Quality Funds seleccionats

L'àrea de BBVA especialitzada en fons de gestores internacionals t'ofereix aquesta selecció

"Troba aprenent" és una selecció de fons classificats segons el tipus d'actiu, el risc i la geografia.


Coneix els fons destacats per Quality Funds, des de quan es troben en aquest rànquing i el motiu d'haver estat seleccionats:
 • Pioneer US Fundamental Growth (des del 02/01/2018): El fons de Pioneer continua sent un bon fons, tot i que s'ha substituït per Vontobel US Equity, que és més representatiu de la categoria i també presenta un cert perfil defensiu.
 • Vontobel Clean Technology: El fons de Vontobel continua sent un bon fons, tot i que s'ha substituït per Nordea Global Climate & Environment, que mostra més diversitat de temàtiques i, per tant, de sectors i indústries.
 • Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities (des del 06/06/2018): El fons de Robeco continua sent un bon fons, tot i que se substitueix pels fons Morgan Stanley Global Sustain i AB Sustainable Global Thematic a causa que aquests últims tenen exclusions d'indústries més restrictives.
 • AXA Euro HY Short Dur (des del 02/01/2018): iÉs un fons que inverteix en títols de renda fixa de companyies high yield europees. Les inversions se centren en bons de curta durada, el risc dels quals sol ser menor que el risc mitjà d'aquest segment. Es tracta, per tant, d'una inversió conservadora dins l'univers de high yield.
 • Amundi 6M (des del 02/01/2018): És un fons que inverteix en instruments del mercat monetari i en deute a curt termini denominats en euros. Incrementa l'horitzó d'inversió permès amb l'objectiu de proporcionar rendibilitats superiors a les monetàries tradicionals en euros. Té un perfil de risc conservador, lleugerament superior al d'un fons monetari tradicional.
 • BGF Euro Short Duration (des del 02/01/2018): És un fons de renda fixa europea a curt termini, que combina títols emesos tant per governs com per companyies (normalment denominat Aggregate) de la zona euro. El seu objectiu és maximitzar la rendibilitat de la inversió mitjançant el creixement del capital i dels rendiments dels actius del fons.
 • GS EM Debt (des del 02/01/2018): fons de renda fixa emergent que inverteix en bons emesos per governs de països emergents, així com en companyies que compten amb un suport estatal. Aquests bons es troben denominats principalment en dòlars americans, euros o lliures esterlines. A més, pot prendre exposició a deute local o corporatiu o a divises de països emergents que no formen part de l'índex.
 • JPM US Short Duration (des del 02/01/2018): inverteix en títols de renda fixa a curt termini denominats en dòlars americans. L'objectiu del fons és maximitzar la rendibilitat de la inversió (capital i rendiments) mitjançant una combinació òptima, en cada moment de mercat, de diferents sectors del mercat de renda fixa dels EUA.
 • BlackRock Fixed Income Strategies* (des del 02/01/2018): fons multiestratègia de renda fixa i divises, de perfil baix de retorn absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència. La seva rendibilitat prové tant de les pujades dels actius de renda fixa i les divises (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • Julius Baer Local Emerging (des del 02/01/2018): És un fons de renda fixa emergent. Ofereix exposició al mercat de deute de governs de països emergents que emeten en la seva moneda local mitjançant la inversió tant en divises com en tipus d'interès locals. A més, i de forma molt reduïda, pot incloure en la cartera bons d'empreses i emissions d'agències i d'organitzacions supranacionals.
 • JPM Global Short Duration (des del 08/05/2018): fons de renda fixa global a curt termini, que té com a objectiu millorar el mercat de bons global amb durada curta. Es proposa crear una distribució d'actius atractiva i eficient, a partir d'una exhaustiva anàlisi fonamental de les companyies en què vol invertir.
 • Nordea Stable Return (des del 02/01/2018): Fons mixt global que inverteix en una combinació de diferents actius, que incloeen renda variable, mercat monetari, instruments de deute públic, emissions corporatives o bons convertibles. Té un enfocament global i se centra principalment en països desenvolupats, per bé que manté exposició a mercats emergents. També pot incloure en cartera divises diferents de l'euro.
 • Amundi Bond Global Aggregate (des del 08/05/2018): Fons de renda fixa a escala global. La seva distribució d'actius és molt flexible, intenta aprofitar qualsevol oportunitat que el mercat de renda fixa ofereixi. El seu objectiu és superar la rendibilitat obtinguda per l'índex de referència.
 • Parvest Bond Euro Government (des del 02/01/2018): es tracta d'un fons de renda fixa que inverteix en bons de governs de la zona euro. El seu objectiu és incrementar el valor dels seus actius a mitjà termini mitjançant un acurat procés d'inversió, en què predomina l'anàlisi fonamental de l'entorn macroeconòmic europeu.
 • Pimco Global Investment Grade (des del 02/01/2018): és un fons de renda fixa que inverteix principalment en bons de companyies grau d'inversió. Té un enfocament global, una cartera diversificada i una gestió activa, tot de la mà d'un equip amb una gran experiència.
 • Henderson Gartmore UK Absolute Return (des del 02/01/2018): Fons "long short" (de renda variable amb exposició dinàmica) de perfil alt de retorn absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència. La seva rendibilitat prové tant de les pujades de les accions (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • MFS Global Total Return (des del 02/01/2018): Fons mixt global que inverteix en una cartera diversificada entre accions i bons en diferents geografies, principalment de països desenvolupats. Se centra en valors de renda variable de gran capitalització i elevada qualitat, que es troben infravalorats. Dins la renda fixa, inverteix principalment en emissions de grau d'inversió, tant en deute corporatiu com de governs.
 • Robeco High Yield (des del 02/01/2018): És un fons de renda fixa de gestió activa que inverteix principalment en bons amb rating high yield de companyies de qualitat mitjana i baixa, amb un estil conservador, caut i orientat a la qualitat a llarg termini.
 • Goldman Sachs Japan Portfolio (des del 02/01/2018): És un fons que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses japoneses. La seva cartera la formen entre 60 i 120 títols. Està gestionat per un equip que coneix molt bé les companyies japoneses, cosa que fa que la seva rendibilitat sigui similar a llarg termini a la de la borsa del Japó.
 • Invesco Pan European Equity (des del 02/01/2018): És un fons que inverteix en accions de grans empreses europees. La seva cartera la formen entre 60 i 90 títols. Els seus dos gestors cerquen empreses amb unes expectatives de creixement que encara no es trobin reflectides en el seu preu. En la pràctica, això es tradueix en un perfil una mica més agressiu que el de la borsa europea.
 • MFS European Research (des del 02/01/2018): És un fons que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses europees, encara que principalment grans. La seva cartera la formen entre 60 i 90 títols. El seu equip gestor, compost per analistes, cerca empreses d'alta qualitat. En la pràctica, això es tradueix en un perfil una mica més conservador que el de la borsa europea.
 • MFS Meridian Global Equity (des del 02/01/2018): Fons representatiu de la inversió en renda variable global. Inverteix en una cartera diversificada d'entre 80 i 120 companyies, principalment de mida gran. Té molt en compte la qualitat de les companyies, per la qual cosa és un fons que, en relatiu, es comporta millor que els comparables en mercats baixistes, i acompanya bé en mercats alcistes.
 • Pioneer US Fundamental Growth (des del 02/01/2018): Fons que inverteix en grans empreses estatunidencs. La cartera inclourà entre 30 i 50 accions d'alta qualitat, per la qual cosa esperem que obtingui una rendibilitat millor que el mercat si aquest cau.
 • Robeco US Premium (des del 02/01/2018): fons que inverteix en grans, mitjanes i petites empreses estatunidencs; les primeres són les que comptaran amb una representació més gran. La cartera és molt diversificada (80-120 accions). Es tracta d'una opció representativa del mercat nord-americà.
 • Schroder ISF Emerging Markets (des del 02/01/2018): fons representatiu de la inversió en renda variable emergent. Inverteix en una cartera diversificada d'entre 90 i 130 companyies, principalment grans.

Fons d'inversió que han sortit de la selecció de Quality Funds:

 • GAM Multistock Japan Equity (des del 02/01/2018): És un fons que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses japoneses. La seva cartera la formen entre 100 i 130 títols. El fons el formen dues carteres diferents amb dues estratègies diferents. Aquesta diversificació ajuda que el fons obtingui un bon resultat davant la borsa japonesa a llarg termini.

Motiu de sortida, El fons de GAM continua sent un bon fons, però a causa de la significativa reducció del seu nivell d'actius gestionats que s'ha produït durant els últims mesos, s'ha decidit cercar una alternativa millor.

 • Robeco BP Global Premium Equities (des del 02/01/2018): Fons representatiu de la inversió en renda variable global. Inverteix en una cartera diversificada d'entre 70 i 135 companyies de totes les mides. Com que té molt en compte les valoracions de les companyies, el seu millor escenari és quan els mercats són alcistes.

Motiu de sortida: Pèrdua de consistència a causa de l'evolució discreta en la seva rendibilitat després d'haver esbiaixat el seu posicionament a l'estil "value" en nivells no vistos en el passat des que hi ha al capdavant el nou equip gestor (2008).

 • Old Mutual Global Equity Absolute Return (des del 02/01/2018 fins al 12/04/2019): fons "equity market neutral" (de renda variable sense exposició a mercat) de perfil mitjà de retorn absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència. La seva rendibilitat prové tant de les pujades de les accions (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).

Motiu de sortida: El fons de Merian contínua sent un bon fons, però a causa de la pèrdua de consistència en la generació de retorns oferia des del seu llançament, s'ha decidit cercar una alternativa millor.

*Les IIC gestionades per Blackrock INC. posseeixen en conjunt participacions que sobrepassen el 5% del capital social total emès per BBVA S.A.

"Les meves idees d'inversió" recopila fons dedicats a temàtiques com robòtica, tecnologia neta, seguretat o sostenibilitat.


Coneix els fons destacats per Quality Funds, des de quan es troben en aquest rànquing i el motiu d'haver estat seleccionats:
 
 • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return (des del 02/01/2018): fons "equity market neutral" (de renda variable sense exposició a mercat) de perfil alt de retorn absolut. Cerca una rendibilitat absoluta positiva, independentment de les condicions de mercat, sense seguir cap índex de referència i utilitzant tècniques de Big Data. La seva rendibilitat prové tant de les pujades de les accions (posicions compradores) com de les caigudes (posicions venedores).
 • Axa Robotics (des del 02/01/2018): fons que mostra un enfocament temàtic, i inverteix només en companyies relacionades amb la robòtica.
 • BGF World Gold (des del 02/01/2018): Fons que inverteix en companyies que es dediquin al negoci de l'or i, dins d'aquestes, en especial les mineres. Aquest tipus d'empreses tenen una alta sensibilitat, tant positiva com negativa, al preu de l'or físic. Bona part de la cartera està invertida en petites i mitjanes empreses.
 • Pictet Security (des del 02/01/2018): Fons que mostra un enfocament temàtic, i inverteix només en companyies relacionades amb la seguretat, tant física com informàtica. Bona part de la cartera està invertida en petites i mitjanes empreses.
 • Robeco Global Consumer Trends (des del 02/01/2018): Fons que mostra un enfocament temàtic i que inverteix només en companyies que es beneficiïn del creixement del consum a escala global i, en general, en empreses de grans dimensions.
 • Robeco New World Financials (des del 02/01/2018): fons que mostra un enfocament temàtic dins el sector de les finances, ja que inverteix en noves tendències que estan sorgint en el sector com són la digitalització (fintech), l'envelliment de la població i el creixement dels mercats emergents. 
 • MS Global Balanced Income (des del 02/01/2018): És un fons mixt global que ofereix una combinació de diferents actius, que inclouen renda variable, instruments de deute públic, emissions corporatives, matèries primeres o infraestructures. També pot tenir exposició a monedes diferents de la seva divisa base, que és l'euro. Se centren principalment en països desenvolupats i poden prendre exposició en menor mesura a mercats emergents.
 • Vontobel Clean Technology (des del 02/01/2018): el gestor del fons hi ha estat involucrat des del seu llançament i ja comptava amb experiència prèvia en la inversió en aquesta temàtica. A llarg termini és el fons que millors resultats ha obtingut respecte als seus comparables.

Fons d'inversió que han sortit de la selecció de Quality Funds:

 • Schroder ISF Global Climate Change (des del 02/01/2018 fins al 04/05/2019): Fons que mostra un enfocament temàtic i que inverteix en companyies de totes les mides que es beneficiïn dels esforços duts a terme per adaptar o mitigar els efectes del canvi climàtic a escala global.

Motiu de sortida: el fons de Schroders continua sent un bon fons, encara que ha estat substituït per Vontobel Clean Technology que mostra una millor evolució històrica i que té una puresa més gran en la temàtica de canvi climàtic.

 • Candriam SRI Equity World (des del 02/01/2018 fins al 06/06/2019): fons representatiu de la inversió en renda variable global amb un enfocament d'inversió socialment responsable. Inverteix en una cartera diversificada que tindrà al voltant de 220 companyies grans, mitjanes i petites. Inverteix en tots els sectors del mercat, però en cadascun d'aquests només en els que tenen un alt ràting designat per la gestora en temes de sostenibilitat. 

Motiu de sortida, el fons de Candriam continua sent un bon fons i amb alts estàndards amb relació a la inversió socialment responsable (ISR), per bé que s'ha seleccionat i admès un fons alternatiu que mostra una millor evolució històrica amb un nivell de compromís en ISR similar.