Jubilació anticipada per desocupació, totes les claus

Requisits i reduccions de la jubilació anticipada per desocupació.

En general, per poder accedir a la jubilació, un treballador ha d'arribar a l'edat legal establerta, que des de la reforma del 2011 augmenta progressivament fins als 67 anys el 2027, excepte per a aquells amb una llarga carrera de cotització, que es podran continuar jubilant als 65 anys.

Tanmateix, en certs supòsits és possible accedir a la jubilació abans d'aquesta edat. Aquesta jubilació avançada es denomina jubilació anticipada, i pot ser voluntària si l'interessat vol deixar la seva activitat laboral o involuntària si es deu a certes situacions d'atur. Tot seguit, t'expliquem totes les claus per saber què és la jubilació anticipada per atur, els requisits que has de complir per sol·licitar-la i les reduccions que suposa per a la pensió.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Què és la jubilació anticipada per atur?

La jubilació anticipada per atur, que també es coneix com a jubilació anticipada per cessament involuntari, està enfocada especialment a aquelles persones aturades pròximes a l'edat de jubilació que poden tenir dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. No obstant això, no n'hi ha prou que el sol·licitant estigui en situació d'atur, sinó que per sol·licitar aquesta modalitat de jubilació també ha de complir una sèrie de requisits.

D'una banda, la jubilació anticipada pot suposar un avantatge, ja que el recent jubilat deixa de cobrar el subsidi per atur i passa a percebre la pensió pública de jubilació, que sol ser superior. D'altra banda, com que es tractar d'una jubilació anticipada, aquesta pensió també està subjecta a certes reduccions. D'aquesta manera, en funció dels anys cotitzats, s'aplica un determinat coeficient reductor. La minoració, a més, s'aplica de forma definitiva a la pensió.

Així mateix, és important recordar que, encara que la situació d'atur pot influir en la pensió que es percebrà, no implica que el treballador deixi de cotitzar de cara a la seva jubilació. Sempre que es percebi una prestació contributiva o el que es coneix com a subsidi per a més grans de 55 anys, es considera que el beneficiari d'aquestes ajudes continua cotitzant per a la seva jubilació.

Requisits per accedir a la jubilació anticipada per atur

 • Per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació, el sol·licitant ha d'haver complert una edat com a màxim quatre anys inferior a l'edat legal de jubilació. Tal com ja s'ha comentat, després de l'última reforma del sistema de pensions, aquesta edat augmenta cada any fins a arribar als 67 anys el 2027. Per tant, en funció de l'any en què es vulgui accedir a la jubilació anticipada per atur, l'edat mínima del sol·licitant haurà de ser de 61, 62 o 63 anys. Serà de 61 anys en qualsevol cas per a qui sigui aplicable una edat ordinària de 65 anys. A més, cal tenir en compte que, a l'hora de determinar aquesta edat ordinària aplicable, es considerarà cotitzat el període que s'avanci la jubilació.
 • Un altre requisit essencial és que el sol·licitant es trobi inscrit com a sol·licitant d'ocupació en el sistema nacional d'ocupació almenys durant els sis mesos immediatament anteriors a la data en què sol·liciti la jubilació. Si el període durant el qual l'interessat ha estat registrat com a demandant és inferior als sis mesos, s'haurà d'esperar per poder presentar la seva sol·licitud.
 • Pel que fa al període d'anys cotitzats, el requisit establert és d'un mínim de 33 anys efectius de cotitzacions, dels quals almenys dos s'han d'haver cotitzat dins els 15 anys anteriors a la sol·licitud. A l'hora d'acreditar aquest període de carència de 33 anys, és possible computar fins a 12 mesos de servei militar o prestació social substitutòria.
 • La manera en què s'hagi produït el cessament de l'activitat laboral és un altre dels aspectes que s'han de tenir en compte. Poden optar a aquesta jubilació aquells treballadors l'activitat laboral dels quals hagi cessat com a resultat d'una reestructuració empresarial. Per exemple, aquest supòsit inclou qualsevol acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció; l'extinció del contracte per resolució judicial; o la pèrdua de la feina per mort, jubilació o incapacitat de l'empresari individual, entre d'altres. És a dir, amb aquesta llei no es poden jubilar anticipadament els que hagin patit, per exemple, un acomiadament improcedent, com sí que admetia la llei anterior, que s'aplica en certes circumstàncies, de forma transitòria, durant el 2019.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Reduccions aplicables en cas de jubilació anticipada

Accedir a una jubilació anticipada, tant si és de forma voluntària com forçada, implica una sèrie de reduccions sobre la quantia de la pensió pública. La reducció aplicable en cada cas concret depèn del nombre d'anys cotitzats pel treballador.

En el cas de la jubilació anticipada per atur, la reducció màxima és d'un 1,875% per trimestre o fracció de trimestre d'anticipació (7,5% a l'any) per a treballadors que hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos. Si el període cotitzat és igual o superior als 38 anys i 6 mesos i inferior als 41 anys i 6 mesos, la reducció és d'un 1,750% (7% anual). El tram de cotització següent es troba entre els 41 anys i 6 mesos i els 44 anys i 6 mesos, al qual s'aplica una reducció de l'1,625% (6,5% a l'any). Els sol·licitants amb un període de cotització igual o superior als 44 anys i 6 mesos obtenen la reducció mínima, que és d'un 1,5% (6% anual).

Ara que ja saps quins són tots els requisits que has de complir per optar a una jubilació anticipada per atur i quina és la reducció que això suposa per a la teva pensió, és el moment de començar a pensar en el futur. Tant si no compleixes algun dels requisits com si et preocupa la reducció que pugui patir la teva pensió, un pla de pensions és el teu millor aliat. Gràcies a aquest producte financer, disposaràs d'uns estalvis privats, amb els quals complementaràs la teva pensió i gaudiràs de més tranquil·litat. A BBVA sabem com n'és d'important per a tu poder garantir la teva seguretat econòmica un cop arribis a la jubilació, per això t'oferim una gran varietat de plans de pensions per a tota mena de perfils. Visita bbva.es o qualsevol oficina BBVA per descobrir el teu.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?