Cal é o tratamento fiscal dos plans de pensións?

Descubre como declarar o teu plan de pensións no IRPF.

En vista da incerteza que xera o futuro das pensións, cada vez son máis as persoas que buscan xerar un aforro complementario para o momento do seu retiro. Neste sentido, os plans de pensións convertéronse nun dos produtos de aforro e investimento máis utilizados polos particulares.

Mediante a contratación destes instrumentos, os titulares acceden a realizar voluntariamente unha serie de achegas que se invisten en función da política de investimento do plan co obxectivo de xerar o máximo rendemento posible dentro sempre das marxes de risco toleradas segundo o perfil do investidor. Neste artigo, explicámosche paso por paso cal é o tratamento fiscal dos plans de pensións e as repercusións que estes poden ter sobre os teus impostos.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Tratamento fiscal das achegas a plans de pensións

Unha das grandes vantaxes que ofrecen os plans de pensións radica na posibilidade de gozar de certos beneficios fiscais asociados ás achegas realizadas. As achegas aos plans de pensións pódense realizar tanto de maneira periódica como puntual e encóntranse limitadas a unha cantidade máxima establecida pola lei: 8.000 € anuais (en territorio común). Unha vez chegado o momento de realizar a declaración anual do IRPF, o importe total correspondente a estas achegas pódese deducir directamente da base impoñible. Desta forma, a porcentaxe de impostos pertinente é aplicada sobre unha cantidade inferior, polo que se reduce o importe que debe pagar o contribuínte.

Tamén é posible realizar achegas a favor do plan do cónxuxe se este non ten rendas ou as súas rendas anuais non exceden os 8.000 euros. A achega máxima é de 2.500 euros, adicionais ás achegas propias.

As deducións fiscais por achegas a plans de pensións tamén se encontran limitadas pola lei; segundo isto, o contribuínte pode desgravar a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e as actividades económicas. Non obstante, en caso de se superar o límite de desgravación, os contribuíntes teñen a posibilidade de declararen o exceso ao longo dos 5 exercicios seguintes.

As achegas a plans de pensións débense reflectir no apartado “Reducións da base impoñible” da declaración anual do IRPF.

Tratamento fiscal do rescate dun plan de pensións

O rescate dun plan de pensións tributa como rendementos do traballo polo importe íntegro do rescate. Non obstante, de forma transitoria é posible realizar unha redución do 40 % en rescate en forma de capital de participacións realizadas no día 31/12/2006 ou anterior.

En termos xerais, este rescate só se pode levar a cabo unha vez que se produza a xubilación do partícipe. Non obstante, existen outras continxencias e supostos excepcionais de liquidez que permiten cobralo, como desemprego de longa duración, dependencia, enfermidade grave ou incapacidade laboral, entre outros. Tamén, desde 1 de xaneiro de 2025, será posible rescatar as achegas cunha antigüidade de polo menos 10 anos.

Como é evidente, a fiscalidade do rescate produce un efecto contrario ao das achegas, incrementando os impostos que debe pagar o contribuínte no ano fiscal no que se rescata o fondo. Neste sentido, o aumento da base impoñible e, por conseguinte, dos impostos, depende do método de rescate que se escolla. Se se opta por rescatar os fondos nun único cobramento, o incremento pode ser significativo, podendo ocasionar un ascenso nos tramos do IRPF nos que se tributa. Polo contrario, o rescate en forma de renda permite repartir o capital entre varios exercicios, reducindo potencialmente o importe total dos impostos que hai que pagar. Ademais, o rescate en forma de rendas mensuais achégase máis á verdadeira vocación dos plans de pensións, que non é outra que xerar ingresos complementarios aos procedentes da pensión da Seguridade Social.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Tratamento fiscal do traspaso de plans de pensións

O traspaso entre plans de pensións consiste en reembolsar o capital investido no plan orixinal e, ao mesmo tempo, subscribilo nun novo plan, xa sexa xestionado pola mesma entidade ou por outra diferente. Este proceso supón que o capital non queda nas mans do titular en ningún momento, senón que unicamente se traslada a un novo produto. Como consecuencia, o traspaso entre plans de pensións non ten impacto fiscal ningún. Para efectos fiscais, consérvase a antigüidade do plan orixinal, de tal forma que non se tributa ata que se produce o rescate definitivo.

No BBVA querémoste axudar a planear a túa xubilación. Por iso, ofrecémosche o simulador de plans de pensións que che permite escoller o que mellor se adapta ás túas necesidades. Visita bbva.es e descubre máis información sobre a ampla oferta de plans de pensións que pomos á túa disposición. E, se aínda tes dúbidas sobre o tratamento fiscal dos plans de pensións, non te preocupes: o noso equipo de expertos axudarache a tramitar todas as fases do proceso.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?