Oportunidades para un futuro máis verde e xusto

Solucións que benefician a túa empresa e o medio ambiente

Queremos que a sostibilidade deixe de ser un concepto tan abstracto. Por iso, queremos financiar proxectos que beneficien as empresas ao tempo que contribúen a reducir o seu impacto ambiental.

Solucións que poden axudar a aforrar e a mellorar a sostibilidade do teu negocio

  • Redución de perda de enerxía.
  • Axuste do consumo enerxético segundo as necesidades da túa empresa.
  • Optimización do rendemento enerxético.
  • Incorporación de paneis solares para xerar a túa propia enerxía.
  • Apoio para encontrar o instalador que máis che compensa.
  • Aforro na túa factura e redución de pegada de carbono.
  • Renting de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
  • Aforro en combustible e redución de emisións.

Agropréstamo Conversión Ecolóxica

 • Un produto para apoiarte na senda cara a unha agricultura máis sostible.
 • Financiamento para o período de conversión dunha produción convencional a unha ecolóxica.

Estás buscando axudas públicas?

Os fondos europeos Next Generation están destinados a financiar proxectos relacionados con:

 • Sostibilidade: enerxías renovables, eficiencia enerxética, mobilidade sostible, etc.
 • Dixitalización: infraestruturas, formación, ciberseguridade ou intelixencia artificial.
 • Cohesión e igualdade: educación, sanidade, infraestruturas para dependentes e impulso da cultura e o deporte.

Queres coñecer o impacto ambiental da túa empresa?

Desenvolvemos unha ferramenta que che permite saber cal é o impacto ambiental da túa empresa e cal é a súa tradución a euros. Pode axudarche a descubrir por onde empezar a aforrar.

Queres saber máis sobre sostibilidade?

Máis información sobre sostibilidade nas empresas

 • Os cálculos de posibles aforros, ou os referentes ao dato de medida de impacto ambiental que provoca a súa empresa, serán sempre simples estimacións orientadoras, baseadas en estudos publicados por diversos organismos oficiais que facilitan datos das medias de consumos por sectores, tendo en consideración os prezos de mercado actuais, e en contraste cos extraídos dos seus movementos de conta enerxéticos domiciliados nas súas contas, coa súa previa autorización. Polo tanto, advírtese de que se poderían afastar da súa medida real se contásemos coa información completa da súa empresa. Por todo isto, os importes ou porcentaxes de aforro futuro que puidesen chegar a indicarse non deberán entenderse nunca como definitivos nin como promesa, por estaren baseados en informacións e estatísticas parciais. Polo tanto, é responsabilidade da empresa realizar os cálculos e medidas que precise antes de tomar decisións.
  Adicionalmente, para a correcta determinación do potencial aforro total, deberanse contemplar tanto o prazo e os gastos do posible financiamento como os gastos propios dos investimentos acometidos.
 • Este documento non constitúe oferta vinculante ou recomendación do BBVA para a contratación de calquera produto e/ou servizo, nin substitúe ou modifica a documentación precontractual e contractual correspondente que puidese contratarse no futuro, cuxa formalización estará sempre suxeita a análise e aprobación previa do BBVA.
 • O BBVA propón ao cliente que se informe sobre os trámites necesarios para intentar acceder ás diferentes axudas públicas e/ou subvencións, a través de varios partners [Minsait] que, a pedimento directo do cliente, realizarán cálculos orientadores usando as fontes legais emanadas das publicacións e/ou boletíns oficiais que os propios organismos públicos emitan, como partícipes nos diversos programas de canalización dos fondos. Todo isto co obxectivo de poder facilitar ferramentas útiles para que o cliente detecte as súas posibles necesidades financeiras complementarias, aínda que a concesión e acceso a estas posibles axudas ou subvencións non dependerá do BBVA, senón da idoneidade de cada solicitante e da elixibilidade de cada proxecto de investimento presentado. Téñase en conta, ademais, que cada comunidade autónoma, entidade local ou organismo público participante podería modificar os criterios para as solicitudes ou concesións.