Como poden complementar a súa pensión os autónomos

Explicámosche como poden mellorar a súa pensión pública os traballadores autónomos

Calquera traballador debería ter un ollo posto no momento da súa xubilación e saber de maneira aproximada que tipo de pensión pública lle vai quedar unha vez que se retire do mundo laboral. Porén, isto é especialmente importante no caso dos autónomos.

Os traballadores por conta propia e os traballadores por conta allea comparten as dúas variables que se aplican á hora de calcular a pensión pública por xubilación: tempo cotizado e bases de cotización. Porén, esta similitude termina aquí, xa que segundo os datos que ofrece a Seguridade Social, a pensión media para un traballador autónomo é de 987,69 € ao mes, mentres que a dun traballador por conta allea é de 1.689,35 € ao mes. A que se debe esta diferenza do 41% entre o que cobran uns traballadores e outros? Principalmente, ás bases polas que cotizan ao longo da súa vida profesional.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Como se explicaba anteriormente, para determinar que pensión pública lle corresponderá ao traballador téñense en conta tanto o tempo que se estivo cotizando como a base de cotización; e aquí reside a clave: mentres que os traballadores por conta allea cotizan, de media, por unha base de 1.693,08 € ao mes, os autónomos cotizan por unha base de 978,94 € mensuais de media e isto repercute de maneira negativa no cálculo da súa pensión. A liberdade de elección de base de cotización conduce a que máis do 90 % dos autónomos menores de 47 anos coticen pola base mínima, que para 2016 ascende a 893,10 €.

Existe un segundo factor que explica a diferenza na contía de pensións de autónomos e asalariados: O réxime de cotización dos primeiros non conta cunha fórmula de integración de lagoas de cotización como si conta o dos traballadores por conta allea. Isto implica unha importante penalización no cálculo da pensión cando existen períodos en que non se cotizou.

Subir a base de cotización

De cara a mellorar a súa pensión pública antes da xubilación, o autónomo ten diferentes opcións que pode sopesar. Por un lado e a diferenza dos traballadores por conta allea, os autónomos poden modificar libremente a súa base de cotización. É dicir, poden pagar máis en concepto de cota de autónomos e elevar así a contía que recibirán unha vez que se xubilen. Porén, esta opción require aumentar de maneira considerable a base de cotización para que os resultados se trasladen de maneira substancial á nosa pensión e ademais a liberdade de elección de base só se aplica ata a idade de 47 anos, momento en que os autónomos estarán restrinxidos para modificar a súa base á alza.

Ademais, o autónomo tan só pode cambiar a súa base de cotización dúas veces ao ano, polo que ao subir a súa base de cotización verase na obriga de asumir ese custo adicional, incluso nos meses en que os seus ingresos fosen inferiores e non o poida facer.

Pero máis alá de subir a súa base de cotización, o autónomo pode considerar a posibilidade de abrir un plan de pensións en que achegar de maneira periódica unha pequena cantidade de diñeiro que, co tempo, pode renderlle moito e complementar a súa futura pensión pública de xubilación.

Abrir un plan de pensións

Un plan de pensións é un produto de aforro e investimento deseñado principalmente co obxectivo de capitalizar un aforro do que dispor no momento da xubilación que, polas súas características, supón numerosas vantaxes para un traballador autónomo.

Unha destas características que os fan máis atractivos é a posibilidade de desgravar no IRPF as achegas anuais realizadas ata un máximo de 8.000 € anuais. Isto reduce a base impoñible e pode supor un grande aforro fiscal.

Por exemplo, se un traballador gana ao ano 24.000 €, o seu tramo do IRPF emprázao a pagar o 30 % en concepto de impostos. Porén, se ese mesmo traballador achega ao seu plan de pensións 4.000 € ao ano, isto fará que o seu tramo do IRPF baixe ao 24 % ao reducirse a súa base impoñible a menos de 20.200 €, o límite entre tramos.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

A esta gran vantaxe fiscal hai que engadirlle que as achegas aos plans de pensións son flexibles.  Isto quere dicir que en cada momento poderase escoller que cantidade de diñeiro achegar ao plan (cun máximo de 8.000 € anuais) e cando facelo, xa sexa de maneira periódica (mensual, trimestral, semestral) ou de maneira puntual. Esta característica fai dos plans de pensións unha forma de aforro moi axeitada para os traballadores que, como os autónomos, non contan cuns ingresos fixos mes a mes. 

Aínda que a achega anual máxima ascende a 8.000 € é importante destacar que a cantidade máxima para desgravar anualmente será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € ou o 30 % dos ingresos netos do traballo ou actividades económicas.

Ademais, as achegas que se fagan ao plan de pensións non quedan ‘varadas’ nunha conta corrente, senón que serán investidas por expertos para buscar a máxima rendibilidade co menor risco. Así, o titular do plan de pensións poderá escoller o tipo de plan de pensións que mellor se axusta ao seu perfil de risco: conservador, moderado ou decidido. En función do perfil que escollese, poderá esperar unha rendibilidade que, no momento de rescatar o plan de pensións, pode facer medrar de maneira moi importante o capital depositado. 

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?