges fiscals té, actualment, la seva contractació.

La teva pensió a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva pensió de la mà del Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma fàcil i ràpida, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?