Fondos europeos Next Generation

150.000 millóns de euros para impulsar a recuperación en España

Se es autónomo ou empresa e queres desenvolver un proxecto de sostibilidade, dixitalización ou cohesión e igualdade, podes solicitar as axudas electronicamente a través do noso colaborador Minsait (Indra).

Que son os fondos europeos Next Generation

A UE tiña previsto establecer un orzamento para desenvolver Europa entre 2021 e 2027. Debido á crise da COVID-19, ese orzamento incrementouse en 750.000 millóns de euros. Ese incremento é o que se coñece como fondos europeos Next Generation.

O obxectivo é relanzar a economía no curto prazo e mellorar a produtividade e o potencial de crecemento no medio e longo prazo.

Como podes aproveitar esta oportunidade

Os fondos europeos están destinados fundamentalmente a autónomos, empresas e corporacións, que son os principais motores da economía e da xeración de emprego.

A condición principal para acceder a eles é que o investimento se vaia destinar a proxectos relacionados con:

  • Sostibilidade: enerxías renovables, eficiencia enerxética, mobilidade sostible, etc.
  • Dixitalización: infraestruturas, formación, ciberseguridade ou intelixencia artificial.
  • Cohesión e igualdade: educación, sanidade, infraestruturas para dependentes e impulso da cultura e o deporte.

Podes facer a solicitude 100 % en liña

Desde o BBVA dámosche acceso a un proceso 100 % en liña para poderes solicitar as axudas públicas. A solicitude realízase a través dunha plataforma da empresa colaboradora Minsait (Indra).

No BBVA tamén financiamos proxectos sostibles

Estamos a impulsar un futuro máis verde e sostible. Unha das formas de conseguilo é ofrecendo financiamento para proxectos de eficiencia enerxética. Tanto se accedes aos fondos europeos Next Generation como se non, podes contar connosco.
Algunha dúbida sobre financiamento e fondos europeos Next Generation?
Se tes calquera dúbida sobre os fondos europeos Next Generation ou sobre como aliñar o teu proxecto coas axudas, déixanos os teus datos e contactaremos contigo.

Necesitas máis información?

Últimas publicacións sobre os fondos europeos Next Generation

As condicións dos fondos europeos Next Generation están suxeitas aos criterios legais marcados pola Unión Europea e/ou o Goberno de España.
O BBVA orientará o cliente sobre os trámites necesarios para intentar acceder ás diferentes axudas públicas e/ou subvencións, a través de varios socios que, a pedimento directo do cliente, realizarán cálculos orientadores usando as fontes legais emanadas das publicacións e/ou boletíns oficiais que os propios organismos públicos emitan, como partícipes nos diversos programas de canalización dos fondos. Todo iso co obxectivo de poder facilitar ferramentas útiles para que o cliente detecte as súas posibles necesidades financeiras complementarias, aínda que a concesión e o acceso a estas posibles axudas ou subvencións non dependerán do BBVA, senón da idoneidade de cada solicitante e da elixibilidade de cada proxecto de investimento presentado. Téñase en conta, ademais, que cada comunidade autónoma, entidade Local ou organismo público participante podería modificar os criterios para as solicitudes ou concesións.