Tarifak

Komisio tarifak, baldintzak eta bezeroei ordainaraz dakizkiekeen gastuak

Urteko informazioa behar bezala ikusi ahal izateko, Acrobat Reader programa doan jaistea eskaintzen dugu.
 
Indizea: 2011/03/23az geroztik indarrean
 

(26 KB) -- 00 - Merkatu nazionalean eragiketak eurotan egiteko tarifaren baldintza orokorrak

(62 KB) -- 01 - Efektuak kobratzea, itzultzea eta erreklamatzea

(25 KB) -- 02 - Protesto gastuak eta merkataritzako efektuak ez ordaintzearen adierazpena

(36 KB) -- 03 -Txekeak negoziatzea, konpentsatzea eta itzultzea

(43 Kb) -- 05 - Ordainketa zerbitzuak: Helbideratzeak zorduntzeko, helbideratutako ordainagiriak lagatzeko eta itzultzeak egiteko erakundeen aginduak

(57 Kb) - 06 - Ordainketa Zerbitzuak: Transferentziak eta bestelako ordainketa aginduak (EEE). Nomina ordainketak

(40 KB) -- 08 - Aurreabalak, abalak eta beste batzuk

(56 KB) -- 09 - Kontuak eta finantziazioa

(51 Kb) -- 10 - Ordainketa Zerbitzuak: Kontu korronteak eta aurrezki kontuak

(25 Kb) -- 11 - Ordainketa zerbitzuak: Funtsak zentralizatzeko kontu korrontea

(50 KB) -- 12 - Banku elektronikoaren zerbitzuak

(35 KB) -- 13 - Leasinga

(34 KB) -- 15 - Txekeak eta ordaintzeko beste agiri bermatu batzuk

(37 KB) -- 16 - Akura kutxak eta beste gordailu batzuen zaintza

(78 Kb) -- 17 - Ordainketa zerbitzuak: kreditu txartelak, zordunketa txartelak, aurreordainketako txartelak eta diru elektronikoa

(91 KB) -- 18 - Emandako beste zerbitzu batzuk

(91 KB) -- 20 - Balore merkatuko eragiketak eta zerbitzuak

(36 KB) -- 21 - BBVA factoring-a eta baieztapena

(46 Kb) -- 22 - Ordainketa zerbitzuak: Multzokatutako zerbitzuak - Kontuak Argi

(43 Kk) -- 23 - Ordainketa zerbitzuak: Multzokatutako zerbitzuak - Negozioak

(26 KB) -- 24 - Eperako gordailuak

(27 KB) -- 50 - Atzerriko monetan egindako eragiketetarako tarifaren baldintza orokorrak

(37 KB) -- 51 - Atzerriko erakundean emandako aurreabalak, abalak eta beste berme batzuk

(35 Kb) -- 52 - Inportazioek edo barrukoek jaulkitako dokumentu-kredituak eta stand by

(36 KB) -- 54 - Atzerriko monetan negoziazio bidez edo kobrantza kudeaketaren bidez hartutako bidalketa sinpleak edo dokumentu bidalketak

(40 Kb) - - 55 - Esportazioek edo barnekoek jasotako kreditu agiridunak eta stand by

(26 KB) -- 56 - Dibisazko finantza maileguak eta finantziazioak

(25 KB) -- 57- Atzerriko billeteekin eta dibisekin egindako eragiketak

(24 KB) -- 59 - Dibisazko eperako eragiketak

(24 KB) -- 60 - Dibisen inguruko aukerak

(23 KB) -- 61 - Atzerriko monetan egindako helbideratzeak eta askotariko izapidetzeak

(28 KB) -- 62 - Atzerriko monetan izandako kudeaketa eta informazio gastuak

(23 KB) -- 63 - Atzerriko monetan egindako konpentsazio eragiketak

(26 Kb) - 64 - Ordainketa zerbitzuak: Kontuak atzerriko monetan

(56 KB) -- 65 - Atzerriko monetako kreditu kontuak, maileguak, finantza efektuak, kreditu kontuan gainditutakoak eta efektu edo ziurtagirien gaineko aurrerakinak

(24 KB) -- 66 - Gerokoen merkatua (dibisetan)

(49 Kb) -- 67 - Ordainketa zerbitzuak: Atzerriarekin egindako transferentziak (EEE kanpo) eta barne merkatuan atzerriko monetan egindako transferentziak.

(30 KB) -- 68 - Atzerriko monetako txekeak eta bidaia-txekeak