Pensió d'orfandat: Tot el que cal saber

És la prestació econòmica de la Seguretat Social per garantir uns ingressos als fills en cas de defunció d'un o d'ambdós progenitors.
La pensió d'orfandat consisteix en una prestació econòmica que es concedeix als descendents de persones difuntes i, en algunes ocasions, als aportats pel seu cònjuge, sempre que compleixin els requisits establerts, principalment cotitzacions del causant i edat del beneficiari. L'organisme encarregat d'estudiar les sol·licituds i de proveir la quantia econòmica corresponent és l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Per això, la documentació requerida s'ha d'aportar a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social (si el difunt era un treballador del mar, s'haurà de presentar a les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina [ISM]).
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

L'objecte principal de la pensió d'orfandat, que s'enquadra dins de les conegudes com de “mort i supervivència”, és protegir el beneficiari d'aquesta pensió davant la situació de necessitat econòmica que es derivi de la defunció d'un o dels seus dos progenitors. Per poder sol·licitar la prestació econòmica s'ha d'haver produït la defunció o la desaparició del progenitor i aquest, al seu torn, ha de poder acreditar un període de cotització concret en funció de la seva situació laboral:

 • Si la defunció és anterior a l'01/01/2008:
  • Si està donat d'alta o en situació assimilada d'alta a la Seguretat Social: 500 dies de cotització durant 5 anys ininterromputs immediatament anteriors a la defunció o 15 anys durant tota la seva vida laboral.
  • Si no està donat d'alta a la Seguretat Social: 15 anys cotitzats durant tota la seva vida professional.
  • Si és pensionista: no s'exigeix cap període de cotització.
 • Si la defunció és posterior a l'01/01/2008: no s'exigeix un període de cotització mínim.

Independentment de la data de la defunció, si aquest es produeix com a conseqüència d'un accident o una malaltia professional, tampoc no cal acreditar un temps mínim de cotització per rebre la pensió d'orfandat. La pensió d'orfandat es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del fet causant, per bé que els efectes econòmics tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Beneficiaris de la pensió d'orfandat

Els beneficiaris seran els fills del causant, sigui quina sigui la naturalesa legal de la seva filiació, i els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni, sempre que aquest s'hagi celebrat dos anys abans de la defunció del causant, hagin conviscut a expenses seves i, a més, no tinguin dret a una altra pensió de la Seguretat Social, ni quedin familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments, segons la legislació civil.

Fins a quina edat es pot percebre la pensió d'orfandat?

Amb caràcter general, en la data de defunció del causant els beneficiaris han de ser menors de 21 anys o majors que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa (aplicable des del 02-08-2011).

En casos d'orfandat absoluta o d'orfes amb discapacitat d'almenys el 33%:

 • Quan l'orfe no efectuï un treball lucratiu per compte d'altri o propi, o quan tot i efectuar-lo, els ingressos que obtingui resultin inferiors, en còmput anual, a la quantia vigent de l'SMI que es fixi en cada moment, també en còmput anual, l'edat s'amplia fins als 25 anys (aplicable des del 02-08-2011).
 • Si l'orfe està cursant estudis i compleix els 25 anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es mantindrà fins al dia primer del mes immediatament posterior al d'inici del següent curs acadèmic.

En casos d'orfandat simple:

 • Si l'orfe no treballa o els seus ingressos són inferiors a l'SMI, el límit dels 25 anys serà aplicable a partir de l'01-01-2014. Fins aquesta data, el límit serà: durant l'any 2011, 22 anys; durant l'any 2012, 23 anys i, durant el 2013, de 24 anys.
 • Si l'orfe està cursant estudis i compleix els 25 anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es mantindrà fins al dia primer del mes immediatament posterior al d'inici del següent curs acadèmic.

Quantia que es percep

Per garantir que es compleix la protecció econòmica del beneficiari, la pensió s'abona en 12 mensualitats amb dues pagues extraordinàries, al juny i al novembre. Si la defunció del progenitor va ser conseqüència d'un accident o malaltia professional, les dues pagues extres es reparteixen entre les 12 quotes ordinàries.

La quantia de la pensió d'orfandat és del 20% de la base reguladora del causant. A més, si la mort del progenitor va ser conseqüència d'un accident de treball o malaltia professional, es concedeix a cada beneficiari una indemnització especial que consisteix en una mensualitat de la base reguladora.

En els casos d'orfandat absoluta, les prestacions mensuals s'incrementen tenint en compte les condicions següents:

 • Quan en el moment de la defunció no hi ha beneficiari de la pensió de viduïtat, la pensió s'incrementa amb l'import resultant d'aplicar a la base reguladora un 52%.
 • Quan en el moment de la defunció sí que hi ha beneficiari de la pensió de viduïtat, la pensió es podrà incrementar si s'aplica a la base reguladora el percentatge que no s'hagi assignat d'aquesta pensió de viduïtat.
 • Quan el progenitor supervivent mor sent beneficiari d'una pensió de viduïtat, s'incrementa el percentatge de la prestació d'orfandat, sumant-li el que s'hauria aplicat per determinar la pensió de viduïtat extingida.
 • En cas de mort per accident o malaltia professional, la indemnització s'incrementa amb la que hauria correspost al cònjuge o parella de fet.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Si estàs preocupat pel futur econòmic dels teus descendents i, a més, consideres que la prestació d'orfandat de la Seguretat Social no serà suficient per cobrir totes les seves necessitats, informa't de les assegurances de vida BBVA.

A BBVA.es trobaràs tota la informació i la possibilitat de sol·licitar en línia en pocs minuts un producte que garantirà la protecció i tranquil·litat dels teus fills en cas de defunció. I tot amb la garantia que ofereix una entitat de prestigi com BBVA.

I si el que vols és canviar la teva pensió de banc

Si tens la teva pensió en una altra entitat i el que desitges és portar-la a BBVA, posem a la teva disposició nostre Servei de mudança, que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Pots accedir a ell des de bbva.es o des de l'app de BBVA.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?