Jubilació anticipada de la policia local

Si ets policia local, sospesa la possibilitat de jubilar-te abans dels 65 anys gràcies a les darreres reformes de la Seguretat Social

El Ministeri de Treball i Seguretat ha promogut fa poc un reial decret per reduir l'edat mínima de jubilació a tots els professionals les feines dels quals siguin de naturalesa “penosa, tòxica, perillosa o insalubre, i també tinguin índexs de morbiditat o mortalitat elevats”. Aquesta decisió, que s'acull a l'article 206 del règim general de la Seguretat Social, obre una porta per a la jubilació anticipada de la policia local.

En essència, aquest tipus de jubilació anticipada per a la policia local consisteix en un coeficient per reduir l'edat de jubilació. Aquesta reducció és aplicable a tots els membres dels cossos al servei d'Administracions municipals en servei amb una antiguitat d'almenys 15 anys.

Coneix en aquest article alguns detalls d'aquesta reforma i, sobretot si ets policia local, descobreix com poder afrontar una jubilació anticipada sense perdre en cap moment poder adquisitiu amb la pensió.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Els paràmetres de la reforma

L'edat ordinària exigida per accedir a la pensió de jubilació ha de ser, com a mínim, de 65 anys. Segons el que llegim a l'article 205 de la Llei de la Seguretat Social, tenen dret a la pensió de jubilació el 2018 les persones que hagin fet 65 anys i 6 mesos d'edat (67 anys des del 2027) o 65 si s'acrediten almenys 36 anys i 6 mesos de cotitzacions (38 anys i 6 mesos des del 2027) i, almenys, un període mínim de cotització de 15 anys. En casos extraordinaris, no obstant això, també es permet accedir a la pensió de jubilació als que estan en situació de prolongació d'efectes econòmics de la incapacitat temporal. Ara bé, sabies que hi ha una via per accedir a una jubilació anticipada en el cas de certs col·lectius?

L'article següent de la llei, el 206, deixa oberta una porta perquè, per raó de l'activitat o en cas de discapacitat, l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació sigui anticipada per reial decret. Aquesta valoració s'analitza en estudis que detallen la sinistralitat en els sectors, així com la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions del treball. I, en conseqüència, per esmorteir aquest impacte de la vida laboral, es fixen coeficients reductors de l'edat de jubilació per avançar l'accés a la pensió.

La reforma, la llei i el significat per als policies locals

Per llei, es permet que, a certs col·lectius –entre els quals hi ha els policies locals–, s'apliqui una reducció d'un coeficient del 0,20% als anys cotitzats i que, d'aquesta manera, puguin avançar fins a un màxim de 6 anys (els que n'acreditin 37 de cotitzats) l'accés a la prestació per jubilació. No obstant això, hi ha un període de carència de 15 anys cotitzats per poder aplicar aquest coeficient.

La consideració del temps cotitzat funciona de la mateixa manera que en altres col·lectius, en què se'n poden descomptar les faltes derivades d'incapacitats o malalties (independentment de la causa), baixes per maternitat o paternitat, o bé per permisos i llicències retribuïts. Per tant, els policies que, dins el règim general de la Seguretat Social, compleixin amb els requisits previstos, podran cenyir-se als avantatges d'aquest pla de jubilació anticipada per als policies locals.

A Espanya hi ha prop de 70.000 policies locals, de manera que, per a molts, aquesta decisió –per la qual feia anys que es treballava– suposarà un alleugeriment de les seves càrregues professionals. Segons es recull en l'Informe en relació amb l'assignació de coeficients reductors de l'edat de jubilació dels membres dels cossos de policia local (maig de 2016), elaborat pel Ministeri d'Ocupació I Seguretat Social, el col·lectiu dels policies locals té una edat mitjana de 43,7 anys, i l'antiguitat mitjana al cos és de 23 anys. Aquesta joventut del cos, no obstant això, no fa que no hi hagi altes taxes de sinistralitat per contingències professionals, de manera que, es pot dir, queda més que justificada la consideració d'aquest col·lectiu per avançar la seva jubilació.

La reducció del coeficient del 0,20% que permet la nova llei, a més, farà que els anys que no es treballin sí que es tinguin en compte com a cotitzats i treballats a l'efecte de determinar el percentatge de base reguladora que correspon al treballador.

Aquest fet també permetrà la rotació al cos de policia, de manera que no només es garanteix un alleugeriment als professionals que hagin exercit la seva feina (durant, almenys, 15 anys), sinó que es dona una oportunitat a nous interessats a formar part del cos perquè s'accelera el procés de jubilació. Parlem, per tant, d'una reforma necessària i útil per fer més atractiva una feina rellevant de què tots hi sortim guanyant.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Les opcions de BBVA per millorar la pensió dels policies

La jubilació anticipada dels membres del cos de policia local, no obstant això, implica una retirada del cos abans dels 65 anys, per la qual cosa, en molts casos, certes responsabilitats i obligacions poden continuar estant vigents. El començament de la jubilació, per exemple, pot coincidir amb hipoteques o deutes pendents d'amortitzar o despeses de tot tipus: els estudis dels fills, reformes a casa, etc. En qualsevol d'aquests casos, la reducció del poder adquisitiu amb el cobrament de la pensió pot originar desajustos financers que es poden encarar solventment si hem fet una correcta planificació. Però com? Un pla de pensions pot ser una bona alternativa per ajudar a encarar una jubilació anticipada.

Fent cada mes modestes aportacions de manera constant en un pla de pensions, es poden obtenir resultats sorprenents en el llarg termini. Aquest estalvi, per tant, servirà no només per gaudir en el futur del superàvit que tens avui, sinó, a més, per guanyar uns quants diners fent una inversió amb sentit. Així mateix, com que pots desgravar-te a l'IRPF les aportacions a plans de pensions fins a un màxim de 8.000 euros anuals (i 2.500 euros anuals addicionals si el teu cònjuge no té rendes elevades), aquest estalvi reduirà en l'exercici fiscal la teva càrrega impositiva. És a dir, aquesta inversió propiciarà, fins i tot, possibles devolucions amb la declaració de la renda.

A bbva.es pots fer un cop d'ull a aquest tipus de plans. Comença des d'ara mateix a fer números per a la teva jubilació anticipada si ets policia local i no deixis que cap imprevist faci malbé el teu merescut descans de pensionista.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?