Tarifas y contratos

Komisio tarifak, baldintzak eta bezeroei ordainaraz dakizkiekeen gastuak

Urteko informazioa behar bezala ikusi ahal izateko, deskargatu Ireki Acrobat Reader beste leiho batean programa, doan.

TARIFAK

Indizea: 2011/03/23az geroztik indarrean
 

(26 KB) -- 00 - Merkatu nazionalean eragiketak eurotan egiteko tarifaren baldintza orokorrak

(62 KB) -- 01 - Efektuak kobratzea, itzultzea eta erreklamatzea

(25 KB) -- 02 - Protesto gastuak eta merkataritzako efektuak ez ordaintzearen adierazpena

(36 KB) -- 03 -Txekeak negoziatzea, konpentsatzea eta itzultzea

(43 Kb) -- 05 - Ordainketa-zerbitzuak: helbideratzeak zorduntzeko, helbideratutako ordainagiriak lagatzeko eta itzultzeak egiteko erakundeen aginduak

(57 Kb) -- 06 - Ordainketa-zerbitzuak: transferentziak eta ordaintzeko beste agindu batzuk (EEE). Nominen ordainketa.

(40 KB) -- 08 - Aurreabalak, abalak eta beste batzuk

(56 KB) -- 09 - Kontuak eta finantziazioa

(51 Kb) -- 10 - Ordainketa-zerbitzuak: kontu korronteak eta aurrezki kontuak

(25 Kb) -- 11 - Ordainketa-zerbitzuak: fondoak zertralizatzeko kontu korrontea

(50 KB) -- 12 - Banku elektronikoaren zerbitzuak

(35 KB) -- 13 - Leasinga

(34 KB) -- 15 - Txekeak eta ordaintzeko beste agiri bermatu batzuk

(37 KB) -- 16 - Akura kutxak eta beste gordailu batzuen zaintza

(78 Kb) -- 17 - Ordainketa-zerbitzuak: kreditu txartelak, zordunketa txartelak, aurreordainketako txartelak eta diru elektronikoa

(91 KB) -- 18 - Emandako beste zerbitzu batzuk

(91 KB) -- 20 - Balore merkatuko eragiketak eta zerbitzuak

(36 KB) -- 21 - BBVA factoring-a eta baieztapena

(46 Kb) -- 22 - Ordainketa-zerbitzuak: zerbitzu multzokatuak - Kontuak garbi

(43 Kb) -- 23 - Ordainketa-zerbitzuak: zerbitzu multzokatuak - Negozioak

(26 KB) -- 24 - Eperako gordailuak

(27 KB) -- 50 - Atzerriko monetan egindako eragiketetarako tarifaren baldintza orokorrak

(37 KB) -- 51 - Atzerriko erakundean emandako aurreabalak, abalak eta beste berme batzuk

(35 KB) -- 52 - Atzerriko erakundean emandako kreditu sinpleak eta dokumentu kredituak, onarpenak, erreserbarik gabekoak, isp98 eta dokumentuen kontrako ordaintzeko aginduak

(36 KB) -- 54 - Atzerriko monetan negoziazio bidez edo kobrantza kudeaketaren bidez hartutako bidalketa sinpleak edo dokumentu bidalketak

(40 KB) -- 55 - Atzerriko dokumentu kredituak, kreditu gutunak, erreserbarik gabekoak, isp98 eta ordaintzeko dokumentu aginduak

(26 KB) -- 56 - Dibisazko finantza maileguak eta finantziazioak

(25 KB) -- 57- Atzerriko billeteekin eta dibisekin egindako eragiketak

(24 KB) -- 59 - Dibisazko eperako eragiketak

(24 KB) -- 60 - Dibisen inguruko aukerak

(23 KB) -- 61 - Atzerriko monetan egindako helbideratzeak eta askotariko izapidetzeak

(28 KB) -- 62 - Atzerriko monetan izandako kudeaketa eta informazio gastuak

(23 KB) -- 63 - Atzerriko monetan egindako konpentsazio eragiketak

(26 Kb) -- 64 - Ordainketa-zerbitzuak: atzerriko monetako kontuak

(56 KB) -- 65 - Atzerriko monetako kreditu kontuak, maileguak, finantza efektuak, kreditu kontuan gainditutakoak eta efektu edo ziurtagirien gaineko aurrerakinak

(24 KB) -- 66 - Gerokoen merkatua (dibisetan)

(49 Kb) -- 67 - Ordainketa-zerbitzuak: atzerriarekin egindako transferentziak (EEE kanpo) eta barne merkatuan atzerriko monetan egindako transferentziak.

(30 KB) -- 68 - Atzerriko monetako txekeak eta bidaia-txekeak

(26 Kb) -- 69 - Ordainketa-zerbitzuak: diruaren bidalketa

Informacion contractual

Consulta el contrato tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiónvigente a esta fecha. En el proceso de contratación generaremos uno personalizado con tus datos.

Kontsultatu Zorroen Hautazko Kudeaketa Kontratua 

Consulta la versión 2/2016 del contrato tipo de gestión discrecional e individualizada de gestión global de carteras de inversión y del contrato de asesoramiento en materia de inversiones a los que hemos incorporado para tu información, entre otras, las modificaciones contractuales derivadas de la entrada en vigor de la normativa MiFID II. Aurreko bertsioak ez dira BBVAk bere bezeroekin sinatzen dituenak. 

Kontsultatu inbertsio-zorroetako kudeaketa hautazko eta banakakoaren kontratu mota. 

Kontsultatu inbertsio gaietako aholkularitzaren kontratua.

Consulta el Anexo I al contrato financiero Multicupón no Garantizado.

Dokumentua ikusi

 

Legezko dokumentazioa

Consulte en esta tabla la información relativa a los Bonos Estructurados, sus programas de emisión y sus respectivas series de Notas Estructuradas.

Interes tasak eta komisioak

Gordailu kontuetan gertatzen diren isilbideko zorpekoei eta kreditu kontuetan gertatzen diren isilbidezko gaindikinei aplikatu beharreko interes tasak eta komisioak.

(257 KB) -- 5/2012 zirkularra - 2. eranskina

Pertsona fisikoak diren bezero profil arruntekin maizenik egiten diren eragiketetan ohiko moduan praktikatutako edo eskainitako komisioen eta tasen inguruko hiruhileko informazioa.

(252 KB) -- 5/2012 zirkularra - 1. eranskina

Eragiketak

ERAKUNDEA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Urtea Hilabetea P Egoera Kod Ent
Urtea
2012
Hilabetea
01
P
--
Egoera
D
Kod
0010
Ent
0182
LEHENTASUNEZKO TASA 7,00
LEHENTASUNEZKO TASA
ERREFERENTZIAZKO BESTE TASAK
7,00
Nominala
Efektiboa
LEHENTASUNEZKO TASA
Kredituak eta Maileguak 3 hilabetetara
7,00
9,00
9,31
LEHENTASUNEZKO TASA
Kredituak eta Maileguak urtebetera
7,00
9,00
9,31
LEHENTASUNEZKO TASA
Kredituak eta Maileguak 3 urtetara
7,00
9,25
9,58
LEHENTASUNEZKO TASA
Ontzi Eraikuntzarako maileguak 5 urtetara baino gehiago (442/1994 ED)
7,00
11,50
12,01
LEHENTASUNEZKO TASA
Esport. Finantz. 90 egunetara
7,00
9,00
9,31
LEHENTASUNEZKO TASA
Urtebeteko deskontu finantzarioa
7,00
9,00
9,31
LEHENTASUNEZKO TASA
3 urtetarako deskontu finantzarioa
7,00
9,25
9,58
LEHENTASUNEZKO TASA
Kontsumorako maileguak
7,00
10,50
11,01
Etxebizitza erosteko maileguak
Etxebizitza erosteko maileguak

Tasa finkoko maileguak

5,70
5,85
Etxebizitza erosteko maileguak

Tasa aldakorreko maileguak

3,50
6,01
Etxebizitza erosteko maileguak

Kontsumitzaileak dituzten kontu korronteen zorpekoak 

8,41
8,75
Etxebizitza erosteko maileguak

Gainerako zorpekoak 

29,00
33,18
Etxebizitza erosteko maileguak

Kreditu kontuan neurria gainditu dutenak 

29,00
32,31

1. oharra - kontsumitzaileak dituzten kontu korronteen zorpekoei, 16/2011 Legeko 20.4. artikuluaren arabera, ezingo zaiei aplikatu diruaren interes legala 2,5 bider baino handiagoa den urteko tasa baliokidea eragiten duen interes tasa.

2. oharra - Erreferentzia tasak orientagarriak dira, kontratuan hitzartzen diren tasak alde batera utzi gabe. Etxebizitza erosteko hipotekako maileguetan, kontratuetako tasak aldian-aldian errebisatu daitezke, horrela kontratatzen bada. 

3. oharra - Kontu korronteko zorpekoek eta kontuetako gainditutako kredituek Bankuaren alde Zorpekoen edo Gainditutakoen komisioa eragingo dute, dagokionaren arabera. 

4. oharra - egoera honetan agertzen diren tasek ez dute ez komisiorik ez bestelako kargurik barne hartzen. (*) 3,50 lehenengo urtean, gainontzekoetarako, erakunde multzoko Hipoteka Maileguen batezbesteko tipo erreferentziazko indizea, Espainiako Bankuak argitaratuta, diferentzialik gabe. UTB kalkulatu da hamabost urteko eragiketa bat oinarri hartuta.

Indarrean jartzeko data: 2012 (urtea) 01 (hilabetea) 02 (eguna) 

Madrilen, 2012ko urtarrilaren 17an, sinatuta:  Jaime Saenz de Tejada Pulido

Baloreen zaintza eta/edo administrazioa

Zerbitzu telematikoen eta Internet bidezko bankuaren baldintzak.