Renting de coches - BBVA Autorenting

Os teus especialistas en renting de coches.

O vehículo que necesitas

A unha cota competitiva e con grandes vantaxes.
 • Coches para a túa empresa a unha cota competitiva.
 • Sen necesidade de adquirir o vehículo en propiedade.
 • Renting por unha cota fixa mensual: inclúe seguro e gastos de mantemento.
 • ALD Automotive é o arrendador.

Oferta Península e Baleares

Para máis información: infocomercial@bbvaautorenting.es

Consulta a nosa oferta de vehículos para as Canarias

Ofrecémosche o coche de renting que necesitas a unha cota competitiva.

 • Grande oferta de vehículos.
 • Grandes vantaxes económicas, contables, fiscais e de outsourcing.
 • Excelentes servizos de xestión e de mantemento. 

Contacta connosco

Como funciona?

 • Coñece as características Autorenting:

  • Poderás arrendar calquera vehículo turismo, comercial, derivado de turismo ou industrial ata 3.500 kg comercializado en calquera concesionario oficial do territorio nacional. 
  • O prazo de alugamento será de entre 12 e 60 meses. 
  • Libre elección de quilometraxe entre 10.000 e 200.000 km totais. 
  • Ao finalizar o contrato escolle se queres devolver o vehículo, ampliar o contrato un ano máis ou comprar o ben segundo o prezo de mercado. 

  Este contrato non admite subrogacións. 

Vantaxes económicas

  • Importante aforro económico.
  • Dispón do vehículo sen desembolso inicial.
  • Impacto nulo da inflación.
  • Non inmobiliza recursos xa que non figura no activo.
  • Economías de escala por grandes volumes de compra.
  • Aforra gastos de administración ao estaren subcontratados (outsourcing).

Vantaxes contables

  • Non activa balances.
  • Mellora de ratios financeiras.
  • Non crea endebedamento.
  • Factura única e pechada.
  • Imputación de cotas como gasto.
  • Control orzamentario.

Vantaxes fiscais

  • As cotas pagadas son gasto fiscalmente deducible (*).
  • IVE soportado deducible (*).

  (*) En función das disposicións legais en vigor. 

Vantaxes de outsourcing

  • Asesoramento especializado.
  • Libre elección de marca, modelo, versión, prazo e quilometraxe.
  • Aforro en tempo, recursos e diñeiro. Maior rendemento empresarial.
  • Con BBVA Autorenting a imaxe da súa empresa mellorará xa que vostede e os seus empregados sempre circularán coas últimas novidades automobilísticas, ademais de gozar dunha total seguridade.

  Se desexas máis información, podes achegarte á túa oficina habitual do BBVA, onde te informaremos en detalle; ou ben podes obter información a través de autorenting.sac@grupobbva.com ou no noso centro de atención telefónica 901 11 73 00.

  Tamén podes solicitar máis información sobre a oferta de renting a través de infocomercial@bbvaautorenting.es ou no teléfono 901 30 30 30. 

Información legal
ALD Automotive S.A.U. é o arrendador e o único responsable do cumprimento das obrigas deste documento. É unha empresa allea ao Grupo BBVA e usa a marca BBVA AUTORENTING licenciada por BBVA, S.A.


Renting de coches
Un alugamento non financeiro a longo prazo que inclúe a xestión do mantemento do ben e os seus servizos, garantindo o bo estado e funcionamento ata a finalización do contrato, mediante o pagamento dunha cota periódica. Calquera persoa xurídica (pública e privada) ou calquera persoa física que sexa traballadora por conta propia é susceptible de contratar un renting. É máis caro o renting de coches ca a compra? Se temos en conta todas as variables: mantementos en concesionarios oficiais, cambio de pneumáticos arredor dos 40.000 km, seguro a todo risco, etc., sairanos un aforro a favor do renting duns 3.000 € aproximadamente. Este aforro é debido ás economías de escala e aos grandes volumes de compra.