Que inclúe un seguro médico de viaxe internacional?

Descubre as vantaxes de contar con este tipo de pólizas nas túas viaxes ao estranxeiro.
O fenómeno da globalización e o abaratamento dos prezos dos billetes de avión ocasionaron un incremento exponencial das viaxes internacionais nas últimas décadas. Fóra de aspectos loxísticos como o aloxamento, o visado ou as rutas, este tipo de desprazamentos esixe unha planificación específica en ámbitos tan relevantes como o acceso á prestación de servizos médicos. Neste sentido, os seguros médicos de viaxes internacionais posicionáronse como a opción máis fiable á hora de garantir a atención sanitaria dos seus beneficiarios no estranxeiro. Se aínda non coñeces as vantaxes e coberturas que che ofrece un seguro médico de viaxe internacional, continúa lendo.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Que é un seguro médico de viaxe internacional?

O seguro médico de viaxe internacional é un produto asegurador deseñado para proporcionar asistencia e cobertura médica ao beneficiario durante as súas estadías no estranxeiro. A diferenza doutras pólizas de viaxe, cuxas coberturas se encontran limitadas a un determinado espazo xeográfico, estas pólizas non adoitan ter este tipo de limitacións aínda que dependerá de cada aseguradora.

Os seguros médicos de viaxes internacionais integran coberturas no ámbito da asistencia sanitaria. En termos xerais, este tipo de produtos asumen os gastos derivados da atención médica recibida polo beneficiario en caso de enfermidade ou accidente no estranxeiro, desde as consultas ata os medicamentos ou tratamentos específicos. Paralelamente a estas coberturas básicas, a maioría das aseguradoras ofrecen aos futuros beneficiarios da póliza a posibilidade de incluír coberturas adicionais para outras continxencias relacionadas coa súa integridade física, como a repatriación en caso de falecemento ou enfermidade grave ou a evacuación de emerxencia.

A pesar de que o Ministerio de Asuntos Exteriores recomenda encarecidamente a contratación deste tipo de pólizas á hora de desprazarse ao estranxeiro, os seguros médicos de viaxe non constitúen un requisito obrigatorio á hora de acceder a outros países, salvo nalgúns casos excepcionais, polo que é conveniente consultar no Ministerio de Asuntos Exteriores.

Vantaxes dos seguros médicos para viaxes internacionais

Os sistemas e servizos sanitarios presentan un funcionamento e unhas condicións moi diferentes en función das políticas propias de cada país. Así, as prestacións que non comportan o pagamento de ningún tipo de honorarios nun determinado territorio poden requirir o desembolso de grandes sumas de diñeiro noutro. Neste sentido, a contratación dun seguro médico de viaxe ofrece ao beneficiario a garantía de poder acceder a atención médica, independentemente do país en que se encontre e do diñeiro do que dispoña nese instante. Desa forma, este tipo de pólizas supón un aforro a longo prazo, xa que nalgúns países os gastos derivados dunha simple consulta poden superar facilmente o prezo do seguro.

Por outra parte, os seguros médicos para viaxes internacionais adoitan integrar servizos continuos e ilimitados de atención telefónica, proporcionando ao asegurado información práctica sobre os centros médicos máis próximos aos que pode acudir e indicándolle aqueles nos que se poderá comunicar no idioma da súa elección.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Por último, unha das grandes vantaxes que presentan os seguros médicos de viaxes internacionais radica na posibilidade de adaptar a duración do contrato da póliza en función das necesidades do beneficiario. Desta forma, os futuros asegurados poden optar por contratar a póliza de maneira indefinida ou unicamente durante o período de tempo que pasarán no estranxeiro. Así mesmo, a maioría das aseguradoras presentan certa flexibilidade canto ás coberturas, ofrecendo aos usuarios a posibilidade de integrar ou excluír as que consideren convenientes.

Se vas viaxar ao estranxeiro e buscas un seguro que che ofreza tranquilidade e protección, no BBVA temos a solución. O Seguro de Viaxe BBVA integra coberturas non só no ámbito sanitario, facendo fronte a calquera tipo de gasto relacionado coa atención médica recibida no estranxeiro, senón que tamén ofrece indemnizacións en caso de perda, danos ou roubo da equipaxe, ou no caso de que a túa viaxe sufra algunha demora. Ademais, ao tratarse dun seguro anual non conta con ningún tipo de limitacións con respecto ao número de viaxes que realices durante ese ano. Visita bbva.es e descubre a mellor maneira de viaxar protexido.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.