PPA

O Plan de Previsión Asegurado, tamén denominado PPA, é un plan de aforro que permite acumular un aforro para a xubilación, coas mesmas vantaxes fiscais que os plans de pensións. 

Para coñecer mellor que é un plan de previsión asegurado, hai que ter en conta que se contrata mediante un seguro de vida-aforro, polo que, en caso de falecemento do asegurado, os beneficiarios recibirán as achegas capitalizadas ata a data do falecemento. Trátase dun plan previsión a longo prazo.

Tamén che podería interesar

  • Comeza a planificar a túa xubilación cos plans de pensións do BBVA e goza de vantaxes fiscais.