Quality Funds seleccionats

L'àrea de BBVA especialitzada en fons de gestores internacionals t'ofereix aquesta selecció

Coneix els fons seleccionats per l'equip d'experts de Quality Funds

 • AXA Europe Short Duration High Yield (02/01/2018) - És un fons que inverteix en títols de renda fixa de companyies high yield europees. Les inversions se centren en bons de curta durada, el risc dels quals sol ser menor que el risc mitjà d'aquest segment. Es tracta, per tant, d'una inversió conservadora dins l'univers de high yield.
 • BGF Euro Short Duration (02/01/2018) - És un fons de renda fixa europea a curt termini, que combina títols emesos tant per governs com per companyies (comunament denominat Aggregate) de la zona euro. El seu objectiu és maximitzar la rendibilitat de la inversió mitjançant el creixement del capital i dels rendiments dels actius del fons.
 • BlackRock Fixed Income Strategies (02/01/2018) - Fons multiestratègia de renda fixa i divises, de perfil baix de Retorn Absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència. La seva rendibilitat prové tant de les pujades dels actius de renda fixa i les divises (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • GAM Local Emerging Bond (02/01/2018) - És un fons de renda fixa emergent. Ofereix exposició al mercat de deute de governs de països emergents que emeten en la seva moneda local mitjançant la inversió tant en divises com en tipus d'interès locals. A més, i de forma molt reduïda, pot incloure en la cartera bons d'empreses i emissions d'agències i d'organitzacions supranacionals.
 • Goldman Sachs Japan Portfolio (02/01/2018) - És un fons que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses japoneses. La seva cartera la formen entre 60 i 120 títols. Està gestionat per un equip que coneix molt bé les companyies japoneses, cosa que fa que la seva rendibilitat sigui similar a llarg termini a la de la borsa del Japó.
 • Goldman Sachs EM Debt (02/01/2018) - Fons de renda fixa emergent que inverteix en bons emesos per governs de països emergents, així com en companyies que compten amb un suport estatal. Aquests bons es troben denominats principalment en dòlars americans, euros o lliures esterlines. A més, pot prendre exposició a deute local o corporatiu o a divises de països emergents que no formen part de l'índex.
 • Janus Henderson UK Absolute Return (02/01/2018) - Fons "long short" (de renda variable amb exposició dinàmica) de perfil alt de Retorn Absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència. La seva rendibilitat prové tant de les pujades de les accions (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • JPM US Short Duration (02/01/2018) - Inverteix en títols de renda fixa a curt termini denominats en dòlars americans. L'objectiu del fons és maximitzar la rendibilitat de la inversió (capital i rendiments) mitjançant una combinació òptima, en cada moment de mercat, de diferents sectors del mercat de renda fixa dels EUA.
 • MFS European Research (02/01/2018) - És un fons que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses europees, tot i que principalment grans. La seva cartera la formen entre 60 i 90 títols. El seu equip gestor, compost per analistes, cerca empreses d'alta qualitat. En la pràctica, això es tradueix en un perfil una mica més conservador que el de la borsa europea.
 • MFS Global Total Return (02/01/2018) - Fons mixt global que inverteix en una cartera diversificada entre accions i bons en diferents geografies, principalment de països desenvolupats. Se centra en valors de renda variable de gran capitalització i elevada qualitat, que es troben infravalorats. Dins la renda fixa, inverteix principalment en emissions de grau d'inversió, tant en deute corporatiu com de governs.
 • MFS Meridian Global Equity (02/01/2018) - Fons representatiu de la inversió en renda variable global. Inverteix en una cartera diversificada d'entre 80 i 120 companyies, principalment de mida gran. Té molt en compte la qualitat de les companyies, per la qual cosa és un fons que, en relatiu, es comporta millor que els comparables en mercats baixistes, i acompanya bé en mercats alcistes.
 • Nordea Stable Return (02/01/2018) - Fons mixt global que inverteix en una combinació de diferents actius, que inclouen renda variable, mercat monetari, instruments de deute públic, emissions corporatives o bons convertibles. Té un enfocament global i se centra principalment en països desenvolupats, per bé que manté exposició a mercats emergents. També pot incloure en cartera divises diferents de l'euro.
 • PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (02/01/2018) - És un fons de renda fixa que inverteix principalment en bons de companyies grau d'inversió. Té un enfocament global, una cartera diversificada i una gestió activa, tot de la mà d'un equip amb una gran experiència.
 • Schroder ISF Emerging Markets (02/01/2018) - Fons representatiu de la inversió en renda variable emergent. Inverteix en una cartera diversificada d'entre 90 i 130 companyies, principalment grans.
 • Axa Robotics (02/01/2018) - Fons que mostra un enfocament temàtic i només inverteix en companyies relacionades amb la robòtica
 • MS Global Balanced Income (02/01/2018) - Fons representatiu de la inversió en renda variable global amb un enfocament d'inversió socialment responsable. Inverteix en una cartera diversificada que tindrà al voltant de 220 companyies grans, mitjanes i petites. Inverteix en tots els sectors del mercat, però en cadascun d'aquests només en els que tenen un alt ràting designat per la gestora en temes de sostenibilitat.
 • Pictet Security (02/01/2018) - Fons que mostra un enfocament temàtic i només inverteix en companyies relacionades amb la seguretat, tant física com informàtica. Bona part de la cartera està invertida en petites i mitjanes empreses.
 • Robeco Global Consumer Trends (02/01/2018) - És un dels fons pioners en la inversió en la temàtica de consum en general, i que empra, de manera exitosa, el mateix procés d'inversió i el mateix equip des de l'any 2007.
 • Robeco New World Financials (02/01/2018) - És un dels pioners en la inversió temàtica en finances, ja que té aquest enfocament des de l'any 2008; el resultat: ser diferencial respecte a la resta de fons del sector de les finances. És gestionat per un equip amb àmplia experiència en el sector i que ofereix uns bons resultats des que hi és al capdavant.
 • BGF World Gold (02/01/2018) - Fons que inverteix en companyies que es dediquen al negoci de l'or i, entre aquestes, les mineres en especial. Aquest tipus d'empreses tenen una alta sensibilitat, tant positiva com negativa, al preu de l'or físic. Bona part de la cartera està invertida en petites i mitjanes empreses.
 • Amundi Global Aggregate Bond (27/04/2018) - Es tracta d'un fons de renda fixa globals. La seva distribució d'actius és molt flexible, intenta aprofitar qualsevol oportunitat que el mercat de renda fixa ofereixi. El seu objectiu és superar la rendibilitat obtinguda per l'índex de referència.
 • Jpm Global Short Duration Bond Fund (27/04/2018) - El fons explora les oportunitats en la renda fixa a curt termini (governs, agències, títols colateralitzats i bons adequats) d'alta qualitat creditícia. La durada se situarà entre 1 i 3 anys.
 • Bluebay IG Euro Aggregate Bond (02/02/2021) - Mitjançant una cartera diversificada de bons governamentals i renda fixa corporativa, el fons s'intenta aprofitar de les ineficiències dels mercats per generar alfa minimitzant la volatilitat a la baixa de la cartera.
 • Bluebay IG Euro Government Bond (02/02/2021) - El fons inverteix predominantment en renda fixa europea (governs i corporatius) amb una qualificació creditícia de grau d'inversió.
 • BNP Paribas Insticash - EUR 1d Short Term Vnav (02/02/2021) - El fons inverteix amb l'objectiu de preservar el capital en una cartera diversificada d'instruments monetaris i actius de renda fixa a curt termini d'alta qualitat creditícia (dipòsits, lletres, paper comercial).
 • Capital Group New Perspective (lux) (02/02/2021) - Inverteix en accions globals a la recerca de companyies de qualitat i amb creixement de beneficis, multinacionals líders en els seus respectius mercats.
 • DWS Floating Rate Notes (02/02/2021) - Inverteix principalment en bons flotants de companyies d'alta qualitat denominats en EUR. La durada es gestiona activament en el rang de 0 a 12 mesos i la durada de crèdit en el rang de 0 a 36 mesos.
 • Fidelity European Larger Companies (02/02/2021) - Inverteix en empreses europees que combinen baixos múltiples de valoració (firmes barates) i alta qualitat (baix deute), i es posiciona en unes o altres segons la visió de l'equip gestor.
 • Fidelity Iberia (02/02/2021) - Inverteix en companyies amb un potencial de creixement dels seus beneficis superior a la mitjana del mercat. Encara que la referència de la seva categoria és l'IBEX 35, es compara davant d'un índex compost pels selectius MSCI Spain (80%) i MSCI Portugal (20%).
 • Invesco Japanese Equity Advantage Fund (02/02/2021) - El fons se centra en accions japoneses d'alta qualitat, que tinguin actius intangibles que generin importants i sostenibles fluxos de caixa lliure. Presenta més exposició a petites companyies que l'índex de borsa japonesa.
 • JPM US Select (02/02/2021) - Inverteix en accions americanes sense assumir importants desviacions sectorials respecte a l'índex. El valor afegit prové de la selecció d'accions.
 • Nordea Covered Bond (02/02/2021) - Inverteix de manera activa en l'univers de covered bonds europeu, identificant oportunitats de valor relatiu ajustades per risc.
 • PIMCO Global High Yield Bond Fund (02/02/2021) - El fons inverteix en bons de companyies d'alt rendiment (high yield) amb un enfocament global. Té una cartera diversificada i una gestió activa, tot de la mà d'un equip amb una gran experiència.
 • PIMCO Income Fund (02/02/2021) - El fons explora les oportunitats en la renda fixa americana (governs, MBS, bons corporatius, high yield) i se centra en cercar rendes altes i consistents. Pot invertir en divises i emergents per diversificar la cartera.
 • Robeco Robecosam EURO Sdg Credits (02/02/2021) - Fons de crèdit europeu d'alta qualitat creditícia que inverteix en companyies que contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
 • Vontobel US Equity (02/02/2021) - Inverteix en companyies americanes seguint criteris de qualitat com deute baix i estabilitat de beneficis encara que no a qualsevol preu. Ha destacat especialment en caigudes de mercat.
 • AB Sustainable Global Thematic Portfolio (02/02/2021) - Fons "equity market neutral" (de renda variable sense exposició a mercat) de perfil alt de Retorn Absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència i utilitzant tècniques de Big Data. La seva rendibilitat prové tant de les pujades de les accions (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • Candriam SRI Bond Euro Short Term (02/02/2021) - Fons que mostra un enfocament temàtic i només inverteix en companyies que es beneficiïn del creixement del consum global i, en general, en empreses de gran dimensió.
 • DWS Top Dividend (02/02/2021) - Fons que mostra un enfocament temàtic i que inverteix en companyies de totes les mides que es beneficiïn dels esforços duts a terme per adaptar o mitigar els efectes del canvi climàtic global.
 • Morgan Stanley Global Sustain (02/02/2021) - És un fons mixt global que ofereix una combinació de diferents actius, que inclouen renda variable, instruments de deute públic, emissions corporatives, matèries primeres o infraestructures. També pot tenir exposició a monedes diferents de la seva divisa base, que és l'euro. Se centren principalment en països desenvolupats i poden prendre exposició en menor mesura a mercats emergents
 • NN Green Bonds (02/02/2021) - El gestor del fons hi ha estat involucrat des de seu llançament i ja comptava amb una experiència prèvia en la inversió en aquesta temàtica. A llarg termini és el fons que millors resultats ha obtingut respecte als seus comparables.
 • Nordea Global Climate And Environment Fund (02/02/2021) - Fons que ha mostrat una evolució similar a la renda variable global i, al seu torn, un comportament millor que fons comparables, tots ells amb un elevat compromís amb la inversió socialment responsable.
 • Pictet European Sustainable Equities (02/02/2021) - El fons inverteix en accions d'empreses europees que apliquin els principis de desenvolupament sostenible en les seves activitats i tinguin un impacte positiu econòmic, social i ambiental.
 • Polar Capital Global Technology (02/02/2021) - Fons que inverteix principalment en el sector tecnològic, però amb un enfocament temàtic; inverteix només en aquelles empreses que, dins d'aquestes temàtiques, mostrin un potencial alt de creixement.

 

NOTA: Les IIC gestionades per Blackrock INC. posseeixen en conjunt participacions que sobrepassen el 5% del capital social total emès per BBVA S.A.

A continuació t'expliquem els motius de sortida dels fons que ja no es troben entre els seleccionats per Quality Funds

 • Amundi 6M (02/02/2021) - El fons d'Amundi continua sent un bon fons, encara que ha estat substituït pel BNP Paribas Insticash - EUR 1d Short Term Vnav, que és més representatiu de la categoria i presenta un perfil més defensiu.
 • Invesco Pan European Equity (02/02/2021) - Pèrdua de consistència a causa de la discreta evolució en la seva rendibilitat. El fons ha estat substituït pel Fidelity European Larger Companies, per ser més representatiu de la categoria.
 • Parvest Bond Euro Government (02/02/2021) - El fons de BNP Parvest continua sent un bon fons, encara que ha estat substituït pel Bluebay IG Euro Government Bond Income, que és més representatiu de la categoria i presenta millors resultats.
 • Robeco High Yield (02/02/2021) - El fons de Robeco continua sent un bon fons, però pel fet d'estar tancat a noves inversions, s'ha substituït pel PIMCO Global High Yield Bond Fund.
 • Robeco US Premium (02/02/2021) - Pèrdua de consistència a causa de la discreta evolució en la seva rendibilitat. El fons ha estat substituït per dues alternatives com són el Vontobel US Equity i el JPM US Select.
 • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return (02/02/2021) – El fons de Blackrock continua sent un bon fons, però no aconsegueix adaptar-se a tots els entorns de mercat, per la qual cosa s'ha decidit cercar una alternativa millor.
 • M&G Optimal Income (02/02/2021) - El fons de M&G continua sent un bon fons, encara que ha estat substituït pel Morgan Stanley Global Balanced Income, que és més representatiu de la categoria.
 • Amundi US Fundamental Growth (01/04/2020) - El fons d'Amundi continua sent un bon fons, encara que ha estat substituït per Vontobel US Equity, que és més representatiu de la categoria i també presenta un cert perfil defensiu.
 • Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities (01/04/2020) - El fons de Robeco continua sent un bon fons, encara que se substitueix pels fons Morgan Stanley Global Sustain i AB Sustainable Global Thematic, perquè aquests últims tenen exclusions d'indústries més restrictives.
 • Vontobel Clean Technology (01/04/2020) - El fons de Vontobel continua sent un bon fons, però s'ha substituït pel Nordea Global Climate & Environment perquè aquest mostra més diversitat de temàtiques i, per tant, de sectors i indústries.
 • GAM Multistock Japan Equity (11/03/2020) - El fons de GAM continua sent un bon fons, però a causa de la significativa reducció del seu nivell d'actius gestionats produïda durant els últims mesos, s'ha decidit cercar una alternativa millor.
 • Robeco BP Global Premium Equities (11/03/2020) - Pèrdua de consistència a causa de la discreta evolució en la seva rendibilitat després d'haver esbiaixat el seu posicionament a l'estil "value" en nivells no vistos en el passat des que hi ha el nou equip gestor (2008).