Tipus de fons d'inversió

T'expliquem quins tipus de fons d'inversió existeixen i quines són les seves característiques
Saber quins fons d'inversió hi ha disponibles al mercat i com es classifiquen pot ser interessant a l'hora de prendre la decisió d'invertir els nostres diners en un o en diversos fons d'inversió. Tenint això en compte, anirem veient els diferents tipus de fons d'inversió que existeixen, quines són les seves característiques i quin perfil d'inversor és el més adequat per entrar-hi. Per fer-ho, ens fixarem sobretot en la vocació inversora del fons, és a dir, en quins actius inverteix. Comencem.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Fons de Renda Fixa

Els fons de Renda Fixa són els que inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda fixa i, per tant, l'evolució dels tipus d'interès serà el factor que més influirà en l'evolució d'aquests fons. Com més curt és el termini de venciment dels actius en què inverteix el fons, menys risc hi haurà i, per tant, més baixa serà la rendibilitat. I, en canvi, amb un termini més llarg dels actius, més risc associat i més rendibilitat potencial.

Aquests fons estan especialment indicats per a inversors amb un perfil conservador que estiguin disposats a obtenir rendibilitats reduïdes a canvi d'una major tranquil·litat, derivada del fet d'assumir un risc més baix.

Fons de Renda Variable

Els fons de renda variable inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda variable (accions). Al contrari del que passa amb els fons de renda fixa, els fons de renda variable ofereixen rendibilitats potencials més elevades, atès que el risc és també més alt.

Se solen establir subcategories dins els fons de renda variable, segons el mercat en què inverteixin (Espanya, zona euro, EUA...), segons els sectors en què inverteixen (tecnològic, financer…), o en funció d'altres característiques dels valors en què inverteixen (mida de l'empresa…).

Segons les seves característiques, els fons de Renda Variable es recomanen a un perfil d'inversor decidit, ja que assumeixen més riscos durant la inversió, cosa que pot portar a possibles rendibilitats més elevades.

Fons de Renda Mixta

Els fons de Renda Mixta diversifiquen la inversió i inverteixen una part del seu patrimoni en actius de renda fixa i l'altra en renda variable. Resulta especialment important conèixer aquestes proporcions, ja que això determinarà el risc associat al fons i, per tant, la rendibilitat potencial.

Tal com ja s'ha explicat, com més alt sigui el percentatge invertit en renda fixa, menys risc hi haurà i més baixa serà la rendibilitat potencial, mentre que amb un percentatge més alt invertit en renda variable, també hi haurà més risc teòric i la possible rendibilitat dels nostres diners podrà ser més alta.

Els fons de Renda Mixta són productes destinats a tot tipus de perfils d'inversor, des del més conservador fins al més decidit, segons el percentatge que destinin a renda fixa i variable.

Fons Globals

Aquests fons no tenen definida de forma precisa la seva política d'inversió. Per això no encaixen en les categories esmentades anteriorment. Aquests fons tenen llibertat per no fixar per endavant els percentatges que inverteixen en renda fixa o renda variable, la moneda en què es denominen els actius en què inverteixen ni la distribució geogràfica de la inversió.

Per tot això, els fons Globals porten associats uns graus de risc alts.

 

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Fons garantits

Aquests fons asseguren, a una data determinada, la conservació del capital invertit inicialment. Però no tots garanteixen l'obtenció d'una rendibilitat addicional. Existeixen dos tipus de fons garantits:

  • Fons garantits de renda fixa. Aquests fons garanteixen el capital invertit inicialment i solen assegurar, a més, un rendiment fix en la data de venciment de la garantia.
  • Fons garantits de renda variable. Aquests fons garanteixen el capital invertit inicialment més una rendibilitat vinculada (totalment o parcialment) a l'evolució d'accions, mercats borsaris, índexs, divises o altres fons d'inversió. Si els mercats no evolucionen segons el previst o no es compleixen certes condicions establertes en el fullet del fons, el partícip no obtindrà cap rendibilitat addicional.

En general, aquests fons solen exigir que el client mantingui els seus diners invertits durant un període de temps llarg.

El risc associat a aquest tipus de fons és força reduït, cosa que fa que siguin adequats per a inversors amb un perfil conservador.

Fons de Distribució o Repartiment

Aquests fons reparteixen dividends als seus partícips de forma periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual). L'import d'aquests depèn dels dividends que reparteixen les empreses en què inverteix el fons d'inversió. Per una banda, això afavoreix la liquiditat de l'inversor i, per l'altra, fa que hagi de pagar impostos pels dividends rebuts.

Fons d'Acumulació

Aquests fons no reparteixen dividends entre els seus partícips. La gestora reinverteix en el fons mateix els dividends que cobra de les empreses en què inverteix. Això fa que el valor liquidatiu del fons vagi creixent de manera progressiva.

Altres tipus de fons

Existeixen altres tipus de fons amb característiques peculiars, per exemple pel que fa a la seva forma jurídica, la liquiditat, els actius en què inverteixen o les estratègies que utilitzen. Entre aquests trobem els ETF, els Fons de Fons, els Hedge Funds i els Fons d'Inversió Immobiliaris. A aquests fons no se'ls apliquen certs aspectes de la normativa general.

És important conèixer la política d'inversió del fons, ja que això permetrà que l'inversor triï el fons que millor s'adapti a les seves expectatives, la seva situació econòmica i el seu perfil de risc.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.