Pla d'estalvi energètic BBVA per a empreses i autònoms

Pots estalviar diners estalviant en energia en el teu negoci

Si la teva empresa és més eficient, les despeses baixen i la petjada de carboni es redueix. Per ajudar-te a millorar aquesta eficiència, t'oferim el Plan de Ahorro Energético BBVA: un conjunt de productes i eines i una xarxa de gestors que t'ajudaran.

Canvia't a l'energia solar i estalvia en el teu negoci

 •  Aprofita el finançament amb condicions especials per a plaques solars. A més, el nostre soci energètic t'ofereix:

  • Instal·lació de panells amb un 5 % de descompte exclusiu per a clients BBVA.
  • Ajuda per cercar i tramitar les subvencions.

T'agradaria optimitzar la despesa energètica de la teva empresa?

Hem desenvolupat una eina que et permet saber quin és l'impacte ambiental de la teva empresa i quina és la seva traducció a euros. Pot ajudar-te a descobrir per on començar a estalviar.

Ets autònom? Hi ha eines específiques per a tu

Pots utilitzar el simulador d'estalvi energètic i el comparador de cotxe elèctric a l'app. T'ajudaran a veure com optimitzar algunes de les teves despeses més habituals.

Solucions de finançament per fer la transició cap a un negoci més sostenible

  • Reducció de pèrdua d'energia.
  • Ajustament del consum energètic segons les necessitats de la teva empresa.
  • Optimització de rendiment energètic.
  • Incorporació de panells solars per generar la teva pròpia energia.
  • Suport per trobar l'instal·lador que més et compensi.
  • Estalvi en la teva factura i reducció de la petjada de carboni.
  • Rènting de vehicles elèctrics i híbrids endollables.
  • Estalvi en combustible i reducció d'emissions.

Cerques ajudes públiques? Et presentem les opcions que més s'adeqüen al teu cas

T'ajudem a trobar la subvenció més adequada per complir els teus objectius d'estalvi i eficiència energètica amb Minsait.

Algunes preguntes que et poden sorgir

Més informació sobre estalvi i sostenibilitat a les empreses

 • Els càlculs de possibles estalvis o els referents a la dada de mesura d'impacte ambiental que provoca la vostra empresa seran sempre meres estimacions orientatives, basades en estudis publicats per diversos organismes oficials, que faciliten dades de les mitjanes de consums per sectors tenint en consideració els preus de mercat actuals, i en contrast amb els extrets dels vostres moviments de compte energètics domiciliats als vostres comptes, amb la vostra autorització prèvia. Per tant, s'adverteix que podrien allunyar-se de la mesura real que es podria obtenir si es tingués la informació completa de la vostra empresa. Per tot això, els imports o percentatges d'estalvi futur que es puguin arribar a informar no s'han d'entendre mai com definitius ni com a promesa, ja que estan basats en informacions i estadístiques parcials, i és responsabilitat de l'empresa fer els càlculs i mesures que calgui abans de prendre les seves decisions.
  Addicionalment, per a la correcta determinació del potencial estalvi total, caldrà tenir en compte tant el termini i les despeses del possible finançament, com les despeses pròpies de les inversions fetes.
 • Aquest document no constitueix cap oferta vinculant o recomanació de BBVA per a la contractació de cap producte o servei, ni substitueix o modifica la documentació precontractual i contractual corresponent als productes o serveis que es puguin contractar en el futur, la formalització dels quals estarà sempre subjecta a l'anàlisi i aprovació prèvies per part de BBVA.
 • BBVA pot orientar el client sobre els tràmits per accedir a les diferents ajudes públiques o subvencions, a través de diversos socis, que faran càlculs orientatius utilitzant les fonts legals dels mateixos organismes públics com a partícips en els diferents programes de canalització dels fons. La concessió i accés a les ajudes o subvencions no dependrà de BBVA, sinó de la idoneïtat de cada sol·licitant i projecte d'inversió presentat.
 • Els càlculs de possibles estalvis són sempre estimacions, basades en publicacions d'organismes oficials que faciliten dades de les mitjanes de consum per sectors, tenint en compte els preus de mercat actuals i contrastant les dades extretes dels moviments del seu compte de subministraments energètics amb la seva autorització prèvia, i és responsabilitat de l'empresa fer els càlculs i mesures que calgui abans de prendre les seves decisions.