Quines assegurances són obligatòries

En funció de la teva activitat professional o de la teva situació personal, pot ser que tinguis l'obligació de contractar alguna assegurança. Assabenta't de si és el teu cas.
A Espanya, que una assegurança sigui obligatòria o no ve fixat per una llei, un reglament o un conveni col·lectiu. En total, al nostre país hi ha més de 800 assegurances obligatòries. En aquest sentit, i amb la intenció d'aconseguir més seguretat jurídica i simplificar d'alguna manera la seva cerca, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) va crear a partir de l'1 de gener de 2016 un Registre Públic d'Assegurances Obligatòries gestionat pel Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) en què es recopilen totes les assegurances obligatòries exigides al territori de l'Estat, independentment de l'òrgan legislatiu que l'hagi dictat.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Com sé si he de contractar assegurances obligatòries?

Des de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances pots accedir a aquestes llistes i conèixer totes les assegurances a partir de diferents criteris com ara la data d'entrada en vigor, les activitats per a les quals s'exigeixen aquestes assegurances obligatòries, el rang legal de les normes que les regulen o l'àmbit d'aplicació (estatal o autonòmic) en què funcionen.

Ara bé, perquè et facis una idea, a continuació t'informem d'algunes de les circumstàncies que sí que t'hi obliguen. Perquè et sigui més fàcil localitzar-les, les hem separades en dos grups: aquelles d'índole laboral o professional, d'una banda, i aquelles d'àmbit personal i privat, per l'altra.

En funció de l'activitat professional, poden ser obligatòries aquestes assegurances:

 • Gestors de béns immobles: tant els taxadors com els promotors d'habitatge han de contractar una assegurança obligatòria. Mentre que en el cas dels primers s'han de cobrir els possibles danys derivats d'una taxació –el que és, per exemple, imprescindible per a la concessió d'una hipoteca–, els segons s'han de cobrir les espatlles davant de possibles danys materials o avaries en els immobles que manegin. En aquest àmbit, a més, hi ha l'assegurança que es coneix com a “decennal”, que comporta una garantia de 10 anys per part de les promotores sobre possibles desperfectes estructurals que puguin sorgir.
 • Assegurances per a professionals de l'esport. Si formes part d'una federació professional, és a dir, si ets un professional de l'esport, cal que contractis una assegurança davant de possibles danys derivats de la teva activitat.
 • Societats professionals. Totes les societats professionals s'han de fer càrrec, en cas de demandes o danys a tercers, de les indemnitzacions derivades de la seva responsabilitat civil. Per això, a aquest tipus de societats se les obliga a contractar una assegurança que cobreixi aquests supòsits, que poden ser milionaris.
 • Empreses de transport. Totes les persones que viatgin amb un títol de transport han d'estar emparades per l'assegurança obligatòria de viatgers (AOV). Mitjançant aquesta assegurança, l'encarregat de gestionar el transport té coberts tots els danys derivats dels accidents que pateixin els seus passatgers, tant durant el viatge, com immediatament després.
 • Assegurances per a particulars en convenis col·lectius. Els convenis col·lectius poden suposar, en alguns casos, l'obligació per al particular de contreure una assegurança de vida o d'accidents. Això depèn certament del tipus d'activitat efectuada i del perfil de risc d'aquesta.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

En l'àmbit privat i d'oci, poden ser obligatòries aquestes assegurances:

 • Assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a vehicles de motor: no és només obligatòria l'assegurança d'automòbil (AOA), l'absència de la qual se sanciona amb la immobilització del vehicle i una multa de fins a 3.005 €, sinó també una assegurança per a tota la resta de vehicles motoritzats terrestres (cotxes, motos, ciclomotors, etc.) i marins (embarcacions d'esbarjo o esportives, motos aquàtiques, etc.). Recentment, a més, s'han d'assegurar també els drons, tal com es va recollir al Reial decret llei 8/2014.
 • Assegurança de caça que cobreixi la responsabilitat civil dels caçadors. Tal com es regula a la Llei 1/1970 de caça, qualsevol caçador ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per indemnitzar pels danys causats a altres persones durant l'exercici de la caça.
 • Animals de raça “potencialment” perillosa. Segons l'establert a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, és obligatori assegurar-se davant la tinença d'animals potencialment perillosos. Entre aquests animals hi ha algunes races canines, com per exemple els pit bull, però també altres races.

Com veus, l'obligatorietat resideix en diferents aspectes, per bé que en la majoria dels casos es tracta de cobrir la responsabilitat civil del professional o del ciutadà. Si creus que per la teva situació professional o privada has de contractar una assegurança obligatòria, el millor és sol·licitar informació i que t'assessorin per saber quina et convé més.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.