Com funciona un pla de pensions

T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre els plans de pensions
El pla de pensions és un producte d'estalvi provisional a llarg termini que té com a fi principal generar un estalvi del qual disposar durant la jubilació en forma de capital o de rendes. El seu funcionament es basa en aportacions periòdiques o puntuals que fa el partícip, que els gestors del pla inverteixen seguint uns criteris de rendibilitat i risc prèviament establerts en la política d'inversió del pla. D'aquesta manera, a l'hora de rescatar el seu pla de pensions, el titular obté tant els diners dipositats durant els anys com la rendibilitat que aquest hagi pogut generar. Vegem amb més detall com funciona un pla de pensions.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Els plans de pensions es basen en les aportacions que el client fa. Poden ser periòdiques o puntuals. No hi ha cap obligació de fer aportacions, i es poden suspendre i reprendre en qualsevol moment. L'aportació màxima anual puja a 8.000 €.

A més, les persones amb un cònjuge que no disposi de rendiments nets del treball i/o les que tinguin activitats econòmiques inferiors a 8.000 € anuals, podran aportar al pla del cònjuge un màxim de 2.500 € anuals.

De manera addicional, les persones amb una minusvalidesa física o psíquica reconeguda igual o superior al 65%, el límit màxim anual de les aportacions s'incrementa fins als 24.250 €, incloent-hi les aportacions efectuades al seu favor per terceres persones, que no podran excedir els 10.000 € anuals.

La deducció fiscal de les aportacions

Les quantitats aportades anualment al pla de pensions es poden desgravar en IRPF, reduint la base imposable i oferint, per tant, un important estalvi fiscal que dependrà del tipus marginal del contribuent. Per exemple, si es té un tipus de retenció de l'IRPF del 24% i s'aporta al pla de pensions un total de 3.000 € anuals, l'estalvi en concepte d'impostos seria de 720 €.

La desgravació anual màxima serà la menor de les quantitats següents: 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. En el cas d'excedir el límit de desgravació, es podrà traslladar l'excés a la declaració de l'IRPF dels cinc exercicis següents.

D'altra banda, a l'hora de rescatar el pla de pensions, el capital que s'obtingui tributarà en IRPF com a rendiment del treball, independentment de la contingència que generi el dret al rescat. D'aquesta manera, quan es produeix per defunció del titular, els beneficiaris o hereus tributaran en IRPF com a rendiments del treball i en cap cas en l'impost de successions i donacions.

En què inverteix un pla de pensions

Amb les aportacions que el client va fent al pla de pensions, els gestors van fent una sèrie d'inversions a fi de cercar la màxima rendibilitat. Aquestes inversions dependran del tipus de pla que s'hagi contractat. Tenint en compte les inversions que fan, els més freqüents són:

 • Plans de renda fixa (a curt o llarg termini, renda fixa pública o renda fixa corporativa).
 • Plans de renda variable.
 • Plans mixtos, amb diferent pes de renda fixa i variable.
 • Plans garantits.

Depenent del perfil d'inversió que s'hagi d'adoptar –s'ha de triar entre conservador, moderat o decidit– s'aconsella un tipus de pla o un altre; mentre que els plans de renda fixa suposen un producte de menor risc teòric associat i, al seu torn, menor rendibilitat, els plans de pensions de renda variable tenen un risc teòric major però comporten una rendibilitat potencial també major.

És important anar adaptant el perfil de risc dels plans que tenim al pas del temps per no incórrer en riscos addicionals (estar en un pla de més risc del que ens convé) o per no incórrer en costos d'oportunitat en termes de rendibilitat (estar en un pla de menor risc del que podem assumir). Per a qui no vulgui preocupar-se d'aquest trànsit, hi ha els plans de pensions de cicle de vida, en què triarem un pla amb venciment pròxim a la nostra jubilació i seran els gestors els encarregats en tot moment d'adaptar el perfil de risc.

El rescat d'un pla de pensions

Un cop hagi accedit a la jubilació (ordinària, anticipada o diferida), el client podrà rescatar el pla de pensions, és a dir, les aportacions que hagi fet durant la vida del pla més la possible rendibilitat que el pla hagi generat.

A més de la contingència de jubilació, hi ha altres contingències i supòsits excepcionals de liquiditat que permeten rescatar el pla de pensions de manera anticipada:

 • Desocupació de llarga durada: el titular del pla de pensions ha d'acreditar tres requisits:
  • Estar en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació.
  • Haver esgotat la prestació contributiva per desocupació o no tenir-hi dret. 

En el cas de ser treballador autònom, haurà d'haver esgotat les seves prestacions contributives i estar inscrit com a demandant d'ocupació.

 • Incapacitat laboral permanent: Pot ser total, absoluta o gran invalidesa.
 • Dependència severa o gran dependència: el titular ha d'acreditar que és dependent o gran dependent.
 • Malaltia greu: el titular ha d'acreditar l'estat de malaltia greu. En aquest supòsit també es té en compte que la malaltia greu sigui patida pel cònjuge i els ascendents o descendents de primer grau.
 • Defunció: en cas de defunció del titular, els seus beneficiaris rebran el capital acumulat en el pla de pensions. Si no hi ha beneficiaris designats, els hereus rebran els diners.
 • Execució hipotecària: fins al maig de 2017 es podrà rescatar el capital acumulat al pla de pensions per pagar el préstec hipotecari si el titular es troba en un procés d'execució hipotecària. En aquest sentit els dos requisits són: que no es pugui pagar la hipoteca de cap altra manera i que el capital rescatat sigui suficient per evitar l'execució hipotecària.
 • Després d'un període de deu anys: Des de l'1 de gener de 2025 es podran rescatar les participacions amb una antiguitat mínima de deu anys.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Sostenibilitat del sistema

Quan decideix rescatar el pla de pensions, el client disposa de diverses opcions per rebre els seus diners.

 • Rescat en forma de capital: s'obté d'una sola vegada tots els diners acumulats al pla de pensions. D'aquesta manera només es paguen els impostos associats al rescat del pla una sola vegada, cosa que sol generar un impacte fiscal més elevat.
 • Rescat en forma de renda: s'obté una quantitat periòdica de diners que depèn del temps que se n'hagi acordat per rescatar el pla i del tipus de renda pel qual s'hagi optat. Hi ha dues opcions:
  • Renda assegurada: sempre es rep la mateixa quantitat de diners i poden ser temporals o vitalícies.
  • Renda financera: la quantitat de diners rebuda dependrà de la rendibilitat de les inversions fetes pels gestors del pla de pensions i es mantindrà mentre duri el saldo existent al pla.
 • Rescat mixt: primer s'obté una quantitat estipulada de diners per, posteriorment, rebre una renda periòdica que pot ser assegurada o financera.

Així és com funciona un pla de pensions, una opció d'estalvi i inversió interessant per als que volen disposar d'un complement a la pensió pública de jubilació.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?