Quins són els millors plans de pensions

Et mostrem quin pla de pensions té les millors condicions per a cada situació

El sistema de pensions actual no garanteix que puguem mantenir el mateix nivell de vida una vegada assolim l'edat de jubilació. Per això, un pla de pensions ens permetrà compensar la pèrdua de poder adquisitiu que podem patir en el moment de passar a ser jubilats.

L'avantatge principal que ofereix un pla de pensions és el fiscal. Les aportacions realitzades al nostre pla de pensions redueixen la base imposable de l'IRPF. El límit de reducció es fixa en la menor de les quantitats següents:

- L'import de les aportacions efectuades, limitades a 8.000 €.

- El 30% dels rendiments nets del treball percebuts durant l'exercici.

Una vegada rescatem el nostre pla, és a dir, quan recuperem els diners i la possible rendibilitat que hagin generat, aquests ingressos tributen com a rendiments del treball. En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que el fet d'endarrerir aquest impost fins a l'edat de jubilació li atorga una fiscalitat força avantatjosa. És a dir, estem aconseguint un ajornament fiscal que tindrà un efecte molt beneficiós, especialment si reinvertim les quantitats que Hisenda ens torna.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Quin pla em convé?

Una vegada hàgim decidit fer-nos un pla de pensions, la nostra entitat ens gestionarà els diners que hi aportem periòdicament perquè, una vegada arribi el moment de la nostra jubilació, en puguem gaudir. La forma d'administrar el nostre pla és pràcticament il·limitada. Les entitats inverteixen en gran quantitat d'actius i, segons les seves característiques, podem establir les divisions següents:

- Renda fixa: Inverteixen els nostres diners en bons del tresor, renda fixa corporativa, dipòsits bancaris, pagarés, etc. La rendibilitat sol ser menor, però també el risc que assumim. És el tipus de pla ideal per a perfils conservadors o estalviadors d'edat avançada que no volen riscos. Dins d'aquesta categoria hi podem incloure els plans garantits. Amb aquests obtenim una rendibilitat assegurada, independentment de la marxa del mercat.

- Renda variable: Inverteixen en actius de renda variable, com ara accions, warrants, etc. Ofereixen grans rendibilitats, però el seu nivell de risc és elevat. Les persones de perfil arriscat solen optar per aquest pla.

- Mixtos: Combinen actius de renda fixa i renda variable perquè ens puguem beneficiar del millor de les dues. El nivell de risc el determinarà el percentatge de renda variable que inclogui la nostra cartera. En aquest tipus de plans encaixen els estalviadors moderats amb un perfil més dinàmic.

També podem catalogar els plans de pensions segons qui promogui el pla i qui en siguin els titulars:

- Individual: Són promoguts per entitats financeres i els pot subscriure qualsevol persona disposada a aportar-hi una quantitat determinada de manera periòdica.

- D'ocupació: Són promoguts per les empreses per als seus empleats. Poden fer-los totes dues parts o només la companyia.

- Associats: Són promoguts per associacions o altres agrupacions per als seus socis o membres.

La majoria d'experts coincideixen en què, si la nostra edat de jubilació està en un horitzó llunyà, el millor és tenir un pla de pensions centrat en la renda variable, ja que la rendibilitat és més alta i, a més, tenim marge per apostar per actius de risc, atès que el temps atorga marge de maniobra. En canvi, a mesura que s'acosta la nostra jubilació, l'ideal és apostar per la renda fixa, ja que no volem grans ensurts amb el nostre capital.

Per a aquells que no vulguin preocupar-se d'anar canviant la composició dels seus plans de pensions, existeixen els que es coneixen com plans de cicle de vida. El partícip només ha de triar un pla amb venciment igual o proper a la seva data de jubilació, ja que la gestió del pla es va adaptant a les necessitats de risc inherents a la seva edat.

Quan puc rescatar el meu pla de pensions?

No podrem recuperar les aportacions fetes al nostre pla de pensions fins que no tinguem l'edat ordinària de jubilació. Una vegada arribi aquest moment, podrem triar la forma de recuperar els diners, que pot ser en forma de renda, és a dir, mitjançant un import que rebrem amb la periodicitat que decidim, o bé en forma de capital, és a dir, cobrant tots els drets acumulats de cop. També és possible fer rescats de forma mixta (combinació de renda i capital) i de forma lliure (sense una periodicitat específica).

Tanmateix, podrem rescatar el nostre pla abans de l'edat legal de jubilació sempre que es donin els casos següents:

- Defunció del titular. Tant en el període en què es fan les aportacions com en el de cobrament de prestacions.

- Incapacitat laboral total i permanent o gran invalidesa.

- Malaltia greu acreditada que limiti parcialment o totalment l'ocupació.

- Atur de llarga durada: cal estar en situació legal de desocupació, estar inscrit com a demandant d'ocupació i haver esgotat la prestació contributiva per desocupació o no tenir-hi dret.

- Situacions de gran dependència o dependència severa.

- Procés de desnonament de l'habitatge habitual.

- A partir de l'1 de gener de 2025, es podran rescatar les participacions amb una antiguitat mínima de 10 anys.

Quin és el moment idoni per obrir un pla de pensions?

Com que es tracta d'un producte vinculat a la nostra jubilació, probablement pensem a deixar-ho per quan s'acosti l'edat ordinària -65 anys i 4 mesos-, però res més lluny de la realitat. Com més aviat es comenci a contribuir a un pla de pensions, de més temps disposarem per anar generant interessos amb els nostres estalvis i més fàcil ho tindrem.

Cal recordar que un pla de pensions és una fórmula mixta d'estalvi i inversió. Estalvi per al futur i inversió en el moment, ja que els diners que hi anem aportant ens generaran una sèrie d'interessos. Per això és tan important fer-se un pla de pensions com més aviat millor. Si decidim contractar un pla de pensions als 35 anys en comptes de fer-ho als 55 anys, hi haurem d'aportar menys quantitats. A més, ens beneficiarem més dels guanys obtinguts, ja que aquests es capitalitzen. Acumularem més capital i més interessos.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Quins altres elements cal tenir en compte?

No hem d'oblidar-nos d'un aspecte fonamental com ho és el de les comissions. Abans de triar el nostre pla de pensions, és important estudiar les comissions que ens hi apliquen, ja que poden contrarestar les rendibilitats obtingudes. Hi ha dos tipus de comissions:, la de gestió, amb un importin màxim de l'1,5% anual del valor dels comptes de posició, i la comissió de dipòsit, amb un import màxim del 0,25% anual del valor dels comptes de posició.

Cal aturar-se en aquells plans amb uns costos que estiguin justificats per una rendibilitat associada, ja que alguns poden comportar comissions elevades però, si la rendibilitat és superior, guanyarem més a l'any i ens serà igual que les comissions siguin més altes.

A la teva oficina BBVA estaran encantats d'ajudar-te a planificar el futur i t'informaran de quin és el pla de pensions que s'adapta millor a les teves necessitats.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?