Estratexia de diversificación, que é?

Contámosche como aplicar esta estratexia para reducir o risco dos teus investimentos.
Os produtos de investimento convertéronse nos instrumentos máis utilizados polos pequenos aforradores para obter un rendemento do seu capital excedente. Á hora de elaborar unha carteira de investimento, tanto os particulares coma os profesionais do sector tenden a seguir estratexias moi diversas en función do seu perfil e dos seus obxectivos. Non obstante, existe un principio básico da operativa en mercados financeiros que adoita ser común a todos os plans de investimento: a diversificación. Neste artigo, explicámosche en que consiste a estratexia de diversificación e como poñela en práctica co obxectivo de sacar o máximo beneficio ao teu capital.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Que é a estratexia de diversificación?

A diversificación de carteiras consiste na distribución do capital de investimento entre activos de distintas características co obxectivo de reducir o risco asociado a estas operacións. Segundo esta formulación, o investimento en activos que presentan un comportamento totalmente diferente comporta un risco global inferior á suma dos riscos individuais de cada un dos elementos que compoñen a carteira. Así, no caso no que un activo mostre unha tendencia baixista no mercado e xere perdas, estas pódense ver compensadas polos beneficios producidos polo resto de activos. De feito, algunhas estratexias de diversificación pasan por contar con activos que estean inversamente correlacionados. A correlación inversa entre dous activos dáse cando ocorre que o valor dun sobe mentres que o do outro baixa.

Desta forma, a estratexia de diversificación permite reducir o risco asociado a unha carteira de investimento, diminuíndo o impacto dos rendementos negativos sobre o balance global da operación. Con independencia do perfil de risco do investidor, máis conservador ou máis decidido, a diversificación é unha práctica á que non se debe renunciar. Un investidor decidido, que quere apostar por activos de risco porque o seu horizonte temporal permítello, deberá compoñer unha carteira diversa de, por exemplo, accións. O perfil da carteira será decidido pero non estará suxeito ao comportamento dun só valor, algo sempre desaconsellable.

Métodos de diversificación de investimentos

Á hora de diversificar unha carteira, existen distintos métodos que se clasifican en función das características dos activos que se pretende adquirir: 
 • Diversificación numérica ou por empresas: consiste en distribuír o capital total que se desexa investir entre distintas empresas en lugar de destinalo a unha única compañía. Por exemplo, en vez de investir 20 000 euros en accións de Inditex, pode ser máis recomendable investir paquetes de 2000 euros en 10 empresas distintas do IBEX 35.
 • Diversificación temporal: é dicir, investimento periódico fronte a investimento puntual. Por exemplo, é máis conveniente facer unha subscrición mensual a un fondo de investimento (12 no ano) que unha subscrición puntual nunha data concreta, xa que ao facer varias conséguese un prezo medio de compra que neutraliza vaivéns de mercado e evita comprar nun pico de mercado.
 • Diversificación por sectores: cada un dos sectores que conforman o mercado actual presenta unhas características e un comportamento específico ante os distintos ciclos económicos. Así, este criterio de diversificación ofrece a posibilidade de compensar o impacto negativo que poida xerar un sector determinado sobre o conxunto do investimento. Efectivamente, nos sectores inflúen distintas variables, como por exemplo, o impacto do prezo do petróleo ou cuestións de estacionalidade. Diversificar por sectores tamén é reducir o risco.
 • Diversificación xeográfica: a pesar de que a economía se encontra cada vez máis globalizada e interconectada, o comportamento financeiro de cada país segue presentando as súas propias particularidades e tendencias. Dividir o capital en distintas rexións xeográficas permite diluír o risco de que nunha das rexións prodúzase unha desaceleración. A nivel de investimento, o mundo está dividido en rexións, entre elas Norteamérica, Latinoamérica, Europa, zona Euro, África, Asia Pacífico ou Xapón.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.
 • Diversificación por divisas: este método, que consiste en investir en activos de empresas internacionais que utilicen distintas moedas, vai estreitamente ligado á diversificación xeográfica. Aínda que distribuír o capital entre distintos países que compartan a mesma moeda, como os territorios da zona euro, implica de por si unha redución do risco potencial do investimento, tamén supón que o capital segue exposto ás flutuacións desa divisa. Por iso, recoméndase que a estratexia de diversificación xeográfica vaia acompañada dunha diversificación por divisas, por exemplo, en euros e dólares. É posible tamén buscar diversificación xeográfica sen incorrer en risco divisa, a través de estratexias de cobertura do risco divisa.
 • Diversificación por tipos de activos: trátase da estratexia máis utilizada no ámbito da diversificación de carteiras. Este método de diversificación implica a combinación de activos pertencentes a distintas categorías, como activos de renda fixa, variable ou divisas. Unha carteira ben diversificada debe contar cunha determinada porcentaxe de cada tipo de activo. Hai que ter en conta que cada activo conta con diversos subactivos. Por exemplo, hai renda variable de pequenas compañías, de medianas compañías e de grandes compañías. Tamén en renda fixa hai diversas clasificacións, por exemplo corporativa ou de gobernos.

En BBVA poñemos á túa disposición un amplo abanico de produtos de investimento que se axustan ao teu perfil e aos teus obxectivos persoais. Visita bbva.es e descubre as características e a estratexia de diversificación dos nosos depósitos, fondos de investimento e plans de pensións. Con BBVA, o investimento adáptase a ti.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.