Quality Funds seleccionados

A área do BBVA especializada en fondos de xestoras internacionais ofréceche esta selección

Coñece os fondos seleccionados polo equipo de expertos de Quality Funds

 • AXA Europe Short Duration High Yield (02/01/2018) - É un fondo que inviste en títulos de renda fixa de compañías high yield europeas. Os investimentos céntranse en bonos de curta duración, cuxo risco adoita ser menor que o risco medio deste segmento. Trátase, polo tanto, dun investimento conservador dentro do universo de high yield.
 • BGF Euro Short Duration (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa europea a curto prazo que combina títulos emitidos tanto por gobernos como por compañías (comunmente denominado Aggregate) da zona euro. O seu obxectivo é maximizar a rendibilidade do investimento a través do crecemento do capital e dos rendementos dos activos do fondo.
 • BlackRock Fixed Income Strategies (02/01/2018) - Fondo multiestratexia de renda fixa e divisas, de perfil baixo de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas dos activos de renda fixa e divisas (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • GAM Local Emerging Bond (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa emerxente. Ofrece exposición ao mercado de débeda de gobernos de países emerxentes que emiten na súa moeda local, a través do investimento tanto en divisas coma en tipos de xuro locais. Adicionalmente e de forma moi reducida, pode incluír na carteira bonos de empresas, emisións de axencias e organizacións supranacionais.
 • Goldman Sachs Japan Portfolio (02/01/2018) - É un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas xaponesas. A súa carteira fórmana entre 60 e 120 títulos. Está xestionado por un equipo que coñece moi ben as compañías xaponesas, o que fai que a súa rendibilidade sexa similar no longo prazo á da bolsa do Xapón.
 • Goldman Sachs EM Debt (02/01/2018) - Fondo de renda fixa emerxente que inviste en bonos emitidos por gobernos de países emerxentes, así como en compañías que contan cun apoio estatal. Estes bonos atópanse denominados en dólares americanos, euros ou libras esterlinas principalmente. Adicionalmente, pode tomar exposición a débeda local, corporativa ou divisas de países emerxentes, que non forman parte do índice.
 • Janus Henderson UK Absolute Return (02/01/2018) - Fondo "long short" (de renda variable con exposición dinámica) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións do mercado, sen seguir ningún índice de referencia. A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • JPM US Short Duration (02/01/2018) - Inviste en títulos de renda fixa a curto prazo denominados en dólares americanos. O obxectivo do fondo é maximizar a rendibilidade do investimento (capital e rendementos) mediante unha combinación óptima, en cada momento de mercado, de diferentes sectores do mercado de renda fixa dos EUA.
 • MFS European Research (02/01/2018) - É un fondo que inviste en accións de grandes e medianas empresas europeas, aínda que principalmente grandes. A súa carteira está formada por entre 60 e 90 títulos. O seu equipo xestor, composto por analistas, busca empresas de alta calidade. Na práctica, isto tradúcese nun perfil algo máis conservador que o da bolsa europea.
 • MFS Global Total Return (02/01/2018) - Fondo mixto global que inviste nunha carteira diversificada entre accións e bonos en distintas xeografías, principalmente de países desenvolvidos. Céntrase en valores de renda variable de gran capitalización e elevada calidade, que están desvalorizados. Dentro de renda fixa, inviste principalmente en emisións de grao de investimento, tanto en débeda corporativa coma de gobernos.
 • MFS Meridian Global Equity (02/01/2018) - Fondo representativo do investimento en renda variable global. Inviste nunha carteira diversificada entre 80 e 120 compañías, principalmente de gran tamaño. Ten moi en conta a calidade das compañías, polo que é un fondo que en relativo, faino mellor que comparables en mercados baixistas, acompañando ben en mercados alcistas.
 • Nordea Stable Return (02/01/2018) - Fondo mixto global que inviste nunha combinación de distintos activos, incluíndo renda variable, mercado monetario, instrumentos de débeda pública, emisións corporativas ou bonos convertibles. Ten un enfoque global, centrándose principalmente en países desenvolvidos, aínda que mantén exposición a mercados emerxentes. Igualmente, pode contar en carteira con divisas distintas ao euro.
 • PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (02/01/2018) - É un fondo de renda fixa que inviste principalmente en bonos de compañías con grao de investimento. Conta cun enfoque global, unha carteira diversificada e unha xestión activa, todo da man dun equipo con grande experiencia.
 • Schroder ISF Emerging Markets (02/01/2018) - Fondo representativo do investimento en renda variable emerxente. Inviste nunha carteira diversificada entre 90 e 130 compañías, principalmente de gran tamaño.
 • Axa Robotics (02/01/2018) - Fondo que mostra un enfoque temático e que só inviste en compañías relacionadas coa robótica.
 • MS Global Balanced Income (02/01/2018) - Fondo representativo do investimento en renda variable global cun enfoque de investimento socialmente responsable. Inviste nunha carteira diversificada que terá arredor de 220 compañías grandes, medianas e pequenas. Inviste en todos os sectores do mercado, pero en cada un deles soamente nos que teñen un alto rating designado pola xestora en temas de sostibilidade.
 • Pictet Security (02/01/2018) - Fondo que mostra un enfoque temático e que só inviste en compañías relacionadas coa seguridade, tanto física como informática. Unha gran parte da carteira atópase investida en empresas medianas e pequenas.
 • Robeco Global Consumer Trends (02/01/2018) - É un dos fondos pioneiros en investimento na temática de consumo en xeral e que emprega, con éxito, o mesmo proceso de investimento e co mesmo equipo desde o ano 2007.
 • Robeco New World Financials (02/01/2018) - É un dos pioneiros no investimento temático en finanzas, xa que leva con este enfoque desde o ano 2008, resultado de ser diferencial con respecto ao resto de fondos do sector das finanzas. Xestionado por un equipo con ampla experiencia no sector e bos resultados desde que están á fronte deste.
 • BGF World Gold (02/01/2018) - Fondo que inviste en compañías que se dediquen ao negocio do ouro e, dentro destas, en especial as mineiras. Este tipo de empresas ten unha alta sensibilidade, tanto positiva como negativa, ao prezo do ouro físico. Unha gran parte da carteira atópase investida en empresas medianas e pequenas.
 • Amundi Global Aggregate Bond (27/04/2018) - Trátase dun fondo de renda fixa a nivel global. A súa distribución de activos é moi flexible, tratando de aproveitar calquera oportunidade que o mercado de renda fixa ofreza. O seu obxectivo é superar a rendibilidade obtida polo índice de referencia.
 • Jpm Global Short Duration Bond Fund (27/04/2018) - O fondo explora as oportunidades na renda fixa a curto prazo (gobernos, axencias, títulos colateralizados e bonos corporativos) de alta calidade crediticia. A duración situarase entre 1-3 anos.
 • Bluebay IG Euro Aggregate Bond (02/02/2021) - Mediante unha carteira diversificada de bonos gobernamentais e renda fixa corporativa, o fondo intenta aproveitarse das ineficiencias dos mercados para xerar alfa minimizando a volatilidade á baixa da carteira.
 • Bluebay IG Euro Government Bond (02/02/2021) - O fondo inviste predominantemente en renda fixa (gobernos e corporativa) europea cunha cualificación crediticia de grao de investimento.
 • BNP Paribas Insticash - EUR 1d Short Term Vnav (02/02/2021) - O fondo inviste con obxectivo de preservación de capital nunha carteira diversificada de instrumentos monetarios e activos de renda fixa a curto prazo de alta calidade crediticia (depósitos, letras, papel comercial).
 • Capital Group New Perspective (lux) (02/02/2021) - Inviste en accións a nivel global en busca de compañías de calidade e con crecemento de beneficios, multinacionais líderes nos seus respectivos mercados.
 • DWS Floating Rate Notes (02/02/2021) - Inviste principalmente en bonos flotantes de compañías de alta calidade denominados en EUR. A duración xestiónase activamente no intervalo 0-12 meses e a duración de crédito no intervalo 0-36 meses.
 • Fidelity European Larger Companies (02/02/2021) - Inviste en empresas europeas que combinan baixos múltiplos de valoración (firmas baratas) e alta calidade (baixa débeda), posicionándose nunhas ou noutras segundo a visión do equipo xestor.
 • Fidelity Iberia (02/02/2021) - Inviste en compañías cun potencial de crecemento dos seus beneficios superior á media do mercado. Aínda que a referencia da súa categoría é o IBEX 35, compárase fronte a un índice composto polos selectivos MSCI Spain (80 %) e MSCI Portugal (20 %).
 • Invesco Japanese Equity Advantage Fund (02/02/2021) - O fondo céntrase en accións xaponesas de alta calidade que teñan activos intanxibles que xeren importantes e sostibles fluxos de caixa libre. Presenta máis exposición a pequenas compañías que o índice da bolsa xaponesa.
 • JPM US Select (02/02/2021) - Inviste en accións americanas sen asumir importantes desviacións sectoriais respecto do índice. O valor engadido procede da selección de accións.
 • Nordea Covered Bond (02/02/2021) - Inviste de maneira activa no universo de covered bonds europeo, identificando oportunidades de valor relativo axustadas por risco.
 • PIMCO Global High Yield Bond Fund (02/02/2021) - O fondo inviste en bonos de compañías de alto rendemento (high yield) cun enfoque global. Conta cunha carteira diversificada e unha xestión activa, todo da man dun equipo con grande experiencia.
 • PIMCO Income Fund (02/02/2021) - O fondo explora as oportunidades na renda fixa americana (gobernos, MBS, bonos corporativos, high yield) centrándose en buscar rendas altas e consistentes. Pode investir en divisas e emerxentes para diversificar a carteira.
 • Robeco Robecosam EURO Sdg Credits (02/02/2021) - Fondo de crédito europeo de alta calidade crediticia que inviste en compañías que contribúen á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.
 • Vontobel US Equity (02/02/2021) - Inviste en compañías americanas seguindo criterios de calidade como baixa débeda e estabilidade de beneficios aínda que non a calquera prezo. Destacou especialmente en caídas de mercado.
 • AB Sustainable Global Thematic Portfolio (02/02/2021) - Fondo "equity market neutral" (de renda variable sen exposición a mercado) de perfil alto de retorno absoluto. Busca unha rendibilidade absoluta positiva, con independencia das condicións de mercado, sen seguir ningún índice de referencia, utilizando técnicas de "Big Data". A súa rendibilidade provén tanto das subas das accións (posicións compradoras), como das caídas (posicións vendedoras).
 • Candriam SRI Bond Euro Short Term (02/02/2021) - Fondo que mostra un enfoque temático e que só inviste en compañías que se beneficien do crecemento do consumo a nivel global e, en xeral, en empresas de gran tamaño.
 • DWS Top Dividend (02/02/2021) - Fondo que mostra un enfoque temático e que inviste en compañías de todos os tamaños que se beneficien dos esforzos levados a cabo para adaptar ou mitigar os efectos do cambio climático a nivel global.
 • Morgan Stanley Global Sustain (02/02/2021) - É un fondo mixto global que ofrece unha combinación de distintos activos, incluíndo renda variable, instrumentos de débeda pública, emisións corporativas, materias primas ou infraestruturas. Igualmente pode ter exposición a moedas distintas da súa divisa base, o euro. Céntranse principalmente en países desenvolvidos, e pode tomar exposición en menor medida a mercados emerxentes
 • NN Green Bonds (02/02/2021) - O xestor do fondo estivo involucrado nel desde o seu lanzamento e xa contaba con experiencia previa no investimento nesta temática. No longo prazo é o fondo que mellores resultados obtivo con respecto aos seus comparables.
 • Nordea Global Climate And Environment Fund (02/02/2021) - Fondo que mostrou unha evolución similar á da renda variable global e, ao mesmo tempo, un comportamento mellor que fondos comparables, todos eles cun elevado compromiso co investimento socialmente responsable.
 • Pictet European Sustainable Equities (02/02/2021) - O fondo inviste en accións de empresas europeas que apliquen os principios de desenvolvemento sostible nas súas actividades e que teñan un positivo impacto económico, social e ambiental.
 • Polar Capital Global Technology (02/02/2021) - Fondo que inviste principalmente no sector tecnolóxico, pero cun enfoque temático, investindo só naquelas empresas que, dentro destas temáticas, mostren un alto potencial de crecemento.

 

NOTA: As IIC xestionadas por BlackRock, Inc. posúen no seu conxunto participacións que superan o 5% do capital social total emitido por BBVA S.A.

A continuación explicámosche os motivos de saída dos fondos que xa non se encontran dentro dos seleccionados por Quality Funds

 • Amundi 6M (02/02/2021) - O fondo de Amundi continúa sendo un bo fondo, aínda que foi substituído polo BNP Paribas Insticash - EUR 1d Short Term Vnav, que é máis representativo da categoría e presenta un perfil máis defensivo.
 • Invesco Pan European Equity (02/02/2021) - Perda de consistencia debido á discreta evolución na súa rendibilidade. O fondo foi substituído polo Fidelity European Larger Companies, por ser máis representativo da categoría.
 • Parvest Bond Euro Government (02/02/2021) - O fondo de BNP Parvest continúa sendo un bo fondo, aínda que foi substituído polo Bluebay IG Euro Government Bond Income, que é máis representativo da categoría e presenta mellores resultados.
 • Robeco High Yield (02/02/2021) - O fondo de Robeco continúa sendo un bo fondo, pero debido a que está pechado a novos investimentos, substituíuse polo PIMCO Global High Yield Bond Fund.
 • Robeco US Premium (02/02/2021) - Perda de consistencia debido á discreta evolución na súa rendibilidade. O fondo foi substituído por dúas alternativas como son o Vontobel US Equity e o JPM US Select.
 • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return (02/02/2021) – O fondo de Blackrock continúa sendo un bo fondo, pero non consegue adaptarse a todos os medios de mercado, polo tanto, decidiuse buscar unha mellor alternativa.
 • M&G Optimal Income (02/02/2021) - O fondo de M&G continúa sendo un bo fondo, aínda que foi substituído polo Morgan Stanley Global Balanced Income, que é máis representativo da categoría.
 • Amundi US Fundamental Growth (01/04/2020) - O fondo de Amundi continúa sendo un bo fondo, aínda que foi substituído polo Vontobel US Equity, que é máis representativo da categoría e tamén presenta certo perfil defensivo.
 • Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities (01/04/2020) - O fondo de Robeco continúa sendo un bo fondo, aínda que se substitúe polos fondos Morgan Stanley Global Sustain e AB Sustainable Global Thematic debido a que estes últimos contan con exclusións de industrias máis restritivas.
 • Vontobel Clean Technology (01/04/2020) - O fondo de Vontobel continúa sendo un bo fondo, aínda que foi substituído polo Nordea Global Climate & Environment, que mostra unha maior diversidade de temáticas e, polo tanto, de sectores e industrias.
 • GAM Multistock Japan Equity (11/03/2020) - O fondo de GAM continúa sendo un bo fondo, pero debido á significativa redución do seu nivel de activos baixo xestión producida nos últimos meses, decidiuse buscar unha mellor alternativa.
 • Robeco BP Global Premium Equities (11/03/2020) - Perda de consistencia debido á discreta evolución na súa rendibilidade tras inclinar o seu posicionamento ao estilo "value" en niveis non vistos no pasado desde que está á fronte o novo equipo xestor (2008).