Què és i com es tramita un sinistre

És important saber en què consisteix exactament un sinistre i com es gestiona la tramitació entre assegurat i asseguradora
Assegurances de la llar, de cotxe, de salut, de mascota… La llista és interminable i es correspon, més o menys, amb tots els problemes i eventualitats amb què ens podem trobar a la vida. Per a això hi ha les assegurances, que són com uns guardians silenciosos que només actuen en el moment en què els necessitem i d'acord amb el que estableix la pòlissa. I aquest moment es diu sinistre.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.
Hi ha tota mena de sinistres: un accident de cotxe, el trencament d'una canonada a casa, una lesió, la pèrdua d'una collita per una fort tempesta… En definitiva, el sinistre és aquell fet fortuït per al qual estem assegurats en la pòlissa i que, en cas d'ocórrer, activa la protecció de la nostra assegurança, que haurà de restituir totalment o parcialment el cost que aquest succés hagi pogut tenir per a nosaltres.

Com s'ha d'actuar en cas de sinistre?

Un sinistre sempre és un fet fortuït que ens pot provocar nerviosisme i dubtes. En aquests casos és important mantenir la calma i recordar uns senzills passos que la majoria de companyies asseguradores recomanen als seus clients i que, de fet, estan recollits a la Llei 50/1980 sobre el contracte d'assegurança.

 • Intentar pal·liar el dany: sempre que tingui lloc un sinistre, l'assegurat haurà d'intentar que el dany provocat no vagi a més. Per exemple, si es trenca una canonada a la cambra de bany de la nostra llar, el primer que haurem de fer és tallar la clau de pas i intentar prevenir que la resta de la casa pateixi les conseqüències d'aquest trencament. Cal dir, però, que la seguretat personal preval sempre sobre qualsevol bé material.
 • Comunicar el sinistre: una vegada que la situació s'ha estabilitzat, l'assegurat l'hi haurà de comunicar a la seva asseguradora, informant-la de la manera més completa possible de tots els detalls relacionats amb el sinistre. Pot ser que la companyia d'assegurances doni a l'assegurat instruccions sobre com reduir els danys produïts pel sinistre. La llei preveu un termini màxim de set dies per donar aquest avís a la companyia d'assegurances.
 • A més, si el sinistre ha afectat altres persones i tenim coneixement que la nostra assegurança pot cobrir els danys que s'hagin produït, haurem d'informar aquestes persones de l'existència d'aquesta assegurança.
 • De la mateixa forma, si el sinistre ha estat provocat per una tercera persona i aquesta s'ofereix a fer-se càrrec dels danys, haurem d'informar la nostra assegurança d'aquest fet.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Aquestes són les claus per actuar davant d'un sinistre. Un cop que la nostra asseguradora té coneixement del sinistre, comença un tràmit que sol seguir els passos següents.

 • Obertura de l'expedient: El client pot comunicar l'alta del sinistre a través del telèfon d'atenció a clients habilitat per a això o bé des de la seva oficina. Quan l'asseguradora rep la informació del sinistre, s'obre un expedient que inclourà totes les dades relatives a aquest succés.
 • Estudi del sinistre: després de l'obertura de l'expedient, la companyia asseguradora fa un primer estudi per comprovar que el sinistre es troba cobert per les garanties de la pòlissa contractada. Si la nostra assegurança cobreix els danys, la companyia es farà càrrec de restituir-los o d'indemnitzar-nos per aquests. En cas contrari, l'asseguradora pot rebutjar-ho.
 • Valoració del sinistre: si l'asseguradora es fa càrrec del sinistre, comença la fase de valoració dels danys. En aquest moment, s'estudiaran les causes del sinistre i es determinarà quina ha de ser la quantia per la qual la nostra assegurança ens ha d'indemnitzar o bé per la qual el client pot reparar el dany sofert.
 • Resolució del sinistre: tota aquesta tramitació desemboca en la resolució del sinistre mitjançant el pagament d'una indemnització econòmica o bé mitjançant la reparació del dany sofert, sempre que el procés hagi transcorregut amb normalitat i d'acord amb l'estipulat per la pòlissa. D'altra banda, l'asseguradora pot rebutjar indemnitzar-nos si hi ha hagut irregularitats o si el pèrit determina que els danys no estan coberts per la pòlissa que tenim contractada. L'asseguradora també pot indemnitzar-nos parcialment si la contractació de capitals no ha estat correcta o rebutjar d'indemnitzar-nos en cas que hi hagi hagut irregularitats o si el pèrit determina que els danys no estan coberts per la pòlissa que tenim contractada.

De manera resumida, aquest és el procés de tramitació d'un sinistre des que es produeix fins que finalitza amb la resolució definitiva del sinistre.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.