Que é un SIALP? Seguro individual de aforro a longo prazo

Coñece como funciona este tipo de seguro de aforro

Na actualidade, existe unha oferta moi variada de produtos de aforro no mercado que permiten planificar os aforros para o futuro e que posibilitan crear un bo “colchón” económico unha vez que se chega á idade de xubilación.

Neste caso, ímonos a centrar nos plans de aforro a longo prazo, coñecidos tamén como PALP.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Antecedentes

Coa reforma fiscal de 2015, a Lei 26/2014 do 27 de novembro introduce un novo instrumento de aforro a longo prazo, coñecido como plan de aforro a longo prazo ou plan de aforro 5 e que se pode instrumentar a través dun seguro de vida (SIALP: seguros individuais de vida/aforro a longo prazo) ou ben a través dun depósito bancario (CIALP: contas individuais de aforro a longo prazo). Como xa veremos, o principal atractivo de ambos os dous é que están exentos fiscalmente se se manteñen polo menos durante 5 anos e cun límite máximo de achega anual de 5.000 euros.

Ademais, hai que ter en conta que só é posible ter contratado un destes produtos financeiros (seguro de vida SIALP ou depósito bancario CIALP), xa que, segundo a lexislación, “un contribuínte só poderá ser titular de forma simultánea dun plan de aforro a longo prazo”. Polo tanto, as achegas pódense facer só a través dun ou sucesivos seguros individuais de vida (SIALP) ou depósitos e contratos financeiros (CIALP).

Que é un SIALP?

Trátase dun seguro de vida que trata de fomentar o aforro a longo prazo con certas vantaxes fiscais e que proporciona aos clientes a seguridade de contar cun tipo de xuro certo durante todo o período do seu investimento e, polo tanto, ofrece un capital a vencemento coñecido de antemán no momento de realizar a achega.

Achegas, rescate e funcionamento

Como xa adiantamos ao inicio, as achegas máximas anuais ao produto son de 5000 euros, conforme ao que se establece na correspondente normativa.

Este importe non vai computar nos límites máximos de achega a outros produtos de aforro previsional (plans de pensións, plans de previsión asegurada, PIAS, plans de emprego…).

Os rendementos que xeran as achegas ao SIALP non se teñen en conta para os efectos dese límite. Este produto permítelle ao cliente, en caso de precisar liquidez, a posibilidade de rescatar totalmente o valor do seguro. O cliente poderá tamén solicitar a mobilización íntegra a outro seguro individual de aforro a longo prazo (SIALP) ou conta individual de aforro a longo prazo (CIALP). Non se permite realizar un rescate parcial nin unha mobilización parcial.

O produto é un SIALP coas prestacións garantidas ao vencemento do contrato. No entanto, se se exercitase o rescate total ou a mobilización íntegra, en función das condicións de mercado, o valor rescatado ou mobilizado pode ser inferior ás achegas realizadas.

Con todo, o asegurado, sempre que manteña o compromiso de rescatar o seu aforro máis alá do período establecido de polo menos 5 anos e cumpra co límite de achega de 5000 euros anuais, desfrutará do atributo máis potente do produto: poder deixar exentos de tributación todos os rendementos xerados até a data do rescate.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

No caso de que, con anterioridade á finalización do prazo de 5 anos previstos, se produza o rescate ou se incumpra o límite de achega de 5000 euros anuais, a entidade deberá practicar a retención ou pagamento a conta correspondente sobre os rendementos de capital mobiliario positivo obtido dende a apertura do plan, inclusive os que puidesen obterse con motivo da extinción do mesmo.

Acadada a data do vencemento, ao cabo de polo menos 5 anos, o cliente sempre poderá volver renovar o seu aforro consolidado nun novo SIALP, mantendo a antigüidade do seu plan e, consecuentemente, a vantaxe fiscal.

Para finalizar, outro aspecto a ter en conta é o compoñente de seguro de vida do SIALP que garante, no caso de falecemento do asegurado antes da data de vencemento do contrato, a favor dos beneficiarios designados para tal fin, un capital equivalente ao 101,5 % das primas achegadas.

En definitiva, este produto ofrecerá rendibilidade, seguridade e garantía aos clientes, que en todo momento coñecerán o resultado do seu investimento ao vencemento da póliza, xunto cunha fiscalidade moi favorable.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.