Que tipos de seguros de vida existen?

Explicámosche cantos tipos de seguros de vida existen e cal pode ser o máis apropiado en función das circunstancias.
Cada vez máis persoas optan por contratar un seguro de vida. De feito, calcúlase que ata o 50 % dos españois ten un. Xa sexa por ter unha maior tranquilidade ante imprevistos como morte prematura ou incapacidade, un seguro de vida garante a protección dos seres queridos no caso de que se deixen de ter os ingresos principais. Porén, hai tres clases de seguros de vida e cada un ofrece unha serie de beneficios distintos. Algúns destes beneficios inclúen unha maior seguridade financeira ou a tranquilidade de poder gozar dunha xubilación sen preocupacións. Neste artigo explicamos os tres tipos de seguros de vida: seguros de falecemento ou risco, seguros de supervivencia e os seguros mixtos.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Seguros de falecemento ou de risco

Os seguros de risco implican o pagamento dunha indemnización no caso de que o asegurado faleza ou sufra unha incapacidade conforme o que se establece no contrato de seguro. O pagamento realízase, conforme o que se establece no contrato de seguro, despois de que se acredite esta situación procedendo a extinguir este. Este tipo de seguro adóitase contratar co obxectivo de protexer a estabilidade económica dos familiares do asegurado.

Ademais, dentro dos seguros de risco, existen dúas modalidades: os seguros temporais e os seguros de vida enteira. Os primeiros adoitan ter unha duración dun ano, tras o cal o cliente pode optar por renovalo ou non. Doutra banda, os seguros de vida enteira cobren o asegurado ata que este falece. en todo caso, nos seguros de risco temporais, o capital que se paga ao final do prazo estipulado pode ser constante, crecente ou decrecente, mentres que nos seguros de risco de vida enteira o capital sempre é constante.

Por último, outra diferenza entre estes seguros son as primas. Nos seguros temporais as primas poden ser renovables, en cuxo caso van aumentando a medida que pasa o tempo, ou constantes, é dicir, sempre se paga a mesma cantidade en todos os períodos. No caso dos seguros de vida enteira, tamén hai dúas opcións no referente ás primas, que poden ser vitalicias ou temporais. No primeiro dos casos, realízase un pagamento periódico ata que o asegurado falece, mentres que no segundo págase só durante un tempo, aínda que a cobertura se estende ata o falecemento do asegurado.

Seguros de supervivencia ou de aforro

Outro tipo moi común de seguro de vida é o seguro de aforro, a través do que se obtén un capital ao final dun prazo convido, sempre e cando o asegurado non faleza con anterioridade a este. Normalmente, este tipo de seguro contrátase co obxectivo de complementar as prestacións de xubilación, aínda que en moitos casos tamén se fai para contar cunha serie de aforros e, con eles, facer fronte a imprevistos ou deixar certa cantidade de diñeiro aos beneficiarios do tomador.

Seguros mixtos

Doutra banda, que ocorre se unha persoa desexa ter un seguro que asegure o aboamento dunha prestación aos seus beneficiarios no caso de falecemento e ademais quere contar cun plan de aforro para a xubilación? Ben, nese caso, o máis axeitado sería contratar o que se coñece como un seguro mixto. Este tipo de seguro de vida combina os beneficios dun seguro de risco coas vantaxes dun seguro de aforro. No caso de que o tomador faleza antes do prazo acordado, os beneficiarios recibirán unha indemnización, e no caso de sobrevivir ao devandito prazo, o asegurado recibirá unha prestación.

Este tipo de seguro de vida é un dos máis completos. Ademais, o prazo de vencemento que se adoita fixar nun seguro mixto adoita coincidir co da xubilación, polo que se cobre todo o ciclo laboral do asegurado.

Que seguro é o máis apropiado?

Nunca é demasiado pronto para empezar a pensar nun seguro de vida, aínda que é certo que cada persoa ten nunha situación única e conta cunhas necesidades distintas. Mentres un seguro de risco prevén ante calquera accidente ou evento inesperado segundo o que se contrate, os seguros de aforro supoñen unha forma sinxela e fácil de aforrar para o futuro. Por iso, na maioría dos casos, adóitase contratar un seguro mixto, que proporciona os beneficios de ambos os dous tipos de seguros de vida.

Moitas veces tamén xorde a dúbida de se realmente cómpre contar cun seguro de vida ou non. Normalmente non se adoita empezar a pensar nun ata que se ten unha familia e obrigas pendentes coas que cumprir, como hipotecas ou fillos estudando, aínda que como ben dixemos, un seguro de vida non só é útil como prevención ante o falecemento do principal contribuidor económico do fogar, senón tamén como unha forma de aforro.

Por último, é importante ter na mente unha serie de cousas cando se toma a decisión de contratar un seguro de vida. Por unha banda, débese ter en conta a capacidade financeira que o tomador vai ter para afrontar as primas durante o prazo establecido, xa que nalgúns casos, como nos seguros de risco, non haberá opción de recuperar as primas que xa se pagaron. Doutra banda, tamén se ten que ter en conta que na maioría dos casos o prezo aumentará a medida que aumenta a idade do asegurado.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Seguros de vida BBVA

Se estás a pensar en contratar un seguro de vida, o Grupo BBVA conta cunha gran variedade de opcións de seguros, todas as que aquí vimos, con excelentes indemnizacións por falecemento ou accidente, así como con notables coberturas en caso de enfermidade. Bota unha ollada ás opcións en bbva.es e empeza hoxe a prepararte para os imprevistos do mañá.
CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.