Claus per calcular quant es cobrarà de pensió

Descobreix quin pot ser l'import de la teva pensió i les condicions que exigeix la legislació actual.

La situació de les pensions i la capacitat adquisitiva dels pensionistes són temes d'actualitat constant, sobretot aquests últims anys, en què el sistema ha entrat en dèficit i a causa dels importants reptes demogràfics que s'hauran d'abordar durant les pròximes dècades, com ara la jubilació de la generació del baby boom, la més nombrosa de la història del nostre país.

Malgrat que acords com el Pacte de Toledo són mecanismes de consens per vetllar per l'estabilitat del sistema, aquests últims anys s'han introduït reformes paramètriques en el sistema de pensions que afecten l'edat de jubilació o la forma de càlcul de la prestació. Encara que no es pot descartar que futures reformes els pròxims anys modifiquin un cop més les condicions de les pensions, aquest article mostra com calcular quant es cobrarà de pensió d'acord amb la legislació actual.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Conceptes clau: base de cotització i base reguladora

La legislació actual té en compte dos aspectes clau a l'hora de calcular la quantitat que es percep en concepte de jubilació: la base de cotització i la base reguladora. Són dos elements fonamentals dins la fórmula que utilitza la Seguretat Social per calcular l'import que han de rebre els pensionistes.

 • Base de cotització. La base de cotització és la base que s'utilitza per calcular les prestacions per jubilació a partir de les contribucions a la Seguretat Social que fan treballadors i empreses durant la vida laboral d'aquests. Aquesta base es calcula d'acord amb la remuneració total del treballador, en què s'inclouen les hores i les pagues extres. El còmput es fa sumant els ingressos anuals totals del treballador, independentment de les dietes i les despeses de viatge o transport, i dividint la quantitat resultant entre dotze mensualitats, és a dir, prorratejant les pagues extres, si n'hi ha. D'altra banda, els treballadors autònoms poden triar per si mateixos la base sobre la qual volen cotitzar, per bé que a partir dels 47 anys es troben amb restriccions a l'hora d'incrementar la base.
 • Base reguladora. La base reguladora té en compte les bases de cotització dels treballadors durant els anys que precedeixen a la seva jubilació (període de cotització). Per calcular la base reguladora, se sumen totes les bases de cotització dels anys anteriors a la jubilació i el resultat es divideix entre el total d'anys computables multiplicat per 14 (atès que els pensionistes cobren catorze pagues a l'any, però només cotitzen per dotze bases anuals, i per això es fa aquest ajust).
Ara bé, el nombre d'anys que es tenen en compte per calcular aquesta base ha canviat arran de l'última reforma de la normativa de pensions que va introduir la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Fins a la introducció d'aquesta llei, la base reguladora es calculava en funció dels últims quinze anys treballats. Tanmateix, la nova llei introdueix un augment progressiu del nombre d'anys computables, que arribarà als 25 el 2022. El 2019, la base reguladora es calcula a partir de les cotitzacions dels últims vint-i-dos anys. És important tenir en compte que, per al càlcul de la base reguladora, les bases de cotització s'actualitzen via IPC, llevat de les vint-i-quatre més pròximes al fet causant, que es prenen pel seu valor nominal.

Edat de jubilació, anys treballats i coeficient de reducció

La nova normativa també fixa un augment progressiu de l'edat de jubilació, des dels 65 anys vigents fins al 2013 fins a arribar als 67 anys el 2027. No obstant això, es poden continuar jubilant a 65 anys sense penalització aquells que acreditin llargues carreres de cotització, requisit que es fixa el 2027 en, almenys, 38 anys i 6 mesos de cotitzacions.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

A més, estableix un mínim d'anys cotitzats per poder accedir a una pensió de jubilació del 100% de la base reguladora, un període que a partir del 2027 serà de 37 anys. Els que només hagin cotitzat el període mínim exigit per accedir a la pensió contributiva de jubilació, fixat en quinze anys, accediran al 50% de la seva base reguladora. Mesos addicionals de cotització aniran incrementant aquest percentatge, fins a assolir el 100% amb aquests trenta-set anys de cotitzacions el 2027 i els anys successius. El 2019, el requisit per arribar al 100% de la base reguladora és menys estricte, ja que s'assoliria amb almenys 35 anys i 6 mesos de cotitzacions.

En resum, per calcular la pensió de jubilació cal seguir aquests passos:

 • Recopilar les bases de cotització i actualitzar-les via IPC.
 • Calcular la base reguladora a partir d'aquestes bases de cotització.
 • Aplicar a aquesta base reguladora el percentatge corresponent al període total de cotització a la Seguretat Social.

Una bona opció per complementar la pensió de la Seguretat Social és contractar un pla de pensions privat, el qual, a més d'aportar ingressos addicionals després de la jubilació, serveix per deduir les seves aportacions de la base imposable de l'IRPF. A BBVA posem a la teva disposició plans de pensions per a totes les edats i perfils d'inversió. Ves a una de les nostres oficines o entra a bbva.es per conèixer tots els avantatges dels nostres plans de pensions i garantir el teu poder adquisitiu quan et retiris.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?