Que é e como se tramita un sinistro

É importante saber en que consiste exactamente un sinistro e como se xestiona a súa tramitación entre o asegurado e a aseguradora
Seguros de fogar, de coche, de saúde, de mascota… a lista é interminable e correspóndese, máis ou menos, con todos os problemas e eventualidades aos que nos podemos enfrontar na vida. Para iso están os seguros, como uns gardiáns silenciosos que só actúan no momento en que os necesitamos e conforme ao establecido na póliza. E ese momento chámase sinistro.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.
Existe todo tipo de sinistros: un accidente de coche, a rotura dunha tubaxe na casa, unha lesión, a perda dunha colleita por unha forte tormenta… En definitiva, o sinistro é aquel feito fortuíto para o que estamos asegurados na póliza e que, en caso de ocorrer, activa a protección do noso seguro, que deberá restituír total ou parcialmente o custo que ese suceso puidese ter para nós.

Como se debe actuar en caso de sinistro?

Un sinistro sempre é un feito fortuíto que nos pode provocar nerviosismo e dúbidas. Nestes casos é importante manter a calma e lembrar uns sinxelos pasos que a maioría de compañías aseguradoras recomendan aos seus clientes e que, de feito, veñen recollidos na Lei 50/1980 sobre o contrato de seguro.

 • Intentar paliar o dano: sempre que teña lugar un sinistro, o asegurado deberá intentar que o dano provocado non vaia a máis. Por exemplo, se se rompe unha tubaxe no cuarto de baño do noso fogar, o primeiro que deberemos facer é cortar a chave de paso e intentar previr que o resto da casa sufra as consecuencias desa rotura. Cabe dicir, por iso, que a seguridade persoal prima sempre sobre calquera ben material.
 • Comunicar o sinistro: unha vez que a situación se estabilizou, o asegurado deberá dar parte ao seu seguro, informándoo da maneira máis completa posible de todos os detalles que rodean o sinistro. Pode que a compañía de seguros dea ao asegurado instrucións sobre como reducir os danos producidos polo sinistro. A lei prevé un prazo máximo de sete días para dar este aviso á compañía de seguros.
 • Ademais, se o sinistro afectou outras persoas e temos coñecemento de que o noso seguro pode cubrir os danos que se producisen, deberemos informar esas persoas da existencia do referido seguro.
 • Da mesma forma, se o sinistro foi provocado por unha terceira persoa e esta se ofrece a facerse cargo dos danos, deberemos informar o noso seguro deste feito.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Estas son as claves para actuar ante un sinistro. Unha vez que a nosa aseguradora ten coñecemento do sinistro, comeza un trámite que adoita seguir os seguintes pasos.

 • Apertura do expediente: O cliente pode comunicar a alta do sinistro a través do teléfono de atención ao cliente habilitado para iso ou ben desde a súa oficina. Cando a aseguradora recibe a información do sinistro, ábrese un expediente que incluirá todos os datos relativos ao suceso.
 • Estudo do sinistro: tras a apertura do expediente, a compañía aseguradora realiza un primeiro estudo para comprobar que o sinistro está cuberto polas garantías da póliza contratada. Se o noso seguro cobre os danos, a compañía farase cargo de restituílos ou de indemnizar por eles. En caso contrario, a aseguradora pode rexeitalo.
 • Valoración do sinistro: se a aseguradora se fai cargo do sinistro, comeza a fase de valoración dos danos. Neste momento, estudaranse as causas do sinistro e cuantificarase cal debe ser a contía pola que o noso seguro nos debe indemnizar ou ben pola que o cliente pode reparar o dano sufrido.
 • Resolución do sinistro: toda esta tramitación desemboca na resolución do sinistro mediante o pagamento dunha indemnización económica ou ben mediante a reparación do dano sufrido sempre que o proceso transcorrese con normalidade e de acordo ao estipulado pola póliza. Polo contrario, a aseguradora pode rexeitar indemnizarnos se existiron irregularidades ou o perito determina que os danos non están cubertos pola póliza que temos contratada. Polo contrario, a aseguradora pode indemnizar parcialmente se a contratación de capitais non fose correcta ou rexeitar indemnizarnos en caso de que existisen irregularidades ou o perito determine que os danos non están cubertos pola póliza que temos contratada.

De maneira resumida, este é o proceso de tramitación dun sinistro desde que acontece ata que finaliza coa resolución definitiva do sinistro.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.