Que seguros son obrigatorios

En función da túa actividade profesional ou da túa situación persoal, é posible que teñas a obriga de contratar algún seguro. Coñece se este é o teu caso.
En España, que un seguro sexa obrigatorio ou non está fixado por unha lei, un regulamento ou un convenio colectivo. En total, no noso país hai máis de 800 seguros obrigatorios. Neste sentido, e coa intención de conseguir unha maior seguridade xurídica e simplificar dalgunha maneira a súa busca, a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (DXSFP) creou a partir de 1 de xaneiro de 2016 un Rexistro Público de Seguros Obrigatorios xestionado polo Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) no que se recompilan todos os seguros obrigatorios esixidos no territorio do Estado con independencia do órgano lexislativo que o ditase.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Como sei se teño que contratar seguros obrigatorios?

Desde a páxina web do Consorcio de Compensación de Seguros podes acceder a estas listaxes e coñecer todos os seguros a partir de distintos criterios tales como a data de entrada en vigor, as actividades para as que son esixidos eses seguros obrigatorios, a categoría legal das normas que os regulan ou o ámbito de aplicación (estatal ou autonómico) en que funcionan.

Agora ben, para que teñas unha idea, a seguir informámoste dalgunhas das circunstancias que te obrigarán a contratar seguros obrigatorios. Para que che sexa máis fácil localizalas, separámolas en dous grupos: circunstancias de índole laboral ou profesional, por un lado, e circunstancias propias do ámbito persoal e privado, por outro.

En función da actividade profesional, poden ser obrigatorios estes seguros:

 • Xestores de bens inmobles: tanto os taxadores como os promotores de vivenda deben contratar un seguro obrigatorio. Mentres que no caso dos primeiros deben ser cubertos os posibles danos derivados dunha taxación –o que é, por exemplo, imprescindible para a concesión dunha hipoteca–, os segundos débense asegurar ante posibles danos materiais ou avarías nos inmobles que manexen. Neste ámbito, ademais, existe o seguro coñecido como “decenal”, que comporta unha garantía de 10 anos por parte das promotoras sobre posibles estragos estruturais que poidan xurdir.
 • Seguros para profesionais do deporte. Se formas parte dunha federación profesional, isto é, se es un profesional do deporte, será necesario que contrates un seguro ante posibles danos derivados da túa actividade.
 • Sociedades profesionais. As sociedades profesionais deberán facerse cargo, en caso de demandas ou danos a terceiros, das indemnizacións derivadas da súa responsabilidade civil. Por iso, as sociedades deste tipo están obrigadas a contratar un seguro que cubra eses supostos, que poden ser millonarios.
 • Empresas de transporte. Todas as persoas que viaxen cun título de transporte terán que estar amparadas polo seguro obrigatorio de viaxeiros (SOV). Mediante este seguro, o encargado de xestionar o transporte terá cubertos todos os danos derivados dos accidentes que sufran os seus pasaxeiros, tanto durante a viaxe como inmediatamente despois.
 • Seguros para particulares en convenios colectivos. Os convenios colectivos poden supor, nalgúns casos, a obriga ao particular de contraer un seguro de vida ou de accidentes. Isto depende certamente do tipo de actividade realizada e do perfil de risco desta.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

No ámbito privado e de lecer, poden ser obrigatorios estes seguros:

 • Seguro de responsabilidade civil obrigatoria para vehículos de motor: obrigatorio non é só o seguro de automóbil (SOA), cuxa ausencia se sanciona coa inmobilización do vehículo e unha multa de ata 3.005 €, senón tamén un seguro para todos os demais vehículos motorizados terrestres (coches, motos, ciclomotores, etc.) e mariños (embarcacións de recreo ou deportivas, motos acuáticas, etc.). Recentemente, ademais, deben ser asegurados os drons, tal e como se recolleu no Real decreto-lei 8/2014.
 • Seguro de caza que cubra a responsabilidade civil dos cazadores. Tal e como regula a Lei 1/1970 de caza, todo cazador deberá contar cun seguro de responsabilidade civil para indemnizar polos danos causados a outras persoas durante o exercicio da caza.
 • Animais de raza “potencialmente” perigosa. Segundo regula a Lei 50/1999, de 23 de decembro, é obrigatorio estar asegurado ante a tenza de animais potencialmente perigosos. Entre estes animais encóntranse algunhas razas caninas, como por exemplo os pitbull, pero tamén outras razas.

Como ves, a obrigatoriedade reside en diferentes aspectos, aínda que na maioría dos casos se trata de cubrir a responsabilidade civil do profesional ou do cidadán. Se consideras que pola túa situación profesional ou privada tes que contratar un seguro obrigatorio, o mellor é solicitar información e que te asesoren sobre o que máis che conveña.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.