Pasos para solicitar o traspaso dun plan de pensións

O traspaso dun plan é un proceso gratuíto que non comporta nin o pagamento de comisións nin ningunha penalización fiscal

Os plans de pensións, así como os plans de previsións asegurados –PPA–, son instrumentos de aforro previsional que permiten traspasar os dereitos consolidados (o capital depositado e os seus posibles beneficios) dun produto a outro, incluso entre diferentes xestores ou entidades bancarias. Ademais, tamén existe a posibilidade de pasar o diñeiro dun plan de pensións a un plan de previsión asegurado e viceversa.

O traspaso é un proceso totalmente gratuíto que non comporta nin o pagamento de comisións nin ningún tipo de penalización fiscal. De feito, o titular do plan de pensións pode decidir mover parte de seu capital ou a totalidade deste –os denominados dereitos consolidados– nun proceso sinxelo que se pode repetir en tantas ocasións como o cliente o considere oportuno. No caso de plans de pensións garantidos, é importante consultar o valor das participacións ao que se realizaría o traspaso, xa que a garantía só se aplica na data de vencemento do plan.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Para iso, o titular só debe comunicar á entidade xestora que recibirá o traspaso (entidade de destino) os datos do traspaso: a cantidade de capital que se quere mobilizar, cara a que produto se quere facer e de que produto provirán os dereitos consolidados. É importante resaltar que o inicio do traspaso o debe realizar a entidade que recibirá o traspaso e non ao contrario.

Este proceso non pode tardar, por lei, máis de cinco días hábiles se o traspaso se produce entre xestoras ou tres días hábiles se o traspaso ten lugar entre produtos da mesma xestora.

Excepcións ao traspaso de capital

Existen varios supostos baixo os que non se pode realizar este traspaso:

  • Non se pode traspasar o capital de plans de pensións de emprego, excepto se xa non existe relación laboral coa empresa a través da cal se contratou o plan.
  • Actualmente non é posible traspasar os dereitos consolidados entre plans de diferentes países, salvo en moi restrinxidos casos de plans de pensións do Reino Unido, que poderán ser traspasados, cumprindo unha serie de requisitos, a unha serie de plans de pensións españois que foron previamente autorizados.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Motivos para traspasar un plan de pensións

Existen numerosas ocasións nas que pode resultar conveniente traspasar un plan de pensións dunha entidade a outra ou optar por cambiar de tipo de plan.

Por un lado, hai xestoras que bonifican o traspaso dos dereitos consolidados dunha entidade a outra, aínda que este tipo de operacións adoita estar suxeita a outras obrigas que o cliente deberá ter en conta. É importante valorar que o cambio se axusta realmente ás nosas necesidades a medio e longo prazo e tratar de non deixarnos seducir exclusivamente pola bonificación.

Pero, ademais, e como un dos principais motivos para realizar o traspaso do capital, encóntrase o cambio do perfil de investidor que se quere adoptar. Cada plan de pensións responde a un perfil de investimento, en función de en que produtos financeiros invista e, polo tanto, o nivel de risco ao que pode estar suxeito é diferente.

Xeralmente distínguense tres perfís de investidor con base no risco que poden asumir: o conservador, o moderado e o decidido. Para cada un destes perfís recoméndase o contrato de certo tipo de plans de pensións: mentres que para os clientes máis novos o adecuado é investir en plans de pensións de renda variable que teñan unhas ganancias potenciais maiores, aínda que se encontran suxeitos a un maior risco, para os investidores que se encontren máis próximos á idade de xubilación o máis conveniente é contratar un plan de pensións que invista en renda fixa, cunha rendibilidade potencial menor pero con maior seguridade, xa que non existe marxe para asumir riscos innecesarios nun momento en que o obxectivo do investimento se encontra tan próximo.

Así, un exemplo habitual de aforrador adoita ser aquel que, na súa mocidade, adopta un perfil decidido de investidor no que contrata un plan de pensións que inviste en renda variable para, co paso dos anos, ir traspasando os seus dereitos adquiridos a un plan de pensións de carácter máis moderado e, finalmente, a un de tipo conservador.

Como produtos de aforro a longo prazo, os plans de pensións son instrumentos que se adecúan a cada perfil de cliente en función do seu perfil de risco e expectativas de rendibilidade.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?