Gestores de fons, què són?

Descobreix les principals característiques i el funcionament d'aquest tipus d'entitats.
Una bona forma de rendibilitzar els nostres diners és invertir en productes financers i d'estalvi, com poden ser els fons d'inversió o els fons de pensions. No obstant això, no tot el món disposa de l'experiència, el temps i els coneixements necessaris per seleccionar els productes més adequats a les seves expectatives, necessitats i, sobretot, al seu perfil inversor. En aquest sentit, les gestores de fons constitueixen una ajuda fonamental per a aquells inversors inexperts en el camp de les finances. Descobreix com funcionen aquestes entitats i què poden fer per ajudar-te a treure més partit dels teus estalvis.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Com funciona una gestora de fons

Les gestores de fons, també conegudes com gestores d'inversió o d'actius, són societats encarregades d'administrar els diners de tercers en nom seu, seguint diferents estratègies d'inversió establertes per endavant. El seu principal avantatge és permetre que els petits inversors agrupin els seus diners amb els d'altres per poder accedir a opcions d'inversió més rendibles, inaccessibles per als petits inversors individuals. A més, les gestores de fons s'encarreguen de localitzar i triar els actius financers que millor s'ajusten a les necessitats dels seus clients, i de definir i executar l'estratègia d'inversió.

Les entitats gestores s'encarreguen de les comunicacions amb les empreses en què tenen participació per conèixer la seva estratègia i retre comptes als seus clients, que són els inversors finals. Igualment, les gestores són les que representen els partícips dels fons d'inversió en la presa de decisions de les empreses i en les votacions de les juntes d'accionistes.

Els fons d'inversió no tenen per què centrar-se en una única classe d'actiu financer, sinó que poden oferir carteres diversificades que incloguin diferents tipus de productes com actius de renda fixa o variable, dipòsits, derivats, etc.

Transparència i seguretat

A més de les funcions bàsiques d'assessorament als clients i de l'adquisició i gestió dels actius financers, les gestores de fons també estan obligades a informar en qualsevol moment els partícips sobre el fons, les seves operacions i els possibles canvis que es puguin implementar. De fet, la conducta professional d'aquestes entitats està subjecta a una estricta normativa supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és la que garanteix la transparència i vetlla pels interessos dels inversors. 

La primera informació que els clients han de rebre per part de les gestores d'inversió és un document que agrupi i defineixi totes les característiques del fons en qüestió. Així, els possibles inversors poden disposar de tots els elements necessaris per avaluar i decidir si volen subscriure's o no a les participacions d'aquest fons. Aquests documents informatius són revisats per la CNMV, que a més els posa a disposició del públic general a la seva pàgina web. A més d'aquesta informació inicial i una vegada el client ha decidit participar en la inversió, la gestora també s'ha d'encarregar de fer arribar als partícips informes trimestrals que reflecteixin amb exactitud les operacions dutes a terme en nom seu. Finalment, tots els inversors també reben una memòria anual que ha d'indicar la rendibilitat del fons i els canvis en la seva composició.

Avantatges de les gestores

Un dels principals avantatges de les gestores de fons és que disposen d'informació i coneixements especialitzats que els permeten oferir assessorament individualitzat en funció dels objectius i necessitats de l'inversor i prendre les decisions més rendibles en nom seu. Les gestores analitzen a fons els projectes i les empreses en què planegen invertir per tenir les màximes garanties de rendibilitat en les seves operacions i són capaces d'analitzar factors molt complexos, cosa que s'escapa de les competències dels inversors mitjans. 

En aquest sentit, les gestores també suposen un estalvi de temps per als seus clients, ja que els eviten haver d'invertir-lo en la cerca d'informació i en l'examen de complexos informes financers: una vegada triat un fons d'inversió, els partícips només han d'estudiar els informes periòdics elaborats per la gestora per mantenir-se al corrent de l'estat de les seves inversions.

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Un avantatge addicional de les gestores de fons és la seva independència respecte a les entitats dipositàries dels fons. En efecte, les entitats gestores s'ocupen únicament de l'administració dels fons d'inversió i de la presa de decisions, mentre que els seus clients tenen la seguretat que els valors i actius del fons estan dipositats en una entitat independent que vigila el funcionament de la gestora i que està al seu torn supervisada per la CNMV. Aquesta divisió de funcions entre l'entitat dipositària i la gestora, unit a la supervisió contínua d'ambdues per part de la CNMV, constitueix una doble vigilància i és transparent a l'hora de garantir el capital dels inversors que, de totes maneres, segueix subjecte als riscos derivats de les decisions d'inversió. 

Prendre decisions correctes d'inversió pot oferir grans beneficis. Si no es compta amb coneixements especialitzats, una opció molt recomanable és posar-se en mans de gestores o entitats bancàries i delegar les decisions d'inversió. En aquest sentit, et convidem a conèixer BBVA Asset Management, la gestora de fons d'inversió i plans de pensions del grup BBVA. La seva tasca és reconeguda per nombrosos experts, tal com ha quedat demostrat en la XXX edició dels premis Expansión-Allfunds, on ha rebut tres guardons (Millor Gestora de Fons d'Asset Allocation, Millor Gestora de Pensions i Millor Fons de Pensions Multiactiu Agressiu).

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.