Llogar o comprar una casa: què triar

Et guiem perquè trobis l'opció més recomanable per a tu
En el moment de buscar una nova llar, és habitual preguntar-se què és més convenient, si llogar un habitatge o optar per comprar-lo. En aquesta presa de decisió entren en joc nombrosos factors, com si és el moment adequat per comprar casa vostra, però el principal té a veure amb l'impacte econòmic en el futur llogater o comprador. Saber què ens convé més és qüestió de fer comptes i dedicar-hi temps. A continuació oferim les variables que has de tenir en compte a l'hora de valorar si és preferible comprar o llogar un habitatge.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Desemborsament inicial

Ja sigui a l'hora de comprar un habitatge o llogar-lo, és inevitable afrontar una sèrie de costos inicials. Tanmateix, aquests difereixen de manera important en funció de quina opció es triï.

Desemborsament inicial per al lloguer

 • Fiança. El lloguer mitjà a Espanya per a l'any 2016 se situava al voltant dels 700 € al mes, sent aquesta xifra orientativa a l'efecte de l'exemple comparatiu. Si el més habitual és que ens requereixin d'1 a 3 mesos de lloguer, en concepte de fiança, el desemborsament inicial tan bon punt ens hi traslladem pot anar dels 700 als 2.100 €.
 • Primera mensualitat. Juntament amb la fiança, se sol abonar la primera de les mensualitats del lloguer en el moment de signar el contracte d'arrendament/lloguer.
 • Immobiliària. Si gestionem la recerca i el contracte de lloguer a través d'una immobiliària, la tarifa està vinculada als usos i costums de cada zona geogràfica, però el més habitual és que cobrin una mensualitat del lloguer, per la qual cosa, prenent com a referència la xifra orientativa del lloguer mitjà indicat per a Espanya, caldria afegir-hi 700 € més.

Desemborsament inicial per a la compra

Atès que se sol·licitarà un préstec hipotecari, prenguem com a exemple per al càlcul aproximat dels costos inicials un habitatge de 120.000 €. Al preu de la casa s'hi han d'afegir una sèrie de despeses associades a la compravenda i la formalització del préstec hipotecari, que són normalment a càrrec del comprador i que solen ser, entre altres, les següents:

 • Recursos propis. El més normal avui dia és que el banc financi fins a un 80% de l'habitatge que volem comprar. El 20% restant s'ha de lliurar en el moment de la signatura de l'escriptura de compravenda, o sigui que, a més de l'import obtingut amb el finançament, haurem de lliurar l'import que resti del preu de compra de l'habitatge. Si volem comprar un habitatge de 120.000 €, 24.000 € els haurem d'aportar amb recursos propis. Sense oblidar els impostos i les despeses administratives.
 • Notaria. L'atorgament de l'escriptura de compravenda i, a més, del contracte de préstec amb garantia hipotecària -hipoteca- s'han de fer davant de notari, el cost del qual varia segons el preu de l'operació.
 • Registre. És recomanable inscriure l'escriptura de compravenda per la protecció registral davant de tercers que proporciona la publicitat del Registre de la Propietat. En el cas del préstec hipotecari, la inscripció al Registre de la Propietat és obligatòria.
 • Impost d'actes jurídics documentats (AJD). És un impost que es paga per documents com ara escriptures i actes públiques o per testimonis notarials. Quan es compra un habitatge s'ha de pagar entre un 0,5% i un 1,5% (en funció de la comunitat autònoma) del preu de l'escriptura del contracte de compravenda, sempre que sigui una primera transmissió a efectes d'IVA. Si a més s'ha sol·licitat una hipoteca s'haurà de pagar també entre un 0,5% i un 1,5% (en funció de la comunitat autònoma) del total de la responsabilitat hipotecària, en cas d'haver-ho fet. Per a una hipoteca de 96.000 €, l'AJD per l'escriptura de compravenda equivaldria a 960 € (per a un tipus de l'1%) i si la responsabilitat hipotecària puja a 130.000 €, l'AJD per aquest concepte equivaldrà a 1.300 € (per a un tipus de l'1%).
 • Taxació. Se sol·licita si es demana un préstec hipotecari. El seu preu varia en funció dels metres quadrats i de les característiques de l'habitatge.
 • Gestoria. Si se sol·licita un préstec hipotecari, pot ser necessària la intervenció d'una gestoria, el cost de la qual és variable en funció de les gestions que faci.
 • IVA. La compravenda d'un habitatge nou està subjecta al pagament de l'IVA, que per a aquest tipus de transaccions és del 10% de l'import total de la contraprestació satisfeta. Per als habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública efectuats pels seus promotors, l'IVA és el 4%. Si no s'inclou al preu final, aquesta despesa és de 12.000 € per a un habitatge de 120.000 €.
 • ITP. Si s'adquireix un habitatge de segona mà, s'ha de pagar l'impost de transmissió de patrimoni (ITP). Varia d'una comunitat autònoma a una altra, però la mitjana de l'ITP és del 8% sobre el valor real de l'immoble. Per al supòsit d'un habitatge el valor real del qual puja a 120.000 €, serà de 9.600 €.
 • Verificació registral.
 • Comissions d'obertura o de subrogació.

En cas que s'hagi sol·licitat una hipoteca de 120.000 €, a tall d'exemple, el desemborsament inicial de la compra d'un pis o una casa de 120.000 € pot pujar a 35.400 € de mitjana amb IVA; 23.400 si l'IVA ja va inclòs en el preu final de l'habitatge.

Desemborsament mensual

Com hem explicat anteriorment, a tall d'exemple, el preu mitjà d'un lloguer a Espanya és de 700 €, amb aquestes grans diferències entre províncies. D'altra banda, per a un préstec hipotecari de tipus variable a 100.000 € amb un EURIBOR + 1,25% per retornar en 25 anys, la quota mensual queda en 388 €. La diferència és de 312 € a favor de la hipoteca.

Així, doncs, mentre que el cost inicial és molt més econòmic si es lloga, a l'hora d'afrontar els pagaments mensuals i tenint en compte els costos mitjans, les quotes de la hipoteca són més reduïdes.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Costos addicionals que cal tenir en compte

A l'hora de valorar entre el lloguer o la compra d'un habitatge, hi ha altres despeses addicionals, a part dels desemborsaments inicials indicats per a cada supòsit, com ara el pagament de la renda mensual del lloguer o de la quota mensual de la hipoteca.

Segons cada supòsit concret, quan es compra un habitatge és recomanable contractar una assegurança de la llar, com a mínim contra incendis. A més, el propietari haurà de satisfer el pagament de l'impost de béns immobles, així com les despeses obligatòries derivades de la comunitat de propietaris. Aquestes dues últimes despeses no existiran en el lloguer, llevat que hi hagi algun pacte en sentit contrari en el contracte d'arrendament.

Comprar o llogar

BBVA posa a disposició dels seus clients i no clients una nova eina que ajudarà a prendre la millor decisió sobre comprar i llogar. Dins de BBVA Valora ja està disponible la funcionalitat Comprar o llogar, amb què es calculen els costos de comprar una casa o del lloguer mensual. Només has d'introduir una sèrie de dades, com els anys que esperes estar en aquest habitatge, o el seu preu, perquè t'oferim una informació que et pot resultar molt útil a l'hora de prendre una decisió complexa.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.