Quality Funds seleccionados

A área do BBVA especializada en fondos de xestoras internacionais ofréceche esta selección

"Atopa aprendendo" é unha selección de fondos clasificados segundo o tipo de activo, risco e xeografía.


Coñece os fondos destacados por Quality Funds, desde cando se encontran nesta listaxe e o motivo de seren seleccionados:
 • Pioneer US Fundamental Growth (desde 02/01/2018): O fondo de Pioneer continúa a ser un bo fondo, aínda que foi substituído por Vontobel US Equity que é máis representativo da categoría e tamén presenta certo perfil defensivo.
 • Vontobel Clean Technology: O fondo de Vontobel continúa a ser un bo fondo, aínda que foi substituído por Nordea Global Climate & Environment que mostra unha maior diversidade de temáticas e, polo tanto, sectores e industrias.
 • Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities (desde 06/06/2018): O fondo de Robeco continúa a ser un bo fondo, aínda que se substitúe polos fondos Morgan Stanley Global Sustain e AB Sustainable Global Thematic debido a que estes últimos contan con exclusións de industrias máis restritivas.
 • AXA Euro HY Short Dur (desde 02/01/2018): éun fondo que inviste en títulos de renda fixa de compañías high yield europeas. Os investimentos céntranse en bonos de curta duración, cuxo risco adoita ser menor que o risco medio deste segmento. Trátase, polo tanto, dun investimento conservador dentro do universo de high yield.
 • Amundi 6M (desde 02/01/2018): é un fondo que inviste en instrumentos do mercado monetario e en débeda a curto prazo denominados en euros. Busca proporcionar rendibilidades superiores aos monetarios tradicionais en euros ao incrementar o horizonte de investimento permitido. Ten un perfil de risco conservador, lixeiramente superior ao dun fondo monetario tradicional.
 • BGF Euro Short Duration (desde 02/01/2018): é un fondo de renda fixa europea a curto prazo, que combina títulos emitidos tanto por gobernos como por compañías (comunmente denominado Aggregate) da zona euro. O seu obxectivo é maximizar a rendibilidade do investimento a través do crecemento do capital e dos rendementos dos activos do fondo.
 • GS EM Debt (desde 02/01/2018): fondo de renda fixa emerxente que inviste en bonos emitidos por gobernos de países emerxentes, así como en compañías que contan con apoio estatal. Estes bonos atópanse denominados en dólares americanos, euros ou libras esterlinas principalmente. Adicionalmente, pode tomar exposición a débeda local, corporativa ou divisas de países emerxentes, que non forman parte do índice.
 • JPM US Short Duration (desde 02/01/2018): inviste en títulos de renda fixa a curto prazo denominados en dólares americanos. O obxectivo do fondo é maximizar a rendibilidade do investimento (capital e rendementos) mediante unha combinación óptima, en cada momento de mercado, de diferentes sectores do mercado de renda fixa dos EUA.
 • BlackRock Fixed Income Strategies* (desde 02/01/2018): fondo multiestratexia de renda fixa e divisas, de perfil baixo de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas dos activos de renda fixa e divisas (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • Julius Baer Local Emerging (desde 02/01/2018): é un fondo de renda fixa emerxente. Ofrece exposición ao mercado de débeda de gobernos de países emerxentes que emiten na súa moeda local, a través do investimento tanto en divisas coma en tipos de xuro locais. Adicionalmente e de forma moi reducida, pode incluír na carteira bonos de empresas, emisións de axencias e organizacións supranacionais.
 • JPM Global Short Duration (desde 08/05/2018): fondo de renda fixa global a curto prazo, cuxo obxectivo é mellorar o mercado de bonos global con duración curta. Proponse crear unha distribución de activos atractiva e eficiente, a partir dunha exhaustiva análise fundamental das compañías nas que quere investir.
 • Nordea Stable Return (desde 02/01/2018): fondo mixto global que inviste nunha combinación de distintos activos, incluíndo renda variable, mercado monetario, instrumentos de débeda pública, emisións corporativas ou bonos convertibles. Ten un enfoque global, centrándose principalmente en países desenvolvidos, aínda que mantén exposición a mercados emerxentes. Igualmente, pode contar en carteira con divisas distintas ao euro.
 • Amundi Bond Global Aggregate (desde 08/05/2018): fondo de renda fixa a nivel global. A súa distribución de activos é moi flexible, tratando de aproveitar calquera oportunidade que o mercado de renda fixa ofreza. O seu obxectivo é superar a rendibilidade obtida polo índice de referencia.
 • Parvest Bond Euro Government (desde 02/01/2018): trátase dun fondo de renda fixa que inviste en bonos de gobernos da zona euro. O seu obxectivo é incrementar o valor dos seus activos a medio prazo, mediante un coidado proceso de investimento en que predomina a análise fundamental do contorno macroeconómico europeo.
 • Pimco Global Investment Grade (desde 02/01/2018): é un fondo de renda fixa que inviste principalmente en bonos de compañías grao de investimento. Conta cun enfoque global, unha carteira diversificada e unha xestión activa, todo da man dun equipo con grande experiencia.
 • Henderson Gartmore UK Absolute Return (desde 02/01/2018): fondo "long short" (de renda variable con exposición dinámica) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • MFS Global Total Return (desde 02/01/2018): fondo mixto global que inviste nunha carteira diversificada entre accións e bonos en distintas xeografías, principalmente de países desenvolvidos. Céntrase en valores de renda variable de gran capitalización e elevada calidade, que están desvalorizados. Dentro de renda fixa, inviste principalmente en emisións de grao de investimento, tanto en débeda corporativa coma de gobernos.
 • Robeco High Yield (desde 02/01/2018): é un fondo de renda fixa de xestión activa que inviste principalmente en bonos con rating high yield de compañías de calidade media e baixa, cun estilo conservador, cauto e orientado á calidade a longo prazo.
 • Goldman Sachs Japan Portfolio (desde 02/01/2018): é un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas xaponesas. A súa carteira fórmana entre 60 e 120 títulos. Está xestionado por un equipo que coñece moi ben as compañías xaponesas, o que fai que a súa rendibilidade sexa similar no longo prazo á da bolsa do Xapón.
 • Invesco Pan European Equity (desde 02/01/2018): é un fondo que inviste en accións de grandes empresas europeas. A súa carteira está formada por entre 60 e 90 títulos. Os seus dous xestores buscan empresas cuxas expectativas de crecemento non se atopen reflectidas xa no seu prezo. Na práctica, isto tradúcese nun perfil algo máis agresivo que o da bolsa europea.
 • MFS European Research (desde 02/01/2018): é un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas europeas, aínda que principalmente grandes. A súa carteira está formada por entre 60 e 90 títulos. O seu equipo xestor, composto por analistas, busca empresas de alta calidade. Na práctica, isto tradúcese nun perfil algo máis conservador que o da bolsa europea.
 • MFS Meridian Global Equity (desde 02/01/2018): fondo representativo do investimento en renda variable global. Inviste nunha carteira diversificada entre 80 e 120 compañías, principalmente de gran tamaño. Ten moi en conta a calidade das compañías, polo que é un fondo que en relativo, faino mellor que comparables en mercados baixistas, acompañando ben en mercados alcistas.
 • Pioneer US Fundamental Growth (desde 02/01/2018): fondo que inviste en grandes empresas estadounidenses. A carteira contará con entre 30 e 50 accións de alta calidade polo que esperamos que obteña unha rendibilidade mellor ca o mercado se este cae.
 • Robeco US Premium (desde 02/01/2018): fondo que inviste en grandes, medianas e pequenas empresas estadounidenses, sendo as primeiras as que contarán cunha maior representación. A carteira é moi diversificada (80-120 accións). Trátase dunha opción representativa do mercado norteamericano.
 • Schroder ISF Emerging Markets (desde 02/01/2018): fondo representativo do investimento en renda variable emerxente. Inviste nunha carteira diversificada entre 90 e 130 compañías, principalmente de gran tamaño.

Fondos de investimento que saíron da selección de Quality Funds:

 • GAM Multistock Japan Equity (desde 02/01/2018): é un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas xaponesas. A súa carteira fórmana entre 100 e 130 títulos. O fondo está formado por dúas carteiras diferentes con dúas estratexias distintas. Esa diversificación axuda a que o fondo obteña un bo resultado fronte á bolsa xaponesa no longo prazo.

Motivo de saída: O fondo de GAM continúa a ser un bo fondo pero debido á significativa redución do seu nivel de activos baixo a xestión producida nos últimos meses, decidiuse buscar unha mellor alternativa.

 • Robeco BP Global Premium Equities (desde 02/01/2018): fondo representativo do investimento en renda variable global. Inviste nunha carteira diversificada entre 70 e 135 compañías de todos os tamaños. Ao ter moi en conta as valoracións das compañías, o seu mellor escenario é cando os mercados son alcistas.

Motivo de saída: Perda de consistencia debido á discreta evolución na súa rendibilidade tras inclinar o seu posicionamento ao estilo "value" en niveis non vistos no pasado desde que está á fronte o novo equipo xestor (2008).

 • Old Mutual Global Equity Absolute Return (desde 02/01/2018 ata 12/04/2019): fondo "equity market neutral" (de renda variable sen exposición ao mercado) de perfil medio de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).

Motivo de saída: o fondo de Merian continúa a ser un bo fondo, pero debido á perda de consistencia na xeración de retornos que viña ofrecendo desde o seu lanzamento, decidiuse buscar unha mellor alternativa.

*As IIC xestionadas por Blackrock INC. posúen no seu conxunto participacións que superan o 5% do capital social total emitido por BBVA S.A.

"As miñas ideas de investimento" recompila fondos dedicados a temáticas como robótica, tecnoloxía limpa, seguridade ou sustentabilidade.


Coñece os fondos destacados por Quality Funds, desde cando se encontran nesta listaxe e o motivo de seren seleccionados:
 
 • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return (desde 02/01/2018): fondo "equity market neutral" (de renda variable sen exposición ao mercado) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións de mercado, sen seguir ningún índice de referencia, utilizando técnicas de "Big Data". A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • Axa Robotics (desde 02/01/2018): fondo que mostra un enfoque temático, investindo só en compañías relacionadas coa robótica
 • BGF World Gold (desde 02/01/2018): fondo que inviste en compañías que se dediquen ao negocio do ouro e, dentro destas, en especial as mineiras. Este tipo de empresas ten unha alta sensibilidade, tanto positiva como negativa, ao prezo do ouro físico. Unha gran parte da carteira atópase investida en empresas medianas e pequenas.
 • Pictet Security (desde 02/01/2018): fondo que mostra un enfoque temático, investindo só en compañías relacionadas coa seguridade, tanto física como informática. Unha gran parte da carteira atópase investida en empresas medianas e pequenas.
 • Robeco Global Consumer Trends (desde 02/01/2018): fondo que mostra un enfoque temático, investindo só en compañías que se beneficien do crecemento do consumo a nivel global e, en xeral, en empresas de gran tamaño.
 • Robeco New World Financials (desde 02/01/2018): fondo que mostra un enfoque temático dentro do sector das finanzas, xa que inviste en novas tendencias que están a xurdir no sector como son a dixitalización (Fintech), o avellentamento da poboación e o crecemento dos mercados emerxentes. 
 • MS Global Balanced Income (desde 02/01/2018): é un fondo mixto global que ofrece unha combinación de distintos activos, incluíndo renda variable, instrumentos de débeda pública, emisións corporativas, materias primas ou infraestruturas. Igualmente pode ter exposición a moedas distintas da súa divisa base, o euro. Céntranse principalmente en países desenvolvidos e poden tomar exposición en menor medida a mercados emerxentes.
 • Vontobel Clean Technology (desde 02/01/2018): o xestor do fondo estivo involucrado nel desde o seu lanzamento e xa contaba con experiencia previa no investimento nesta temática. No longo prazo é o fondo que mellores resultados obtivo con respecto aos seus comparables.

Fondos de investimento que saíron da selección de Quality Funds:

 • Schroder ISF Global Climate Change (desde 02/01/2018 ata 04/05/2019): fondo que mostra un enfoque temático e que inviste en compañías de todos os tamaños que se beneficien dos esforzos levados a cabo para adaptar ou mitigar os efectos do cambio climático a nivel global.

Motivo de saída: o fondo de Schroders continúa a ser un bo fondo, aínda que foi substituído por Vontobel Clean Technology que mostra unha mellor evolución histórica e que ten unha maior pureza na temática de cambio climático.

 • Candriam SRI Equity World (desde 02/01/2018 ata 06/06/2019): fondo representativo do investimento en renda variable global cun enfoque de investimento socialmente responsable. Inviste nunha carteira diversificada que terá arredor de 220 compañías grandes, medianas e pequenas. Inviste en todos os sectores do mercado, pero en cada un deles soamente nos que teñen un alto rating designado pola xestora en temas de sostibilidade. 

Motivo de saída: o fondo de Candriam continúa a ser un bo fondo e con altos estándares en relación ao investimento socialmente responsable (ISR), aínda que foi seleccionado e admitido un fondo alternativo que mostra unha mellor evolución histórica cun nivel de compromiso en ISR similar.