Oportunitats per a un futur més verd i just

Solucions que beneficien la teva empresa i el medi ambient

Volem que la sostenibilitat deixi de ser un concepte tan abstracte. Per això, volem finançar projectes que beneficiïn les empreses i, alhora, contribueixin a reduir el seu impacte ambiental.

Solucions que poden ajudar a estalviar i millorar la sostenibilitat del teu negoci

  • Reducció de pèrdua d'energia.
  • Ajustament del consum energètic segons les necessitats de la teva empresa.
  • Optimització de rendiment energètic.
  • Incorporació de panells solars per generar la teva pròpia energia.
  • Suport per trobar l'instal·lador que més et compensi.
  • Estalvi en la teva factura i reducció de la petjada de carboni.
  • Rènting de vehicles elèctrics i híbrids endollables.
  • Estalvi en combustible i reducció d'emissions.

Agropréstec Conversió Ecològica

 • Un producte per emprendre el camí cap a una agricultura més sostenible.
 • Finançament per al període de conversió d'una producció convencional a una d'ecològica.

Cerques ajudes públiques?

Els fons europeus Next Generation estan destinats a finançar projectes relacionats amb:

 • Sostenibilitat: energies renovables, eficiència energètica, mobilitat sostenible, etc.
 • Digitalització: infraestructures, formació, ciberseguretat o intel·ligència artificial.
 • Cohesió i igualtat: educació, sanitat, infraestructures per a dependents i impuls de la cultura i l'esport.

Vols conèixer l'impacte ambiental de la teva empresa?

Hem desenvolupat una eina que et permet saber quin és l'impacte ambiental de la teva empresa i quina és la seva traducció a euros. Pot ajudar-te a descobrir per on començar a estalviar.

Vols més informació sobre sostenibilitat?

Més informació sobre sostenibilitat a les empreses

 • Els càlculs de possibles estalvis o els referents a la dada de mesura d'impacte ambiental que provoca la vostra empresa seran sempre meres estimacions orientatives, basades en estudis publicats per diversos organismes oficials, que faciliten dades de les mitjanes de consums per sectors tenint en consideració els preus de mercat actuals, i en contrast amb els extrets dels vostres moviments de compte energètics domiciliats als vostres comptes, amb la vostra autorització prèvia. Per tant, s'adverteix que podrien allunyar-se de la mesura real que es podria obtenir si es tingués la informació completa de la vostra empresa. Per tot això, els imports o percentatges d'estalvi futur que es puguin arribar a informar no s'han d'entendre mai com definitius ni com a promesa, ja que estan basats en informacions i estadístiques parcials, i és responsabilitat de l'empresa fer els càlculs i mesures que calgui abans de prendre les seves decisions.
  Addicionalment, per a la correcta determinació del potencial estalvi total, caldrà tenir en compte tant el termini i les despeses del possible finançament, com les despeses pròpies de les inversions fetes.
 • Aquest document no constitueix cap oferta vinculant o recomanació de BBVA per a la contractació de cap producte o servei, ni substitueix o modifica la documentació precontractual i contractual corresponent als productes o serveis que es puguin contractar en el futur, la formalització dels quals estarà sempre subjecta a l'anàlisi i aprovació prèvies per part de BBVA.
 • BBVA proposa al client que s'informi sobre els tràmits necessaris per intentar accedir a les diferents ajudes públiques o subvencions, a través de diversos socis [Minsait], que, a petició directa del client, faran càlculs orientatius, utilitzant les fonts legals emanades de les publicacions i butlletins oficials que els mateixos organismes públics emetin, com a partícips en els diversos programes de canalització dels fons. Tot això, amb l'objecte de poder facilitar eines útils perquè el client detecti les seves possibles necessitats financeres complementàries, per bé que la concessió i accés a aquestes possibles ajudes o subvencions no dependrà de BBVA, sinó de la idoneïtat de cada sol·licitant i de l'elegibilitat de cada projecte d'inversió presentat. Cal tenir en compte, a més, que cada comunitat autònoma, entitat local o organisme públic participant podria modificar els criteris per a les sol·licituds o concessions.