O día a día dunha empresa xera emisións de CO₂

Pero cantas? Sempre é difícil saber canto contaminamos. Deixámosche algúns exemplos para que teñas unha referencia.

Estes son algúns exemplos

No BBVA queremos axudarte no teu compromiso co medio ambiente

Por iso creamos toda unha gama de produtos e servizos sostibles cos que poderás aforrar, reducir o consumo diario de enerxía e financiar proxectos de renovación e eficiencia enerxética.

Estes son algúns dos nosos produtos

Queres saber máis sobre eficiencia enerxética?

Os cálculos de aforros serán simples estimacións baseadas en estudos publicados en diferentes publicacións oficiais, pois trátase de datos medios do sector que se poderían afastar da medida real ata que vostede facilite a información completa e datos reais da súa empresa. Adicionalmente, para a determinación do aforro en termos reais, deberase contemplar o prazo de amortización e os gastos do financiamento dos investimentos acometidos. Este documento non constitúe oferta vinculante ou recomendación do BBVA para a contratación de calquera produto e servizo, nin substitúe ou modifica a documentación precontractual e contractual correspondente que se puidesen contratar no futuro. Formalización suxeita a análise e aprobación previas por parte do BBVA.