Avantatges d'un pla de pensions

Les característiques i avantatges d'un pla de pensions suposen una eina idònia per aconseguir una bona jubilació

Assolir una bona jubilació és fonamental per a qualsevol treballador. Aquest objectiu, sumat a la previsió que la generositat de les futures pensions públiques serà menor que l'existent actualment, anima cada vegada més persones a portar a terme inversions estratègiques per garantir el seu futur. Una forma freqüent de canalitzar aquesta inversió és a través dels plans de pensions, que permeten generar estalvis a llarg termini de forma flexible i acumular un capital que en la jubilació permeti complementar els ingressos procedents de la pensió pública de jubilació.

Per subscriure un pla de pensions no cal ser expert en economia, ja que la gestió d'aquest es troba delegada en professionals que intentaran maximitzar la rendibilitat de la inversió, sempre respectant el perfil de risc definit en la seva política d'inversió.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

L'elecció del pla més avantatjós

Atès que hi ha diversos tipus de plans, és recomanable analitzar les diferents opcions disponibles en funció del teu perfil com a inversor per obtenir la màxima rendibilitat. Depenent de la teva voluntat de risc, és a dir, si ets més conservador o més decidit en les teves inversions, tindràs l'oportunitat d'escollir entre desenes de plans aquell que et resulti més adequat.

El criteri principal que cal tenir en compte a l'hora de triar un pla és el risc que hem d'assumir, que al seu torn està lligat a l'horitzó temporal restant fins a la jubilació. Persones que es troben a dècades vista de la jubilació han de ser decidides, i buscar rendibilitat addicional fins i tot assumint més risc. Persones a mig camí han de ser moderades pel que fa a assumpció de riscos. I les que estiguin a prop de la seva jubilació han de mantenir posicions conservadores, ja que en aquest moment la prioritat és preservar el capital i no guanyar diners addicionals.

És important, per tant, anar gestionant l'evolució del perfil de risc a mesura que passen els anys. Els que vulguin obviar aquesta gestió poden optar pels plans de pensions “de cicle de vida”, que fan aquesta gestió de manera automàtica. El partícip només ha de triar un pla amb un venciment pròxim a la seva edat de jubilació.

Com pots comprovar tu mateix en el catàleg de productes BBVA, la tònica general és que un pla de pensions destaca per la seva flexibilitat, fet que suposa també una gran oportunitat per aprofitar els avantatges d'una inversió diversa i dinàmica. I això, a més, amb avantatges afegits de tipus fiscal.

Els avantatges de l'estalvi fiscal

Un dels principals avantatges d'un pla de pensions radica en els seus beneficis fiscals. Les aportacions que es fan al pla es poden desgravar a l'hora de fer la declaració de la renda reduint la base imposable de l'IRPF. És a dir, el teu pla de pensions permet disminuir la quantia que es pagarà a Hisenda fins als límits establerts per la legislació, i que serà la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

En el cas de comptar amb més d'un pla de pensions, totes les aportacions es comptabilitzaran en conjunt fins aquests límits. A més, si el cònjuge de l'inversor té rendiments del treball o d'activitats econòmiques inferiors a 8.000 € anuals, es podran fer aportacions a favor seu i deduir-se-les a la declaració de la renda fins a un límit de 2.500 € anuals.

Així mateix, si no és possible deduir el total de les aportacions perquè la quantitat aportada és superior a la quantitat que es pot deduir, la quantitat excedent es podrà traslladar als 5 exercicis fiscals següents. BBVA ofereix un simulador de plans de pensions amb el qual calcular i planificar l'estalvi fiscal que s'obtindria en funció de les aportacions i la situació de l'inversor. Es tracta d'una útil eina que et pot ajudar a triar el pla idoni i aconseguir així la màxima rendibilitat.

És a dir, estalviant en plans de pensions aconsegueixes un estalvi addicional que tindrà efecte multiplicador si el reinverteixes en el mateix pla. Un altre avantatge dels plans de pensions és que és possible canviar de pla de pensions lliurement a la recerca d'una major rendibilitat o un perfil de risc més adequat i, cosa que és més important, sense pagar impostos per això. De fet, és possible i recomanable diversificar entre diferents plans de pensions per reduir el risc.

Flexibilitat en les aportacions

El sistema d'aportacions al pla de pensions també és força avantatjós. A diferència d'altres productes, l'inversor no està obligat a abonar una quantitat fixa periòdicament, sinó que compta amb total llibertat per fer-ho en funció de la seva situació o objectius. Novament la flexibilitat apareix com un concepte clau, ja que és possible triar la quantia de les aportacions en qualsevol moment i optar per aportacions esporàdiques i/o periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals).
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Supòsits de rescat

Encara que els plans de pensions estan pensats per generar estalvi per a la seva disposició en la jubilació, també és possible fer ús de la seva liquiditat abans de jubilar-se si es produeix alguna de les circumstàncies següents: incapacitat laboral del titular, malaltia greu, situació de dependència, defunció del titular, desocupació de llarga durada, després de deu anys d'antiguitat de pla (comptant a partir de l'1 de gener de 2015) o execució hipotecària. Tot això suposa l'opció d'aprofitar els beneficis del pla amb antelació en situacions de gran importància.

Quan arriba el moment del rescat, els plans de pensions ofereixen diferents possibilitats per rebre els teus diners: en forma de renda, en forma de capital o combinant les dues opcions. Això, depenent de les característiques del pla, permet a l'inversor recuperar els seus beneficis d'una sola vegada, periòdicament en diferents pagaments o d'ambdues formes al mateix temps segons els seus objectius o previsions. És important valorar bé la forma de rescat adequada per minimitzar la factura fiscal, atès que les prestacions dels plans de pensions tributen com a rendiments del treball en IRPF. Generalment convé optar per rescatar en forma de rendes periòdiques.

L'estalvi fiscal i la flexibilitat que proporciona un pla de pensions converteixen aquesta opció en uns dels principals vehicles d'estalvi per assegurar el nostre futur.

Pots conèixer tots els tipus de plans que ofereix BBVA, així com les bonificacions a les quals et pots acollir. Fes una cop d'ull a bbva.es a tots els nostres productes i, amb les eines que trobaràs aquí, fes els teus números per assegurar-te el millor pla per a tu.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?