Fons seleccionats per Quality Funds

L'àrea de BBVA especialitzada en fons de gestores internacionals t'ofereix aquesta selecció

Coneix els fons seleccionats per l'equip d'experts de Quality Funds

 • Amundi EURO Liquidity-rated SRI (12/03/2024)- El fons inverteix en bons de curt termini, d'alta qualitat creditícia, emesos per entitats públiques i privades. Es fa una selecció rigorosa dels instruments que s'incorporen a la cartera, s'analitza la qualitat creditícia de l'emissor i la liquiditat que ofereixen els instruments.
 • AXA World Funds - Robotech (12/03/2024)- Fons de renda variable que inverteix en la temàtica de tecnologia. Busca empreses en l'ámbit global que contribueixin a la cadena de valor de la robòtica i que se'n beneficiïn. La cartera inverteix gairebé en exclusiva en tecnologia, indústria i salut.
 • Blackrock BGF - Global Allocation Fund (12/03/2024)- El fons combina la inversió en actius de renda variable i renda fixa. Intenta generar rendibilitat mitjançant la selecció de companyies, amb una cartera diversificada en l'ámbit nacional, de sector i d'indústria. Sol mantenir un nivell de renda variable d'un 60 %, i un 40 % en renda fixa, incloent-hi la liquiditat.
 • Blackrock Strategic Funds - Blackrock Systematic US Equity Absolute Return Fund (12/03/2024)- Fons de retorn absolut, de gestió sistemàtica amb focus fort en innovació, dades i tecnologia, que incorpora noves tècniques de processament de dades, com ara "big data", per explotar les ineficiències en les valoracions de les companyies. Inverteix prenent posicions llargues i curtes en renda variable dels EUA, diversificant en l'àmbit d'estil, capitalització borsària i horitzó temporal, amb una exposició neutral a mercat.
 • Candriam Equities L - Oncology Impact (12/03/2024)- Inverteix en companyies en l'àmbit global del sector de la salut, relacionades amb tota la cadena de valor del tractament del càncer. El divideix en 4 àrees: i) recerca i diagnòstic; ii) farmàcia i biotecnologia; iii) tecnologia mèdica; i iv) big data i intel·ligència artificial. Dona un 10% de la comissió de gestió a projectes de recerca contra el càncer als països origen de les subscripcions.
 • Cif - Capital Group EM Local Curr. DEBT Fund (lux) (12/03/2024)- Fons que inverteix en emissions de deute emergent i se centra principalment en bons governamentals en divisa local. Té flexibilitat per diversificar en altres àrees de l'univers emergent, com ara deute corporatiu en divisa local o emissions emergents en divisa forta.
 • Columbia Threadneedle (lux) I - Ct (lux) European Social Bond (12/03/2024)- El fons inverteix principalment en bons d'alta qualificació creditícia d'emissors corporatius, també en bons gairebé sobirans, governs o organitzacions sense ànim de lucre. Aquestes posicions se centren predominantment a Europa.
 • DWS INVEST - ESG Equity Income (12/03/2024)- Inverteix en accions de renda variable en l'àmbit global, principalment de mercats desenvolupats que tinguin una alta rendibilitat per dividend i que siguin sostenibles, excloent-ne les que no compleixin amb les exigències mediambientals, socials i de bon govern corporatiu (ESG).
 • FF - Global Technology Fund (12/03/2024)- Fons de renda variable que inverteix en el sector de tecnologia. El seu univers d'inversió el formen companyies cotitzades en l'àmbit global, dedicades al desenvolupament de productes, processos o serveis que impliquin futurs avenços o millores en la tecnologia. Inverteix principalment en països desenvolupats, encara que també ho pot fer en emergents. Posa més focus en les valoracions que altres fons comparables, per evitar comprar accions molt cares.
 • Goldman Sachs Funds III - Goldman Sachs Green Bond Short Duration (12/03/2024)- El fons inverteix en emissions de renda fixa corporatives i governamentals i instruments del mercat monetari, que tenen com a objectiu finançar projectes amb un impacte mediambiental positiu i una alta qualitat creditícia.
 • Jpmorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund (12/03/2024)- Fons de renda variable que inverteix en accions de grans i mitjanes empreses de la regió paneuropea. Els gestors i analistes treballen conjuntament per construir un fons de gestió activa sense biaix d'estil i amb desviacions lleus per país i sector, respecte de l'índex de referència.
 • Jpm Funds - EURO Government Short Duration Bond Fund (12/03/2024)- El fons inverteix en títols de deute a curt termini denominats en euros, emesos o garantits en la seva majoria pels governs de la zona euro, incloent-hi les agències i els governs locals que estan garantits per aquests governs. Se centra en títols d'alta qualitat creditícia. També pot invertir fins a un 20 % del fons en organismes supranacionals relacionats amb la zona euro.
 • Franklin Templeton Global Funds PLC - Ftgf Clearbridge US Eq. Sustainab. Leaders (12/03/2024) - Inverteix en accions dels Estats Units. Se centra en les companyies líders en sostenibilitat dins de cada indústria o sector. Per fer-ho, es basa en el ràting ESG intern emès pels analistes financers de la gestora. A més, fa exclusions, entre les quals destaca combustibles fòssils que resulten en una exposició nul·la a energia.
 • M&G (lux) If1 - M&G (lux) Optimal Income Fund (12/03/2024)- És un fons amb flexibilitat per explorar totes les oportunitats dels mercats de renda fixa i, de manera limitada, en renda variable (típicament un 5 %). L'equip gestor del fons selecciona les inversions tenint en compte una combinació de factors en l'àmbit macroeconòmic, sectorial, d'emissor i en l'àmbit particular de cada emissió.
 • Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (12/03/2024)- És un fons de renda variable que inverteix en companyies de països desenvolupats que es caracteritzin per l'estabilitat en el creixement dels seus marges i dels seus beneficis, amb actius intangibles que siguin difícils de replicar, sota palanquejament, i que tingui una àmplia gamma de producte i diversificació geogràfica. Totes aquestes característiques fan que el sector de consum bàsic sigui, en general, el principal sector en què inverteix, encara que també hi tenen presència altres sectors, com el de tecnologia i el de salut. Pel que fa a l'índex, sol destacar en caigudes.
 • Morgan Stanley Investment Funds - EURO Corporate Bond Fund (12/03/2024)- És un fons de crèdit europeu que inverteix en bons de companyies investment grade (alta qualitat creditícia). S'enfoca a identificar títols infravalorats i que ofereixen una revaloració superior al risc assumit.
 • Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (12/03/2024)- Fons de renda variable Europa amb enfocament sostenible. Inverteix en accions de grans empreses de la regió paneuropea que apliquin els principis de desenvolupament sostenible i tinguin un impacte econòmic, social i ambiental (ESG) positiu.
 • Pictet - Short-term Money Market EUR (12/03/2024) - El fons inverteix en bons de curt termini, d'alta qualitat creditícia i en instruments del mercat monetari denominats en euros. Ha de complir uns principis de diversificació, com són que un mínim del 10 % ha d'estar invertit en bons de governs, el ràting mínim per invertir en una àrea geogràfica és AA-, la màxima exposició a un emissor és del 10 %, la màxima exposició per qualitat creditícia és del 2 % per a ràting A; del 3 %, per a ràting AA; i del 4 %, per a ràting AAA.
 • PIMCO Funds: Global Inv. Series PLC - Emerging Markets Bond (12/03/2024)- Fons que intenta maximitzar la rendibilitat total, a través de la inversió en una cartera diversificada de bons emesos per països emergents en divisa forta, principalment en dòlars. Se centra en deute sobirà, per bé que pot invertir en bons gairebé sobirans i corporatius. Poden prendre posicions fora de l'índex, tant en l'àmbit nacional com d'instrument.
 • Robeco Cgf - Robeco Global Consumer TRENDS (12/03/2024)- Es tracta d'un fons que inverteix en renda variable en les noves tendències de consum: classe mitjana emergent, transformació digital del consumidor i salut i benestar.
 • Robeco Cgf - QI Global Developed Sust. Enhanced Index Eq. (12/03/2024)- Inverteix en renda variable global amb recalcament especial en aspectes mediambientals, socials i de bon govern corporatiu (ASG). Pel que fa a la sostenibilitat: exclou de l'univers invertible companyies d'indústries com ara armes i tabac i empreses que contribueixin negativament als ODS. Ofereix una rendibilitat alineada amb l'índex, ja que posa el focus a minimitzar el risc davant del selectiu.
 • Schroder ISF - Global Cities (12/03/2024)- Es tracta d'un fons que inverteix en la part líquida i cotitzada del sector immobiliari global. Alinea totes les seves inversions amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11 de l'ONU i, per a la cartera, selecciona exclusivament les companyies immobiliàries globals més sostenibles.

NOTA: Les IIC gestionades per Blackrock INC. posseeixen en conjunt participacions que sobrepassen el 5% del capital social total emès per BBVA S.A.

A continuació t'expliquem els motius de sortida dels fons que ja no es troben dins els seleccionats per Quality Funds

 • BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies (16/05/2024) - El fons de BlackRock continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més bona diversificació en l'oferta disponible.
 • Blackrock BGF - World Gold Fund (12/03/2024)- El fons de BlackRock continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Blackrock BGF - World Healthscience (12/03/2024)- El fons de BlackRock continua sent un fons que considerem destacat, tanmateix dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un fons que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • DWS INVEST - Top Dividend (12/03/2024)- El fons de DWS continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • FF - European Larger Companies Fund (12/03/2024)- El fons de Fidelity continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • GAM Multibond - Local Emerging Bond (12/03/2024) - El substituïm per canvis rellevants en la situació corporativa i financera de la matriu GAM Holding.
 • Goldman Sachs F. SICAV - Global Millennials Equity Cartera (12/03/2024)- El fons de Goldman Sachs continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Goldman Sachs Funds III - Goldman Sachs Green Bond (12/03/2024)- El fons de Goldman Sachs continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Invesco Funds SICAV - Japanese Equity Advantage Fund (12/03/2024)- El fons d'Invesco continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • MFS Meridian Funds - Global Equity (12/03/2024)- Del fons d'MFS, en seguim tenint una bona consideració, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund (12/03/2024)- El fons de Morgan Stanley continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Nordea 1 - European Covered Bond Fund (12/03/2024)- El fons de Nordea continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • PIMCO Funds: Global Inv. Sèries PLC - Emerging Mar. Bond ESG (12/03/2024)- El fons de Pimco continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Polar Capital Funds PLC - Global Technology (12/03/2024)- El fons de Polar continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.
 • Schroder ISF - Global Energy Transition (12/03/2024)- El fons de Schroders continua sent un fons que considerem destacat, per bé que dins aquesta selecció optem per substituir-lo per un altre que permeti més diversificació en l'oferta disponible.