Què és una AIELT: Assegurança individual d'estalvi a llarg termini

Coneix com funciona aquest tipus d'assegurança d'estalvi

Avui dia, hi ha una oferta molt variada de productes d'estalvi en el mercat que permeten planificar els estalvis per al futur i que permeten crear un bon “matalàs” econòmic un cop arribada l'edat de jubilació.

En aquest cas, ens centrarem en els plans d'estalvi a llarg termini, coneguts també com a PELT.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Antecedents

Amb la reforma fiscal de 2015, la Llei 26/2014, de 27 de novembre, introdueix un nou instrument d'estalvi a llarg termini, conegut com a Pla d'Estalvi a Llarg Termini o Pla d'Estalvi 5 i que es pot instrumentar a través d'una assegurança de vida (AIELT: assegurances individuals de vida/estalvi a llarg termini) o bé a través d'un dipòsit bancari (CIELT: comptes individuals d'estalvi a llarg termini). Com ja veurem, el principal atractiu d'ambdós productes és que estan exempts fiscalment si es mantenen almenys durant 5 anys i amb un límit màxim d'aportació anual de 5.000 euros.

A més, cal tenir en compte que només es pot tenir contractat un d'aquests productes financers (assegurança de vida AIELT o dipòsit bancari CIELT), ja que, segons la legislació, “un contribuent només pot ser titular de forma simultània d'un pla d'estalvi a llarg termini”. Per tant, les aportacions es poden fer només a través d'una o de successives assegurances individuals de vida (AIELT) o dipòsits i contractes financers (CIELT).

Què és una AIELT

Es tracta d'una assegurança de vida que tracta de fomentar l'estalvi a llarg termini amb determinats avantatges fiscals i que proporciona als clients la seguretat de disposar d'un tipus d'interès cert durant tot el període de la seva inversió i, per tant, ofereix un capital a venciment conegut per endavant en el moment de fer l'aportació.

Aportacions, rescat i funcionament

Com ja hem avançat a l'inici, les aportacions màximes anuals al producte són de 5.000 euros, de conformitat amb el que estableix la normativa corresponent.

Aquest import no computarà en els límits màxims d'aportació a altres productes d'estalvi previsional (plans de pensions, plans de previsió assegurats, PIES, plans d'ocupació…).

Els rendiments que generen les aportacions a l'AIELT no es tenen en compte a l'efecte d'aquest límit. Aquest producte permet al client, en cas de necessitar liquiditat, la possibilitat de rescatar totalment el valor de l'assegurança. El client també pot sol·licitar-ne la mobilització íntegra a un altra assegurança individual d'estalvi a llarg termini (AIELT) o compte individual d'estalvi a llarg termini (CIELT). No es permet l'exercici de rescat parcial ni mobilització parcial.

El producte és una AIELT amb les prestacions garantides al venciment del contracte. No obstant això, si s'exercita el rescat total o la mobilització íntegra, en funció de les condicions de mercat, el valor rescatat o mobilitzat pot ser inferior a les aportacions efectuades.

Per bé que l'assegurat, sempre que mantingui el compromís de rescatar el seu estalvi més enllà del període establert d'almenys 5 anys i compleixi amb el límit d'aportació de 5.000 euros anuals, gaudirà de l'atribut més potent del producte: el poder deixar exempts de tributació tots els rendiments generats fins a la data del rescat.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

En cas que amb anterioritat a la finalització del termini de 5 anys previst es produeixi el rescat o s'incompleixi el límit d'aportació de 5.000 euros anuals, l'entitat haurà de practicar la retenció o pagament a compte corresponent sobre els rendiments de capital mobiliari positius obtinguts des de l'obertura del pla, inclosos els que es poguessin obtenir amb motiu de la seva extinció.

Un cop assolida la data del venciment, al cap d'almenys 5 anys, el client sempre podrà tornar a renovar el seu estalvi consolidat en una nova AIELT, mantenint l'antiguitat del seu pla i conseqüentment l'avantatge fiscal.

Per finalitzar, un altre aspecte que cal tenir en compte és el component d'assegurança de vida de l'AIELT, que garanteix, en cas de defunció de l'assegurat abans de la data de venciment del contracte, a favor dels beneficiaris designats a aquest efecte, un capital equivalent al 101,5% de les primes aportades.

En definitiva, aquest producte oferirà rendibilitat, seguretat i garantia als clients, els quals coneixeran, en qualsevol moment, el resultat de la seva inversió al venciment de la pòlissa, i tot això amanit amb una fiscalitat molt favorable.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.