En que consiste un plan de pensións mixto

Explicámosche todo o relativo a estes instrumentos financeiros e por que son un gran produto ao que destinar os teus aforros.

Hoxe máis ca nunca, son moitos os que pensan na necesidade de investir os seus aforros nun produto que lles proporcione ingresos extra no momento da xubilación. No entanto, o investidor medio vese por veces desorientado ante a gran variedade de instrumentos financeiros existentes no mercado e resúltalle difícil decidir escoller un produto ou outro.

Para comezar, teñen que decidir se decantarse por un instrumento cun nivel considerable de risco pero un alto potencial de rendemento ou se optar por investir o diñeiro en produtos con maiores garantías pero con beneficios potenciais menores. Como solución a medio camiño entre estas dúas opcións, existe a posibilidade de contratar un plan de pensións mixto. Neste artigo explicámosche detalladamente en que consisten os plans de pensións mixtos e como tirar o máximo proveito a estes produtos.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Este tipo de instrumento financeiro ten a gran vantaxe de combinar os activos de renda fixa cos de renda variable, o que ofrece certa seguridade ao investidor e, ao mesmo tempo, dálle a posibilidade de gañar grandes beneficios. Trataríase dunha opción adecuada para o coñecido como o investidor de perfil moderado, a medio camiño entre o conservador e o decidido.

Antes de decidirse por estes plans, é conveniente comprender a diferenza entre o investimento en activos de renda fixa e o investimento en activos de renda variable.

Investimento en activos de renda fixa

Os activos de renda fixa, ou bonos, son emisións de débeda —non de accións— que xera unha empresa ou un estado en cantidades limitadas e cunha data de vencemento definida. A venda deste tipo de activos segue a mesma lóxica que a concesión dun préstamo: o investidor presta o seu diñeiro a un goberno ou a unha empresa a cambio da devolución con xuros do capital investido nun prazo previamente acordado. Estes activos, porén, ofrecen un rendemento modesto en comparación con outros produtos, uns beneficios que, ademais, se poden ver afectados pola conxuntura macroeconómica e a evolución dos tipos de xuro.

É importante ter en conta que a etiqueta “fixa” se refire a que paga unha rendibilidade vía cupón previamente coñecida, pero a renda fixa tamén cotiza e a súa valoración oscila, aínda que con menor volatilidade que no caso da renda variable.

Investimento en activos de renda variable

Os activos de renda variable, polo contrario, non ofrecen a mesma seguridade que os activos de renda fixa, xa que nin os beneficios nin a devolución do investimento están garantidos. Estes activos consisten xeralmente en accións e o seu rendemento depende dos resultados e beneficios da actividade económica da compañía emisora. Os activos de renda variable teñen un alto potencial de rendibilidade pero teñen un risco maior.

A evolución da cotización non é a única fonte de rendibilidade, xa que algunhas accións reparten dividendo periodicamente, en efectivo ou en forma de novas accións. O dividendo é unha parte do beneficio que a empresa decide repartir entre os accionistas.

Investimento en activos de renda mixta

Nunca é boa idea que un investidor destine todos os seus aforros a produtos de renda variable, xa que, aínda que estes ofrecen a posibilidade de xerar moitos beneficios, tamén se corre o risco de que baixe o valor das accións e, non só non se recollan beneficios, senón que se incorra en fortes perdas. Por outra parte, moitos produtos de renda fixa na actualidade ofrecen un rendemento moi baixo, xa que están moi ligados á situación dos tipos de xuro.

Combinar nun plan de pensións mixto activos de renda fixa e variable serve para mitigar os aspectos negativos de ambos e, ao mesmo tempo, tirar o maior proveito deles: por un lado, o compoñente de renda fixa, pouco volátil e de baixo risco, actuará de “colchón”. Por outro lado, a parte de renda variable axudará a buscar esa rendibilidade adicional que desexa o investidor.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Finalmente, no que a investimento se refire, hai un principio que debe ser inquebrantable: a diversificación, que non é outra cousa que o concepto técnico de “non pór todos os ovos na mesma cesta”. Con independencia do obxectivo de aforro ou do perfil de risco de quen o leva a cabo, é preciso manter repartido o capital entre distintas opcións co obxectivo de non estar suxeito a que eventos de mercado sobre un activo causen estragos na carteira.

No BBVA pomos á túa disposición os nosos plans de pensións mixtos para que comeces a tirar o máximo partido aos teus aforros e beneficiarte das grandes vantaxes fiscais que ofrecen estes instrumentos. Entra en bbva.es e accede ao noso comparador de plans de pensións para encontrar o que mellor se axusta ás túas necesidades. Ou ponte en contacto cun dos nosos expertos para recibir un asesoramento personalizado. Nunca é demasiado cedo para asegurar unha boa xubilación.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?