Què té en compte la llei sobre els plans de pensions

Els plans de pensions estan subjectes a una legislació que ha anat canviant amb el pas dels anys per adequar-se a les noves circumstàncies
Els plans de pensions tenen un paper important de cara a l'estalvi i el manteniment del benestar dels futurs jubilats, ja que permeten complementar la pensió pública que atorga el sistema de la Seguretat Social amb un capital o unes rendes addicionals. Aquest és un dels principals motius pels quals els plans de pensions, que són instruments d'estalvi i inversió, estan subjectes a una legislació que ha anat canviant amb el pas dels anys per adequar-se a les noves realitats i circumstàncies i les últimes modificacions de la qual s'han produït amb la reforma legislativa de 2015. 
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Treballadors inclosos en el Règim de les Classes Passives de l'Estat

Una de les característiques més coneguda dels plans de pensions és la impossibilitat de rescatar els diners aportats, llevat que s'esdevinguin les contingències o els supòsits excepcionals que el permeten. Dins aquests supòsits, hi ha un denominat “supòsit de liquiditat” que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 i permet rescatar aquelles participacions amb una antiguitat mínima de 10 anys a comptar en qualsevol cas des d'aquesta data, per la qual cosa els primers rescats podran fer-se a partir de l'1 de gener de 2025.

Aquesta forma de rescat s'uneix a les ja existents recollides per la llei, entre les quals hi ha el rescat per jubilació –el més comú–, així com els rescats resultat d'una sèrie de contingències previstes entre les quals hi ha:

 • Desocupació de llarga durada.
 • Incapacitat laboral.
 • Situacions de dependència severa o gran dependència.
 • Malaltia greu.
 • Defunció del titular.

Quant es pot aportar al pla de pensions

La llei també estipula un màxim –però no un mínim– a les aportacions que es poden fer al pla de pensions. Això és així perquè, com veurem més endavant, aportar al pla de pensions té importants avantatges fiscals als quals es poden acollir els clients d'aquest tipus de productes.

Entrant en detall, la llei estableix un límit d'aportacions al pla de 8.000 € anuals. De la mateixa manera, els clients el cònjuge dels quals no disposi de rendiments nets del treball i/o les activitats econòmiques del qual siguin inferiors a 8.000 € anuals podran aportar al pla del cònjuge un màxim de 2.500 € anuals.

A més, la llei preveu que, per a les persones amb una minusvalidesa física o psíquica reconeguda igual o superior al 65%, el límit màxim anual de les aportacions pot arribar fins als 24.250 €, incloent-hi les aportacions realitzades per terceres persones, que no podran excedir els 10.000 € anuals.

Quins avantatges fiscals tenen els plans de pensions

Les restriccions al valor màxim de les aportacions al pla de pensions tenen el seu origen en els avantatges fiscals d'aquests productes. En concret, tota contribució que es faci al pla de pensions es pot desgravar en l'IRPF, la qual cosa ajuda a reduir la base imposable i proporciona un important estalvi econòmic al partícip del pla, que dependrà del tipus marginal d'aquest. El límit de desgravació anual serà la més baixa de les quantitats següents: 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

Per part seva, a l'hora de rescatar el pla de pensions, els diners recuperats hauran de tributar com a rendiments del treball en IRPF, per la qual cosa caldrà fer front als impostos corresponents. Per minimitzar la factura fiscal en el moment del rescat, és important optimitzar la forma de dur-ho a terme. Generalment és menys costós fer rescats en forma de renda.

Quin és el cobrament de comissions en els plans de pensions

Igual que altres productes bancaris, els plans de pensions també comporten el pagament d'una sèrie de comissions, que estan regulades per la llei. De fet, després de la reforma fiscal de 2015, les comissions màximes han quedat reduïdes als percentatges següents:

 • Comissió per gestió: té un màxim d'1,5% anual del valor dels comptes de posició. Opcionalment, el límit indicat es podrà substituir per l'1,2% anual del valor dels comptes de posició més el 9% del compte de resultats.
 • Comissió de dipòsit: té un màxim del 0,25% anual del valor dels comptes de posició.
Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

El factor de sostenibilitat

Com es pot comprovar, la llei regula de manera molt detallada el funcionament dels plans de pensions. Això passa, entre altres motius, perquè aquest tipus de productes financers ajuden al fet que els treballadors puguin mantenir el seu nivell de vida després de la jubilació, ja que les pensions públiques poden no ser suficients en el futur per assegurar el nivell de vida desitjat.

Aquesta preocupació queda establerta en la mateixa reforma legislativa de l'any 2013, en què s'inclou el denominat factor de sostenibilitat a l'hora de calcular quina pensió pública podran gaudir els treballadors jubilats.

En concret, aquest factor atén al creixement de l'esperança de vida de la població i al nombre cada vegada més baix de cotitzadors a la Seguretat Social, com a conseqüència d'una societat cada vegada més envellida.

El factor de sostenibilitat ajustarà la quantia de les pensions a l'esperança de vida, de tal manera que la pensió global de dos treballadors que han contribuït en igual proporció però s'han jubilat en moments diferents sigui la mateixa. Això implica que la quantia mensual de la pensió quedarà reduïda davant increments en l'esperança de vida.

Davant aquesta situació, és important analitzar quina pensió pública es pot esperar en el moment de la jubilació i quina quantitat d'estalvi serà necessari per poder mantenir el nivell de vida.

A BBVA tenim simuladors de pensions que t'ajudaran a conèixer la teva pensió de jubilació i t'explicaran com pots millorar-la gràcies a un pla de pensions.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?