Estratègia de diversificació, què és?

Et comptem com aplicar aquesta estratègia per reduir el risc de les teves inversions.
Els productes d'inversió s'han convertit en els instruments més utilitzats pels petits estalviadors per obtenir un rendiment de la seva capital excedent. A l'hora d'elaborar una cartera d'inversions, tant els particulars com els professionals del sector tendeixen a seguir estratègies molt diverses en funció del seu perfil i dels seus objectius. No obstant això, existeix un principi bàsic de l'operativa en mercats financers que sol ser comú a tots els plans d'inversió: la diversificació. En aquest article, t'expliquem en què consisteix l'estratègia de diversificació i com posar-la en pràctica amb l'objectiu de treure el màxim benefici al teu capital.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Què és l'estratègia de diversificació?

La diversificació de carteres consisteix en la distribució del capital d'inversió entre actius de diferents característiques amb l'objectiu de reduir el risc associat a aquestes operacions. Segons aquest plantejament, la inversió en actius que presenten un comportament totalment diferent comporta un risc global inferior a la suma dels riscos individuals de cadascun dels elements que componen la cartera. Així, en cas que un actiu mostri una tendència baixista en el mercat i generi pèrdues, aquestes es poden veure compensades pels beneficis produïts per la resta d'actius. De fet, algunes estratègies de diversificació passen per comptar amb actius que estiguin inversament correlacionats. La correlació inversa entre dos actius es dona quan ocorre que el valor d'un puja mentre que el de l'altre baixa.

D'aquesta manera, l'estratègia de diversificació permet reduir el risc associat a una cartera d'inversions, disminuint l'impacte dels rendiments negatius sobre el balanç global de l'operació. Independentment del perfil de risc de l'inversor, més conservador o més decidit, la diversificació és una pràctica a què no s'ha de renunciar. Un inversor decidit, que vol apostar per actius de risc perquè el seu horitzó temporal li ho permet, haurà de compondre una cartera diversa de, per exemple, accions. El perfil de la cartera serà decidit però no estarà subjecte al comportament d'un només valor, una mica sempre desaconsellable.

Mètodes de diversificació d'inversions

A l'hora de diversificar una cartera, existeixen diferents mètodes que es classifiquen en funció de les característiques dels actius que es pretén adquirir: 
 • Diversificació numèrica o per empreses: consisteix en distribuir el capital total que es desitja invertir entre diferents empreses en comptes de destinar-ho a una única companyia. Per exemple, en comptes d'invertir 20.000 euros en accions d'Inditex, pot ser més recomanable invertir paquets de 2000 euros en 10 empreses diferents de l'IBEX 35.
 • Diversificació temporal: és a dir, inversió periòdica davant inversió puntual. Per exemple, és més convenient fer una subscripció mensual a un fons d'inversió (12 l'any) que una subscripció puntual en una data concreta, atès que en fer diverses s'aconsegueix un preu mitjà de compra que neutralitza vaivens de mercat i evita comprar en un pic de mercat.
 • Diversificació per sectors: cadascun dels sectors que conformen el mercat actual presenta unes característiques i un comportament específic davant els diferents cicles econòmics. Així, aquest criteri de diversificació ofereix la possibilitat de compensar l'impacte negatiu que pugui generar un sector determinat sobre el conjunt de la inversió. Efectivament, en els sectors influeixen diferents variables, com per exemple, l'impacte del preu del petroli o qüestions d'estacionalitat. Diversificar per sectors també és reduir el risc.
 • Diversificació geogràfica: malgrat que l'economia es troba cada vegada més globalitzada i interconnectada, el comportament financer de cada país segueix presentant les seves pròpies particularitats i tendències. Dividir el capital en diferents regions geogràfiques permet diluir el risc que en una de les regions es produeixi una desacceleració. En l'àmbit d'inversió, el món està dividit en regions, entre elles América del Nord, Llatinoamèrica, Europa, zona Euro, l'Àfrica, Àsia Pacífic o el Japó.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.
 • Diversificació per divises: aquest mètode, que consisteix en invertir en actius d'empreses internacionals que utilitzin diferents monedes, va estretament lligat a la diversificació geogràfica. Encara que distribuir el capital entre diferents països que comparteixin la mateixa moneda, com els territoris de la zona euro, implica de per si una reducció del risc potencial de la inversió, també suposa que el capital segueix exposat a les fluctuacions d'aquesta divisa. Per això, es recomana que l'estratègia de diversificació geogràfica vagi acompanyada d'una diversificació per divises, per exemple, en euros i dòlars. És possible també cercar diversificació geogràfica sense incórrer en risc divisa, a través d'estratègies de cobertura del risc divisa.
 • Diversificació per tipus d'actius: es tracta de l'estratègia més utilitzada en l'àmbit de la diversificació de carteres. Aquest mètode de diversificació implica la combinació d'actius que pertanyen a diferents categories, com actius de renda fixa, variable o divises. Una cartera bé diversificada ha de comptar amb un determinat percentatge de cada tipus d'actiu. Cal tenir en compte que cada actiu compta amb diversos subactius. Per exemple, hi ha renda variable de petites companyies, de mitjanes companyies i de grans companyies. També en renda fixa hi ha diverses classificacions, per exemple corporativa o de governs.

A BBVA posem a la teva disposició un ampli ventall de productes d'inversió que s'ajusten al teu perfil i als teus objectius personals. Visita bbva.es i descobreix les característiques i l'estratègia de diversificació dels nostres dipòsits, fons d'inversió i plans de pensions . Amb BBVA, la inversió s'adapta a tu.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.